Status In Marathi : Marathi Status

Status In Marathi provide you best marathi status for whatsapp, best marathi status 2020, marathi whatsapp status, whatsapp status in marathi

Tuesday, September 24, 2019

{ Best } Romantic Status In Marathi 2020

  Aniket Rokade       Tuesday, September 24, 2019
Romantic Status In Marathi

Romantic Status In Marathi
Romantic Status In Marathi
Romantic Status In Marathi - रोमँटिक स्टेटस इन मराठी हे खूप प्रसिद्ध आहे Couplesमंदी. जे लोक हे Prem करतात त्यांना Romantic status in marathi खूप आवडतात. तस तर तुमाला खूप Romantic Staus हे इंटरनेट वर सापडतील पण मराठी मंदी मात्र नाही भेटतील मानून मी हे Post लिहत आहे यात तुमाला बेस्ट रोमँटिक स्टेटस इन मराठी २०१९-२० भेटतील.

Best Romantic Status In Marathi

Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस तूच माझी raani होशील बर pori 

हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे,
 me तुझा वर खूप prem करतो न ग 

हे prem आहे, हे माझा Control मंदी nahii, 
हे तर fkt आणि fkt माझा मनाचे ऐकते br

me तर कसा 'tari समजूna घेतो स्वतःला के तू माझी nahi ahe, 
पण हे माझ man नाही ऐकत तर मी काय karuga

तुझा face वर तर khup पोरं मरत असतील ग,
 पण मी तर तुझा एक smile चा दिवाण अहो 

Romantic Status For Girlfriend In Marathi

हे prem पण kamal आहे होते तर अशा person वर होते, 
जे person कधी apli होउ पण sakat nahi

khup try केले ग कि तुला विसरून dusari ला जिव लावावा, 
pn काय करू हे mann fkt तुझी care करते ना

तुझा manat तर rahato ना me,
 मग काय problem आहे pori चाल पडून lagan करू naa

tu माझा मनाची heartbeat आहे,
tu आहे तर me आहे 

tujha आणि majha हे galli मधले prem पण kdk आहे,
 roj दिसते, बघते, हस्ते, na बोलून पण eyes ne बोलते 

me विचारले ke आज majha साठी काय गोळ banav le ग,
तर तिनी तिचा Lips ला hatt लाउन माझा mann खुश kela

Romantic Love Status In Marathi

mala तर roj आता sapne पडणं startttt झ|ले आहे,
कि tu मला yes बोलत ahe

तस तर tu माझा kade खूप गोड नजरे ने bagate 
pn मी जेवा विचारतो prem करते ka ?
 तर tu नाही ka बोलते ?

tujha वर तर सर्व काही कुर्बान ahe, 
Majha जिव माझा नसून Pori हा पूर्ण तुझा ahe

me तर जे majha होत ते पण तुला दिले होते ग,
 Pn तुला ter ते पण कमी आहे वाटतं 

Mala असे वाटतं तुला Doni हातात पक्के धरून बसाव 
Aani कधी Nahi सोडावं

Romantic Status In Marathi For Gf

स्वतःला एवढे Mirror made नको बगत जाउन ग, 
तुला Najar लागली तर me काय करेल समज न ग

tula माहिती नाही ग पोरी तुझा या eyes मूड तर खूप मुलं जगत आहेत, 
nahi तर त्याचासाठी जगणं हे fkt timepass ahe

naseeb आणि Prem हे खूप वेग्दा गोष्टी नाहीत, 
कारण Prem हे नसिबानी होते, 
तसेच naseebani मिडते,

Tuna तर माझं सर्व काही घायून टाकल Pori,
 Bas आता हा माझा जिव ahe तो पण तुझा कडे गिरवी  

Garib अहो तर काय झाले ग,
तुला कोणता Raaniपेकसा कमी nahi ठेवेल br 

माझं साठी तू माझी Raani
आणि तुझासाठी मी तुझा raja 
यातच विषय संपला 

Marathi Romantic Whatsapp Status

मला कधी कधी वाटतं तू माझी life आहे कि माझी mistake आहे
 पण तू जशी पण आहे सर्वात cute आहे 

majha गोष्टी वर तू खूप हस्ते,
majha गोष्टी वर तर तू खूप हस्ते, 
mala पण कधी कधी कडत नाही, 
tu माझा गोष्टी वर हस्ते कि मला बगुन हस्ते 


najarतर तिचा कडेच बगते,
najarतर तिचा कडेच बगते,
जे आपली कधीच Naste


Dilतोडून तर जगत अहो 
tujha बिना me तर बस मरत अहो 

मन तर तुझं ahe न माझपण
मग परत का करते ग Pori

Prem करा तर खरे करा timepass करून
 कोणाचं Dil नका तोडा 

me तुला बघितल होते तर माहित नव्हत ke
 tu माझा मनात आणि जीवनात येशील


tula आजून भेटलो पण nahi आणि एवढे prem झाले आहे,
 भेटेल terकाय होणार कोणाला माहित 


Mala नाही बोलते
 teri बघते,
असं का Pori

mala माहित आहे tu Majhe नाही
Pn तरी he मन तुझ नाव घेते 

Romantic Whatsapp Status In Marathi

me तर आज पण तुझी वाट बघतो Pori
जित आपण रोज भेटत Hotooo

Tu दिसते न तर दिवस पण Festival सारखा वाटतं 

Prem तर तुझा वर एवढे आहे ke
tuuu खोट बोलत आहे हे माहित असून 
Pn तुझा वर Trust करावं वाटतं 

tu माझा मनात बंद आहे आता Pori,
 कूट आता जाउ देणार Nahiतुला, 
tu फक्त आणि फक्त माझी झाली ahe

काय माहित भेटलं Ka ???????????????? 
Pn अशी पाहिजे jeee माझी काडजी माझा पेकसा जास्त करेल

Last words, Hi Dosto, तुमाला माझे हे post romantic status in marathi  आवडली असेल तेर पटकन आपला सर्व friends ला share करा specially  तुमचा gf ला आणि Bf ला. आणि तुमाला या post  मादी जे काही आवडले असेल ते सर्व मला comment करून सागा. तसच तुमाला माझा कडून काही हव असेल माझा पुढचा post मधी तेर ते पण पटकन comment करून सागा. मित्रानो माझे हे post  वाचला बदल thanks . भेटू पुढचा post  मादी bye -bye  
logoblog

Thanks for reading { Best } Romantic Status In Marathi 2020

Previous
« Prev Post
Oldest
You are reading the latest post

No comments:

Post a Comment