Skip to main content

100+ Best Friendship Status In Marathi 2020 | मराठी मध्ये मैत्री स्टेटस 2020

Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Status In Marathi

मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही संबंद नसते पण समोर चा आपला जीव असतो ते मंत्री असते
जेवा कोणी बिन ओडखी, ओडखी चा होतो त्याला मैत्री बोलतात
आपण ज्याला सर्व सांगतो, ज्याला आपला सर्व गोष्टी माहित असतात ते मैत्री असते
आणि जो अपल्याला कधीच विसरत नाही ते मैत्री असते

देव मला बोलला के किती मैत्रिणी आहेत ग तुझा,
हराव शील ना त्याचा गर्दीत,
मी पण बोलली हे देवा तू एकदा खाली येउन बोल तर याचाशी परत
याना सोडून कधीच नाही जा शील

मैत्री म्हणजे विसवास, मैत्री म्हणजे प्रेम, मैत्री म्हणजे मस्ती, आणि मैत्री म्हणजे तू

हरामी असतात, mad असतात, जसे पण असतात पण मित्र कमाल असतात

जीवनात खूप मित्र मैत्रिणी होतात पण एक अशी पागल मैत्रीण असते जे आपला जीव असते आपली Bestie ..

जात respect असून पण दिसत नाही, ते मैत्री असते

मैत्री असावी तर पक्की असावी, मैत्री असावी तर हसवणारी, रडवणारी, भांडणारी, पण बदल नारी नसावी

जेवा आपण आपला वरून जास्त कोणाचा विचार करतो ते मैत्री असते

Friendship Status In Marathi Font

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Status In Marathi Font

मैत्री ते नाही ज्या मधी जीव जातो, खरी मैत्री तर ते आहे जात तुमचा मित्र पानात पडलेले तुमचा आसू पण अडकून घेतो 

मी आणि माझा भाऊ जेवा सोबत फ़िरतोना तर पोरी पण confuse होतात की bf कोणाला बनवायचं एक smart आहे तर दुसरा Hot  आहे 

मित्र तर तो आहे जो काही खराब होणार आहे हे सांगत असला तेरी आपला face वर ची Smile नाही जाऊ देत

मित्र तो असतो ज्याला आपला सर्व Weakness माहित असतात पण तो अपल्याला त्या कडू नाही देत

Future plan करा, life वर विस्वास ठेवा, आणि मित्रांन सोबत राहा, life मस्त कटेल

Friendship Day Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Day Status In Marathi

खरा मित्र तर तो असतो जो तुमचा हात कधीच सोडत नाही आणि जो तुमचा मनात राहतो  ...Happy Friendship Day

Friendship हे एक मोठ Gift आहे, म्हणून त्याला काळजी पूर्वक सबाडून ठेवा ..

तुला माझ सर्व काही माहित आहे, म्हणून तर तू माझी bestie आहे ...happy friendship day bestie

मित्र तो असतो जो त्याला काही बोलायची Freedom आपल्याला देतो ...आणि माझ तो पागल मित्र तू आहे ..happy friendship day

friendship हे तुमचा life ची फक्त एक चांगली गोष्ट नसून, Best गोष्ट आहे जे तुमाला कडत नाही

Friendship Status In Marathi Attitude

Best Friendship Status In Marathi
Attitude Friendship Status In Marathi

Connection मनाचा, connection स्वप्नाचा, connection सुखा दुःखा चा, connection जो रक्ता चा नसून मनाचा, = Friendship

भांडण + शिव्या + स्तवन + रिस्पेक्ट = friendship

खरे मित्र हे लव्ह कर भेटत नाही, आणि भेटले तर आपल्याला कधीच एकटं सोडत नाही, आणि सोडून गेले तेरी त्यांना विसरता येत नाही ......

माझा Bestie मझा Best version बाहेर आणतो

ज्याचा सोबत आपण बिंदास बोलतो, ज्याचा पुळे अपल्याला Judge होणाची काळजी नसते ते friendship असते

Friendship Attitude Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Attitude Status In Marathi

जेवा Hours पण काही minutes वाटतात त्याला friendship मनतात

१००० भीतरे मित्रा वरून एक वागा सारखा मित्र कधी पण बरा

१००० मित्रानं वरून एक मित्र बरा जो वाईट वेळा मधी पण सोबत असतो

तू ते आहे जे मला important feel करवते, जे मला समजते, मला Inspire करते, धन्यवाद मझा life मधी येण्यासाठी ...happy friendship day

friendship हे एक खूप चांगली responsibility आहे, जे अपल्याला tension नाही Happiness देते

Status For Friendship In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Status For Friendship In Marathi

देवाचे best gift म्हणजे friendship

Bestie तर तो असतो जो आपण स्वतावर प्रेम करण विसरतो
तेरी आपला वर प्रेम करतो आणि
अपल्याला स्वतावर प्रेम कराल शिकवतो

friendship हे एक अस नात आहे, जात आपण किती पण दूर जरी राहिलो, किती तेरी दिवस जरी नाही भेटलो तेरी त्यात ले प्रेम कमी होत नाही

Best Life तर ते आहे जात आपले मित्र आणि Family आपला सोबत आहे

मला देवाचा सर्वात मोठा आशीर्वाद मोडला आहे, तो पण माझा मित्रा चा रूपात, love you भाऊ

Friendship Status In Marathi Kadak

Best Friendship Status In Marathi
Kadak Friendship Status In Marathi

जीवन हे तुमि किती मित्र बनावता त्या वर नाही,
जीवन हे तुमि किती चांगला मित्र बनवता हे आहे

तुझा सोबत असतो तर प्रत्येक दिवस हा एकाद्या सण सारखा वाटतो,
तू सोबत असतो तर प्रत्येक minute हा Celebration वाटतो ..

माझा कडे सर्वात किमती गोष्ट आहे
जे मी कोणाला कधीच नाही देणार ......
माहित आहे कोण ....
माझा friend माझे life ...
अरे आजून कोण तू

हे मी promise करतो के मी तुला या Friendship Band सारखा चिपकून राहेल

Friendship हे फूला सारखी असते, कधी पण सुगनडच  देते

Funny Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Funny Friendship Status In Marathi

खरा मित्र तो आहे जो सर्व जग तुमचा विरोधाला असले तेरी
आपला सोबत उबा असतो,
तो नाही जो problems आली के सोडून पैतो

मित्रता सोबत राहणे नाही,
मित्रता तर ते आहे जात कोणी तुमाला येउन बोलते के
"काही झाला तर सांग भाऊ आपण मदतीसाठी Always Ready अहो "

Best Friend  तो प्राणि असतो
जो अपल्याला जोर जोरात हसवतो,
आपला face वर Smile ठेवतो,
आणि आपला जीवन ख़ुशी ने भरतो
असा माझा Best FRiend तूच आहे भावा
happy Friendship day
 ते पण कडक मराठी भाषात भावा

साखरी सारखा गोड, मिता सारखा खारट, असून माझी favorite  dish  असलेला माझा bestie  ला हैप्पी Friendship  डे

तुमचा मित्र तुमाला पूड जाण्यासाठी मदत नाही करत असेल
तर समजून जा तुमाला नवीन मित्राचे गरज आहे

Friendship Status In Marathi Font

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Status In Marathi Font

खरी मित्रता तर ते आहे जात.... तुमि तुमची feelings लपवत असले तेरी .... तुमचा मित्र ते तुमी बिना सांगे ओडकतो ....

धुखात जे अवषद बनून आपले सर्व दुख नष्ट करते ते म्हणजे खरी मित्रता

या जगात तुमाला Friendship नाही कळली  म्हणजे तुमाला आजून काहीच नाही कळले

तू किती ही दूर असला तेरी माझा मनाचा जवळ राहिली माझा bestie

सारखे असून पण वागळे आहो, आपण डॉग तर एकाच जीव आहो

Friendship Status In Marathi Attitude


Friendship चा कधीच End नसतो मग मित्र किती पण दूर जाओ...

जो तुमचा सोबत तुमि एकटा असला वर पण उबा असतो तो असतो Bestie

खरा मित्र तो आहे ज्याला तुमचा Life चा BEst गोष्टी माहिती आहेत
पण Best Friend तो आहे जो तुमचा सोबत ते best moment जगला आहे

हजारो मित्र बनवणं जरुरी नाही
फक्त एक मित्र बनवा जो
हजार तुमचा विरोदात उभे असले
तेरी तुमचे सात सोडेल नाही

मित्र ते असतात जे चांगल्या वेळा मधी सोबत असतात
आणि वाईट वेळ आला तर त्या वेळातून अपल्याला बाहेर काढतात

Sad Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Sad Friendship Status In Marathi

जगात कोणताच मित्र हा Busy नसतो, फक्त आपण किती महत्वाचे आहो त्या नुसार ते अपल्याला वेळ देत असतात ........

friendship म्हणजे एका मेका ला समजून घेणे, friendship म्हणजे माफ करणे, friendship म्हणजे friend ला कधी नाही विसरणे...

Life मधी अपल्याला आपला शत्रूंनी आपला सोबत काय काय केले ते नाही आपला मित्रांनी आपला सोबत कसा धोका केला ते आठवते ....

त्याची Care करण सोळा जे तुमची Care करत नाही
मग बगा तुमची Life किती मस्त होते

कोणावर कधीच जास्त विस्वास करायचा नाही, कोणावर पण कधी जास्त प्रेम करायचे नाही, आणि कधी कोणची जास्त काळजी करायची नाही ...नाही तर हाच जास्त एक दिवस तुमाला Hurt करेल बर का

Marathi Maitri Status Fb

प्रेम फक्त आणि फक्त LOVeRs लाच नसते होत
ते Friends मधी पण असते,
आणि friendship वाल प्रेम हे
Lovers च्या प्रेमा वरून लाख पट जास्त असते

मित्र तुमाला कधी पण हसू शकतो त्यवा पण जेवा तुमची काहीच हसाय इच्छा नसते

जे पागल तुमाला सोबत असल्या वर खूप हसवतात, टाच पागल नाही असल्या वर खूप रडवतात, हाच पागल आपले मित्र असतात

आपण अस्या जगात फसलो आहो जात
friendship आता फक्त friendship band पुरतंच दिसते
बाकी कूट नाही

friendship ते नाही जात कोणी तुमचा सोबत किती वेळ राहते,
friendship ते आहे जात कोणी तुमचा life मधी येते
आणि तुमाला कधीच सोडून जात नाही

Marathi Friendship Sms

जेवा तुमचा मित्रा कडून काही चुकी चा गोष्टी घाढतात त्यवा त्या चांगल्या गोष्टी आठवा जे त्याने फक्त तुमचासाठी केला आहेत

Friendship तर Compass सरकी असते कधी मार्ग विसरलो तर फक्त मार्ग वर आणते

Friendship चा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे तुमचा EGO (घमंड) .. हे तुमचा friendship चा दूर ठेवा आणि नंतर बगा life कशी chance होते

मित्र तर तो असतो जो बिना बोले पण फक्त Face expressions बगुन अपल्याला काय बोलायचे आहे ते समजून जातो

मित्रा सोबत अदारात राहणे कधी पण Best आहे एकटं उजेडात राहिल्या वरून

Friendship Quotes In Marathi Shayari

जीवन तर तेच सुंदर आहे जात आपला कडे एक खरा मित्रा आहे

जीवन संपले तेरी आपल्या मैत्री मधले प्रेम कधीच कमी नाही हो
किती दूर राहो आपण तेरी आपले प्रेम हे कायम राहो

जेवढे आकाशातले तारे तू मोजले आहे तेवढ तू मला Miss करतो, आणि जेवढे तू मोजले नाही तेवढ मी तुला मिस करतो

मित्रांचे प्रेम हे प्रातनेत कधी कमी होत नाही, मित्र किती पण दूर गेला तेरी अपल्याला विसरत नाही, प्रेमात तरी कमी होउन जाते मैत्री पण मैत्री कधी प्रेम कमी होत नाही

अरे पाउस माझा मित्रा आदी येउ नको
आणि माझा मित्र आल्यावर
येवडा ये के त्याला जाउ देउ नको

Final Words About Posts-

Hi, Guys if you like my post, Best Friendship Status In Marathi then please share this post with all your friends and especially to your Best Friend.  If you want to tell anything about this post then please tell me your feeling through the comment section. Thanks for reading my blog guys, bye bye see you in the next post.

Comments

Popular posts from this blog

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते. कोणता program असला, Festival असला, तर लोक त्याचा भाषेत wish करतात. तसेच maharastra तीळ लोक हे मराठी बसत wish करतात. आणि आज लोक डायरेक्ट message न करता status   किंवा story  ठेवतात. मानून मी हे पोस्ट हैप्पी बर्थडे स्टेटस इन मराठी लिहिली जणी तुमि without problem कोणाला पण status through  विशेष करू शकता.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,....…

35+ { Royal } Girls Attitude Status In Marathi 2020

Girls Attitude Status In MarathiGirls Attitude Status In Marathi हे मराठी मुलगीन मधी खूप प्रसिद्द आहे whatsapp status साठी.
Status In Marathi For Girls Attitude अरे पागल तू A for attitude दाखव तो ना तर मी B For Bhavkhane दाखवेल । आणि तू C For Chance मारशील तर मी D For Dhanनाही देणार

दिसते मी cute । राहते मी Mute । 'तरी काही लोक बोलतात तुझात आहे खूपच Attitude 

Chatting करते । तर तुझी setting झाली असं समजू नको । friend अहो ते पण तुझा औकातच्या  बाहेर वाली 
आज पण मी एकटी आहे  । कारण Luckहच खराब आहे, माझा नाही बर, मुलाचं कारण आज पर्यंत कोणी impress करूच नाही शकले


कोणाला ये के नाही ये, पण जेवा ही मी स्वतःला बगते तवा full heroine वाली feeling येते मला ।


status त सर्व ठेवतात पण माझा status काही चा औकात बाहेर चे असतात 
कधी पण बघसाल ना तर खोटे प्रेम करणारे हिडगतात । आणि जे खर प्रेम करतात ना त्याचे Eyes सर्व सांगून देतात


आज तो मला बोलला, तुला खूप महाग पडेल माझी दुश्मनी । मी पण बोलले अरे पागल कमी पैसाचे तर मी kajal पण नाही वापरतआज काल माझा friends paksa दुश्मन जास्त आहेत पण जवडे friend आहेत न…

{ Best } Romantic Status In Marathi 2020

Romantic Status In Marathi

Romantic Status In Marathi - रोमँटिक स्टेटस इन मराठी हे खूप प्रसिद्ध आहे Couplesमंदी. जे लोक हे Prem करतात त्यांना Romantic status in marathi खूप आवडतात. तस तर तुमाला खूप Romantic Staus हे इंटरनेट वर सापडतील पण मराठी मंदी मात्र नाही भेटतील मानून मी हे Post लिहत आहे यात तुमाला बेस्ट रोमँटिक स्टेटस इन मराठी २०१९-२० भेटतील.
Best Romantic Status In Marathi Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस तूच माझी raani होशील बर pori 
हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे,  me तुझा वर खूप prem करतो न ग 
हे prem आहे, हे माझा Control मंदी nahii,  हे तर fkt आणि fkt माझा मनाचे ऐकते br
me तर कसा 'tari समजूna घेतो स्वतःला के तू माझी nahi ahe,  पण हे माझ man नाही ऐकत तर मी काय karuga
तुझा face वर तर khup पोरं मरत असतील ग,  पण मी तर तुझा एक smile चा दिवाण अहो  Romantic Status For Girlfriend In Marathi हे prem पण kamal आहे होते तर अशा person वर होते,  जे person कधी apli होउ पण sakat nahi
khup try केले ग कि तुला विसरून dusari ला जिव लावावा,  pn काय करू हे mann fkt तुझी care करते ना
तुझा manat…

110+ { Best } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi
Love Status In Marathi is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.

माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू

जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल

देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 

छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  
तुला कोणी विचारले कोण आहे 
तर सांग जीव आहे माझा 


लग्न करशील नाही करशील ते नंतर ची गोष्ट 
पण मी तुझी सात मरे परंत देणार हे मात्र पक्क

जगातील सर्वात जास्त सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम

प्रेम जेवळे सुंदर त्यवडेच रडव…

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi 2020

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi  हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 

माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग

माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग
रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग

',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (

अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग

नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस, चाल उंट जाउ कुटतेरी फिरत
गुड मॉर्निंग

नाही कोणाच ऐकतो ...नाही …

90 + { Jabardast } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे …

100+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्या वर केसरी टीका. 
Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो


इजत दे

40+ { Best } Aai Status In Marathi For Whatsapp 2020

Aai Status In Marathi For Whatsapp
Aai Status In Marathi For Whatsapp are one of best status in the maharastra. In mahrastra marathi peoples love their Mom and Dad so much and want to show their feeling towards their Parents through whatsapp status.

Aai Status In Marathi जे बिना काही बोले आपल्या वर प्रेम करते ना ते आई असते खरे प्रेम तर फक्त आई करते बाकी सर्वे तर बस timepass करतात भावांनो जिच्या होत्याचे जेवण केल्या शिवाय पोट भरत नाही ते म्हणजे आपली आई बाहेर किती पण काही खाले तेरी भूक तर आई चा हातानी बनवलेल्या जेवणनीच जाते बर का गर्लफ्रेंड जरी तुमचा वर प्रेम करत असली ना तेरी ते तुमचा आई पेक्ष्या जास्त प्रेम तुमचा वर कधीच करू नाही शकत बर का जीवनात काही पण करायच पण कधी आई चा हाताच्या जेवणाला नाव नाही ठेवायचे बर का जीवनात सर्वात Important गोष्ट म्हणजे आई बाबा चे Smile होणं जो आनंद आई बाबा ची सामील बगुन होतो ना त्या आनंदा पुळे सर्व जग पण कमी वाटतं आपण १ पोळी मागितल्या वर जे  २ पोळी देते ते म्हणजे आपली आई .....जे बिना काही Demand तुमचा वर सतत आणि खरे प्रेम करते ते म्हणजे तुमची आई जीवनात सर्व क…

100+ { Best } Good Night Status In Marathi : Good Night Images In Marathi

Good Night Status In MarathiGood Night Status In Marathi Aani Good Night Images In Marathi हे महाराष्ट्रतील मुलं मुली म्हणजेच महारष्ट्रतील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चे favorite status आहे. मराठी girlfriend boyfriend ला मराठी मधी good night wish कारले खूप आवडते म्हणून मी हे post लिहत आहो जाणे के ते त्याचा बॉयफ्रेंड ला ते share करू शकतील. Good Night Images In Marathi नाती बनतात ONE TIME ।  आपण निभवतो Sometime । आठवण काढतो Anytime ।  तुमी आनंदी राहा All-time ।  हेच प्रातना  करतो मी full time  ।  Good Night 
झोप डोळे बंद केल्याने नाही.. मोबाईल चे नेट बंद केला वर येणार .. चल कर बंद आणि झोप ॥ Good Night ॥
धक्के लागल्याने वस्तू तुटतात पण माणसाला धक्के लागले तर  ते Successful होतात ॥ Good Night॥ जिवंत राहिलो ना तर परत तुला सकाळी पागल करेल... आणि सकाळी पागल नाही केले मी तर समजजो के मी झोपेल आहो  ॥ Good Night  ॥ वेळ फक्त त्याला द्या जो तुमचा आहे... त्याला नाही जो Always Busy आहे... ॥ Good Night॥ जो कठीण वेळ मधी पण चालतो....... तो जग बदलतो ... जो रात्री पण झोपत नाही ... तोच सूर्य बनून सकाळी निगतो... …