Skip to main content

100+ { Best } Friendship Status In Marathi 2020 : Friendship Quotes In Marathi : Friendship Shayari In Marathi

Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Status In Marathi

मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही संबंद नसते पण समोर चा आपला जीव असतो ते मंत्री असते
जेवा कोणी बिन ओडखी, ओडखी चा होतो त्याला मैत्री बोलतात
आपण ज्याला सर्व सांगतो, ज्याला आपला सर्व गोष्टी माहित असतात ते मैत्री असते
आणि जो अपल्याला कधीच विसरत नाही ते मैत्री असते

देव मला बोलला के किती मैत्रिणी आहेत ग तुझा,
हराव शील ना त्याचा गर्दीत,
मी पण बोलली हे देवा तू एकदा खाली येउन बोल तर याचाशी परत
याना सोडून कधीच नाही जा शील

मैत्री म्हणजे विसवास, मैत्री म्हणजे प्रेम, मैत्री म्हणजे मस्ती, आणि मैत्री म्हणजे तू

हरामी असतात, mad असतात, जसे पण असतात पण मित्र कमाल असतात

जीवनात खूप मित्र मैत्रिणी होतात पण एक अशी पागल मैत्रीण असते जे आपला जीव असते आपली Bestie ..

जात respect असून पण दिसत नाही, ते मैत्री असते

मैत्री असावी तर पक्की असावी, मैत्री असावी तर हसवणारी, रडवणारी, भांडणारी, पण बदल नारी नसावी

जेवा आपण आपला वरून जास्त कोणाचा विचार करतो ते मैत्री असते

Also Check - Marathi Status On Life

Friendship Status In Marathi Font

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Status In Marathi Font

मैत्री ते नाही ज्या मधी जीव जातो, खरी मैत्री तर ते आहे जात तुमचा मित्र पानात पडलेले तुमचा आसू पण अडकून घेतो 

मी आणि माझा भाऊ जेवा सोबत फ़िरतोना तर पोरी पण confuse होतात की bf कोणाला बनवायचं एक smart आहे तर दुसरा Hot  आहे 

मित्र तर तो आहे जो काही खराब होणार आहे हे सांगत असला तेरी आपला face वर ची Smile नाही जाऊ देत

मित्र तो असतो ज्याला आपला सर्व Weakness माहित असतात पण तो अपल्याला त्या कडू नाही देत

Future plan करा, life वर विस्वास ठेवा, आणि मित्रांन सोबत राहा, life मस्त कटेल

Friendship Day Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Day Status In Marathi

खरा मित्र तर तो असतो जो तुमचा हात कधीच सोडत नाही आणि जो तुमचा मनात राहतो  ...Happy Friendship Day

Friendship हे एक मोठ Gift आहे, म्हणून त्याला काळजी पूर्वक सबाडून ठेवा ..

तुला माझ सर्व काही माहित आहे, म्हणून तर तू माझी bestie आहे ...happy friendship day bestie

मित्र तो असतो जो त्याला काही बोलायची Freedom आपल्याला देतो ...आणि माझ तो पागल मित्र तू आहे ..happy friendship day

friendship हे तुमचा life ची फक्त एक चांगली गोष्ट नसून, Best गोष्ट आहे जे तुमाला कडत नाही

Friendship Status In Marathi Attitude

Best Friendship Status In Marathi
Attitude Friendship Status In Marathi

Connection मनाचा, connection स्वप्नाचा, connection सुखा दुःखा चा, connection जो रक्ता चा नसून मनाचा, = Friendship

भांडण + शिव्या + स्तवन + रिस्पेक्ट = friendship

खरे मित्र हे लव्ह कर भेटत नाही, आणि भेटले तर आपल्याला कधीच एकटं सोडत नाही, आणि सोडून गेले तेरी त्यांना विसरता येत नाही ......

माझा Bestie मझा Best version बाहेर आणतो

ज्याचा सोबत आपण बिंदास बोलतो, ज्याचा पुळे अपल्याला Judge होणाची काळजी नसते ते friendship असते

Friendship Attitude Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Attitude Status In Marathi

जेवा Hours पण काही minutes वाटतात त्याला friendship मनतात

१००० भीतरे मित्रा वरून एक वागा सारखा मित्र कधी पण बरा

१००० मित्रानं वरून एक मित्र बरा जो वाईट वेळा मधी पण सोबत असतो

तू ते आहे जे मला important feel करवते, जे मला समजते, मला Inspire करते, धन्यवाद मझा life मधी येण्यासाठी ...happy friendship day

friendship हे एक खूप चांगली responsibility आहे, जे अपल्याला tension नाही Happiness देते

Status For Friendship In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Status For Friendship In Marathi

देवाचे best gift म्हणजे friendship

Bestie तर तो असतो जो आपण स्वतावर प्रेम करण विसरतो
तेरी आपला वर प्रेम करतो आणि
अपल्याला स्वतावर प्रेम कराल शिकवतो

friendship हे एक अस नात आहे, जात आपण किती पण दूर जरी राहिलो, किती तेरी दिवस जरी नाही भेटलो तेरी त्यात ले प्रेम कमी होत नाही

Best Life तर ते आहे जात आपले मित्र आणि Family आपला सोबत आहे

मला देवाचा सर्वात मोठा आशीर्वाद मोडला आहे, तो पण माझा मित्रा चा रूपात, love you भाऊ

Friendship Status In Marathi Kadak

Best Friendship Status In Marathi
Kadak Friendship Status In Marathi

जीवन हे तुमि किती मित्र बनावता त्या वर नाही,
जीवन हे तुमि किती चांगला मित्र बनवता हे आहे

तुझा सोबत असतो तर प्रत्येक दिवस हा एकाद्या सण सारखा वाटतो,
तू सोबत असतो तर प्रत्येक minute हा Celebration वाटतो ..

माझा कडे सर्वात किमती गोष्ट आहे
जे मी कोणाला कधीच नाही देणार ......
माहित आहे कोण ....
माझा friend माझे life ...
अरे आजून कोण तू

हे मी promise करतो के मी तुला या Friendship Band सारखा चिपकून राहेल

Friendship हे फूला सारखी असते, कधी पण सुगनडच  देते

Funny Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Funny Friendship Status In Marathi

खरा मित्र तो आहे जो सर्व जग तुमचा विरोधाला असले तेरी
आपला सोबत उबा असतो,
तो नाही जो problems आली के सोडून पैतो

मित्रता सोबत राहणे नाही,
मित्रता तर ते आहे जात कोणी तुमाला येउन बोलते के
"काही झाला तर सांग भाऊ आपण मदतीसाठी Always Ready अहो "

Best Friend  तो प्राणि असतो
जो अपल्याला जोर जोरात हसवतो,
आपला face वर Smile ठेवतो,
आणि आपला जीवन ख़ुशी ने भरतो
असा माझा Best FRiend तूच आहे भावा
happy Friendship day
 ते पण कडक मराठी भाषात भावा

साखरी सारखा गोड, मिता सारखा खारट, असून माझी favorite  dish  असलेला माझा bestie  ला हैप्पी Friendship  डे

तुमचा मित्र तुमाला पूड जाण्यासाठी मदत नाही करत असेल
तर समजून जा तुमाला नवीन मित्राचे गरज आहे

Friendship Status In Marathi Font

Best Friendship Status In Marathi
Friendship Status In Marathi Font

खरी मित्रता तर ते आहे जात.... तुमि तुमची feelings लपवत असले तेरी .... तुमचा मित्र ते तुमी बिना सांगे ओडकतो ....

धुखात जे अवषद बनून आपले सर्व दुख नष्ट करते ते म्हणजे खरी मित्रता

या जगात तुमाला Friendship नाही कळली  म्हणजे तुमाला आजून काहीच नाही कळले

तू किती ही दूर असला तेरी माझा मनाचा जवळ राहिली माझा bestie

सारखे असून पण वागळे आहो, आपण डॉग तर एकाच जीव आहो

Friendship Status In Marathi Attitude


Friendship चा कधीच End नसतो मग मित्र किती पण दूर जाओ...

जो तुमचा सोबत तुमि एकटा असला वर पण उबा असतो तो असतो Bestie

खरा मित्र तो आहे ज्याला तुमचा Life चा BEst गोष्टी माहिती आहेत
पण Best Friend तो आहे जो तुमचा सोबत ते best moment जगला आहे

हजारो मित्र बनवणं जरुरी नाही
फक्त एक मित्र बनवा जो
हजार तुमचा विरोदात उभे असले
तेरी तुमचे सात सोडेल नाही

मित्र ते असतात जे चांगल्या वेळा मधी सोबत असतात
आणि वाईट वेळ आला तर त्या वेळातून अपल्याला बाहेर काढतात

Sad Friendship Status In Marathi

Best Friendship Status In Marathi
Sad Friendship Status In Marathi

जगात कोणताच मित्र हा Busy नसतो, फक्त आपण किती महत्वाचे आहो त्या नुसार ते अपल्याला वेळ देत असतात ........

friendship म्हणजे एका मेका ला समजून घेणे, friendship म्हणजे माफ करणे, friendship म्हणजे friend ला कधी नाही विसरणे...

Life मधी अपल्याला आपला शत्रूंनी आपला सोबत काय काय केले ते नाही आपला मित्रांनी आपला सोबत कसा धोका केला ते आठवते ....

त्याची Care करण सोळा जे तुमची Care करत नाही
मग बगा तुमची Life किती मस्त होते

कोणावर कधीच जास्त विस्वास करायचा नाही, कोणावर पण कधी जास्त प्रेम करायचे नाही, आणि कधी कोणची जास्त काळजी करायची नाही ...नाही तर हाच जास्त एक दिवस तुमाला Hurt करेल बर का

Marathi Maitri Status Fb

प्रेम फक्त आणि फक्त LOVeRs लाच नसते होत
ते Friends मधी पण असते,
आणि friendship वाल प्रेम हे
Lovers च्या प्रेमा वरून लाख पट जास्त असते

मित्र तुमाला कधी पण हसू शकतो त्यवा पण जेवा तुमची काहीच हसाय इच्छा नसते

जे पागल तुमाला सोबत असल्या वर खूप हसवतात, टाच पागल नाही असल्या वर खूप रडवतात, हाच पागल आपले मित्र असतात

आपण अस्या जगात फसलो आहो जात
friendship आता फक्त friendship band पुरतंच दिसते
बाकी कूट नाही

friendship ते नाही जात कोणी तुमचा सोबत किती वेळ राहते,
friendship ते आहे जात कोणी तुमचा life मधी येते
आणि तुमाला कधीच सोडून जात नाही

Marathi Friendship Sms

जेवा तुमचा मित्रा कडून काही चुकी चा गोष्टी घाढतात त्यवा त्या चांगल्या गोष्टी आठवा जे त्याने फक्त तुमचासाठी केला आहेत

Friendship तर Compass सरकी असते कधी मार्ग विसरलो तर फक्त मार्ग वर आणते

Friendship चा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे तुमचा EGO (घमंड) .. हे तुमचा friendship चा दूर ठेवा आणि नंतर बगा life कशी chance होते

मित्र तर तो असतो जो बिना बोले पण फक्त Face expressions बगुन अपल्याला काय बोलायचे आहे ते समजून जातो

मित्रा सोबत अदारात राहणे कधी पण Best आहे एकटं उजेडात राहिल्या वरून

Friendship Quotes In Marathi Shayari

जीवन तर तेच सुंदर आहे जात आपला कडे एक खरा मित्रा आहे

जीवन संपले तेरी आपल्या मैत्री मधले प्रेम कधीच कमी नाही हो
किती दूर राहो आपण तेरी आपले प्रेम हे कायम राहो

जेवढे आकाशातले तारे तू मोजले आहे तेवढ तू मला Miss करतो, आणि जेवढे तू मोजले नाही तेवढ मी तुला मिस करतो

मित्रांचे प्रेम हे प्रातनेत कधी कमी होत नाही, मित्र किती पण दूर गेला तेरी अपल्याला विसरत नाही, प्रेमात तरी कमी होउन जाते मैत्री पण मैत्री कधी प्रेम कमी होत नाही

अरे पाउस माझा मित्रा आदी येउ नको
आणि माझा मित्र आल्यावर
येवडा ये के त्याला जाउ देउ नको

Related Posts -

  1. Attitude Status In Marathi
  2. Marathi Status Dp 
  3. Love Status In Marathi


Final Words About Posts-

Hi, Guys if you like my post, Best Friendship Status In Marathi then please share this post with all your friends and especially to your Best Friend.  If you want to tell anything about this post then please tell me your feeling through the comment section. Thanks for reading my blog guys, bye bye see you in the next post.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

100+ { Bhari } Birthday Status For Sister In Marathi 2020

Birthday Status For Sister In Marathi
Birthday status for sister in marathi are the wishes, messages and sms for sister birthday which marathi peoples in maharastra use for whatsapp status. And show their feeling and love to their Sister. पिल्लू बोलणारी गर्लफ्रेंड नाही oye Hero कूट चाला .. अस बोलणारी बहीण पाहिजे ..हैप्पी बर्थडे sister बहीण ते असते जे आपले सर्व Secret लपून ठेवता पण त्या साठी आपल्या कडून पैसे Charge करते बर का बहीण तर आईचा ची copy असते जे आई नसल्या वर आपली आई सारखी काडजी करते अस्या या माझा Sis ..... ला Happy Wala Birthday बाबा ने तिचासाठी काही आणले तर ते आधी मला देते, आणि जे माझा सर्व प्रॉब्लेम slove करते, आणि तिचा bestie सोबत setting लाउन देते, अस्या माझा लाडक्या पण पागल Sister ला हैप्पी वॉल बर्थडे माझा सारखी वेळी असलेल्या बहिणी ला हैप्पी बर्थडे जिला पागल नाही, महा पागल हा word सूट होतो अस्या माझा या पागल Sister ला तिच्या या शरीफ भावा कडून बर्थडे च्या खूप साऱ्या शुभेक्ष्या.....माझा जिवनाची सर्वात मोठी शत्रू, माझी जिगरी, माझी जान, माझा वेळा Sister ला हैप्पी वाला बर्थडे  Bd…

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,............आणि #त्यातील एकीला #Vahini बनवणारे.....amcha Builder, amcha hero............cute aani handsome GuY आपला BHAU.......#त्याला वाढदिवसाच्या मुलीचा पप्या भरून शुभेच्छा


वर्षात असतात ३६५ दिवस आणि महिनत असतात ३० ३१ दिवस आणि हफतात असतात फक्त ७ दिवस तात असते एक माझा सर्वात आवडीचा आणि Important दिवस तो मं…

100+ Marriage Anniversary Status In Marathi 2020

Marriage Anniversary Status In MarathiMarriage Anniversary Status In Marathi ( Marriage Anniversary Wishes In Marathi ) Are So Important For MarathiPeoples To Wish Their Close One On Their Marriage Anniversary. नजर ना लागो आपल्या प्रेमाला कोणाची, आणि आपण असेच सोबत राहू हे दुवा आहे देवाची ।।। Happy Marriage Anniversary  तुमचे हे नाते खूप गोळ आहे, म्हणून तर सोबत तुमचे जीवन सुंदर आहे... Happy Wedding Anniversary तुमच हे प्रेम असेच वाळत राहो आणि तुमचे नाते हे नेहमी असेच सुंदर राहो ... Happy Marriage AnniversaryWish करतो मी तुमाला तुमचा सालगीऱ्याला, असेच तुमि आनंदी राहो हे प्राथना करतो मी देवाला ...देव करो तुमच्यावर कधीच कोणती problem नाही यो आणि तुमची हे Smile नेहमी अशीच राहो ...तुमची जोळी कधी ना तुटो, देव करो तुमी एक मेका सोबत कधी ना रागो भरो , Happy Anniversary  Marriage Anniversary Wishes In Marathi असेच एक होउन तुमी हे जीवन काळावं आणि तुमी दोगांचे हे जीवन असेच आनंदी राहो  देवांनी तुमची हे जोळी अशी बनवली के सर्वे देत आहे बधाई, आणि तुमाला लग्नाचा सालगीरेची लाख लाख बधाईएक दुसऱ्याचा हात कधीच स…

75+ { Best } Father Birthday Status In Marathi 2020

Father Birthday Status In Marathi
Father Birthday Status In Marathi are very emotional types of status for marathi boys and girls because they love their parents so much. In Maharastra Father is like a god for children. That why when their father birthday comes they need father birthday status for whatsapp in marathi for share their feeling through whatsapp status. प्रत्येक वेळेस मी खाली पडल्यावर उचलतो, माझा बाबा माझा वर खूप प्रेम करतो ... हैप्पी बर्थडे बाबा बाबा तुमी माझी जाण आहा आणि या जगात सर्वात best आहा ...हैप्पी बर्थडे बाबा जन्म कधी परत नसतो भेटत आणि माझा सारखे Best आई बाबा कोणाचा नसीबत नाही मिळत ...हैप्पी बर्थडे बाबा माझा रुबाब, माझा Attitude, माझा Smile च्या मागच्या कारण माझा बाबाला हैप्पी वॉल बर्थडेजो माझे सर्व दुःख स्वतावर घेउन जगतो आणि मला हे कधीच कडू सुद्धा देत नाही अस्या माझा बाबा ला हैप्पी बर्थडे प्रेत्येक वडील हे त्याचा मुलासाठी त्याचे सर्वात मोठे Hero असतात आणि मुलीसाठी तिचे पहिले प्रेम ...हैप्पी बर्थडे बाबा ... Love you बाबा बोलतात रागाने पण मनात असते प्रेम, बोलतात रागा…

90 + { Dadagiri } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi ( Dadagiri Status In Marathi ) are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिर…

100+ { Feeling } Alone Status In Marathi 2020

Alone Status In Marathi
Alone Status In Marathi are the status which is popular in marathi boys and girls who love alone life and who are introvert. Marathi peoples love attitude alone status and sad alone status most. एकटे पणा खराब लोकात राहिल्या पेक्ष्या खूप बर असते बर का एकटे राहणे म्हणजे माझा Attitude समजले ना सिंगल आहो पण मजेत आहो समजले ना मी एकटाच ठीक आहो कारण या जगात सर्व लोकांचे दोन दोन चेहरे आहेत बर का एकटा आहो पण तुमचा पेक्ष्या १०० पट खुश आहो बर का Alone but happy बोलणारे खूप असतात पण माझा सारखा कोणी नसेल मला कधी कधी वाटते Alone But Happy हे line फक्त आणि फक्त माझ्या साठी लिहिली आहे के काय तुला काय वाटते तू सोडून गेली तर मी एकटा झालो चल हट दुसरी भेटली मला आता परत येउ नको समजली ना Single हे माझ Status नाही माझा Brand आहे बर का या जगात ज्यांनी एकटे जगणे शिकले म्हणजे त्याने खरे जीवन जगणे शिकले बर का  Alone Status In Marathi Language
एकटे पणात जे मजा आहे ना ते फक्त Relationship मधलेच समजू शकतात बर का स्वताची Happiness स्वता मधी बगा दुसरा जवळ बगशाल तर नेहमी स्वताला एकट बगशाल काही बोल…

1000+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्यावर केसरी टीका.Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो

110+ { Romantic } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi : Love Images In Marathi
Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend ( Love Images In Marathi ) is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.


माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू


जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल


देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 


छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi : Good Morning Images In Marathi

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi ( Good Morning Images In Marathi ) हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 
Good Morning Images In Marathi माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग


माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग


रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग


',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (


अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग


नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस…