Skip to main content

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi 2020

Good Morning Status In Marathi

Good Morning Status In Marathi
{ Top } Good Morning Status In Marathi 2020 | मराठी मध्ये गुड मॉर्निंग स्टेटस 
Good Morning Status In Marathi  हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 

माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग

माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग

रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग

',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (

अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग

नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस, चाल उंट जाउ कुटतेरी फिरत
गुड मॉर्निंग

नाही कोणाच ऐकतो ...नाही कोणाचा वर भरोसा करतो...फक्त आपला मस्तीत राहतो .. असा माझा भावले गुड मॉर्निंग

बॅण्डबाजा वाजवा, नाचा, गाणे बोला, मस्ती करा, Party करा, कारण तुमचा भाऊ म्हणजे मी उठलो आहो । गुड मॉर्निंग

रात्र गेली सुंदर सकाळ झाली आणि मला तुझी आठवण आली, आणि माझा धोंड्याने ते हवा महसूस केली जे तुला touch करून माझा जवळ आली ....गुड मॉर्निंग

प्रेमड सकाळ चा थंड्या थंड्या हवेत, सकाळ चा छान प्रेमड उन्हात, सगडात आधी गुड मॉर्निंग 

Good Morning Message Marathi

Good Morning Status In Marathi
Good Morning Message Marathi

हे पागल मी कधी सांगत नाही पण माझा डोक्यात नेहमी तूच असते ...गुड मॉर्निंग 

मी या जगात फक्त २ वस्तू वर प्रेम करतो एक माझे काम दुसरी म्हणजे तू .....
आणि मला या जगात फक्त एक गोष्ट नाही आवडत के तू माझा life मधी नाही ...लव्ह यौ यार ..गुड मॉर्निंग

काय नसा होता तिचा प्रेमाचा ज्यात मी होरायून गेलो.... तिला पण नाही कढले के मी तिचा प्रेमात कधी पागल झालो

तुझा प्रत्येक सकाळला सुंदर करेल .... तुझी प्रत्येक सकाळ माझा msg नीच सुरु करेल .... माझ तुझ हे प्रेम लग्ना नंतर पण असच वाढेल... गुड मॉर्निंग

विसवास कधी कमी होउ देणार नाही ....तुला कधी सोडणार नाही .... अरे माझी पागल Pillu ऊत लव्ह कर ...सकाळ झाली ....गुड मॉर्निंग

सकाळ झाली तर एकच विचार करतो की आज काही 'तेरी special होणार आहे माझी वली आज परत दिसणार आहे ....गुड मॉर्निंग

मी तुला गुड मॉर्निंग करतो म्हणजे तो फक्त एक msg नसतो .....तो एक इशारा असतो के मी सकाळी उटलावर फक्त तुला आठवण करतो

प्रत्येक सकाळी तुझा जीवनात ख़ुशी येओ ....तुझे सर्व सपने पूर्ण हो .... हे देवा माझा या Friend वर तुझी कृपा ठेव .... गुड मॉर्निंग

तू झोपला पहिले मानून एक good night kiss
तुला माझे स्वप्ने पडण्यासाठी दोन kissess
आणि तुला सकाळी त्या स्वप्नातून उंटवण्यासाठी endless kissess देणार
Good Morning Jaan


Good Morning Marathi Image

Good Morning Status In Marathi
Good Morning Status In Marathi

Good Morning Status In Marathi
Good Morning Status In Marathi

Good Morning Quotes In Marathi

Good Morning Status In Marathi
Good Morning Quotes In Marathi

दिवसाची सुरुवात एका मस्त smile  आणि Positive विचारांनी करा, तुमची life मस्त चालेल..गुड मॉर्निंग

तुमाला वाटत आहे की काल तुमचा Best दिवस होता तर तस काही नाही कारण आज आणि उद्या पण काही होउ शकते .. गुड मॉर्निंग

हा विचार करू नका की काल चा दिवस किती खराब होता विचार करा की उद्याचा दिवस कसा चांगला करता येणार ...गुड मॉर्निंग

लोकांना तुमचे स्वप्ने कधीच सांगू नका पूर्ण झाल्यावर direct दिसू द्या ... गुड मॉर्निंग

एक छोटासा positive विचार तुमचा पूर्ण दिवस चांगला करतो बर का ....गुड मॉर्निंग

सकाळी उठून फक्त यवड बोला के ' मी करू शकतो ' मग बगा काय होत....गुड मॉर्निंग

हे सकाळ परत तुझा life मधी कधीच नाही येणार आहे म्हणून उट पटकन आणि कर लव्ह कर जे कराच... गुड मॉर्निंग

बस सकाळी उठून Mirror मधी बगुन एक मस्त सामील कर आणि मग बघ कसे दिवस पलटतात...गुड मॉर्निंग

रोज रात्री काहीतरी postive वाचा आणि सकाळी काहीतरी helpful ऐका, तुमची life कधी change होउन जाणार तुमाला कडणार पण नाही ...गुड मॉर्निंग


Good Morning Marathi Quotes

Good Morning Status In Marathi
Good Morning Marathi Quotes

देव आपल्याला तीत नेतो जेते आपली गरज आहे, तीत नाही जित आपल्याला जायच आहे ....गुड मॉर्निंग

आज सुरुवात नाही केली ना तर उद्या पण नाही होणार बर का ...गुड मॉर्निंग

जग पण सुंदर वाटेल बस स्वताचा मनाला सांत कर्ण शिका ....गुड मॉर्निंग

स्वतावर विसवास ठेवा आणि तुमचा कामावर श्रद्धा आणि बगा सर्व चांगलच होणार ...गुड मॉर्निंग

सकाळची प्रत्येक गोष्ट हे पूर्ण दिवससाठी खूप Important असते ..गुड मॉर्निंग


Good Morning Marathi Suvichar

Good Morning Status In Marathi
Good Morning Marathi Suvichar

सुरुवात तीतून करा जे तुमचासाठी सर्वात महत्वाचे आहे, मग ते करा जे शक्य आहे आणि तुमाला कडेल पण नाही के तुमी कधी एक अशक्क्य गोष्ट करून टाकली.....गुड मॉर्निंग

जगाला तुमची smile बदलू नका देउ .. तुमि स्वताचा smile ने जग बदला ...गुड मॉर्निंग

तुमाला जे पाहिजे असते ना ते तुमचा भीती मागे लपेल असते ...गुड मॉर्निंग

आपल जीवन हे आपला past, future किंवा present वर नाही तुमी आता काय करणार आहा याचा वर depend असते ...गुड मॉर्निंग

खरं बोलण्याची शक्ती फक्त काहीच लोकांन मधी असते ...गुड मॉर्निंग

जीवन हे खूप सुंदर आहे बस बगन्याची नजर पाहिजे ...गुड मॉर्निंग

Good Morning In Marathi Style

Good Morning Status In Marathi
Good Morning In Marathi Style

सकाळ ची हवा तुझा दोड्याला touch करो
त्यांनी तुझी झोप उगडव आणि मी तुझा चेहरा समोर असो
आणि तुझी ते सकाळ ची पहिली सामील मला दिसव
गुड मॉर्निंग

तू १००० लोकांना ओडकते, त्या मधी १०० तुझे friends आहेत, त्या १०० मधी १० तुझा Bestie आहे, आणि मला तो १ special friend बणायच आहे जो तुझा सर्व काही आहे. गुड मॉर्निंग


Fresh Good Morning Marathi Sms

Good Morning Status In Marathi
Fresh Good Morning Marathi sms 

मी हरू शकतो पण हरण्याचा भीती ने Try पण नाही करेल यवडा पण मी येडा नाही ...गुड मॉर्निंग

तू माझा दिवसाची सुरुवात आहे तू माझा दिवसाची good night पण आहे ...गुड मॉर्निंग

तू तो विचार आहे ज्यांनी माझा दिवसाची सुरुवात होते आणि तू तो विचार आहे जो रात्री झोपला वर पण माझा सोबत राहते .... गुड मॉर्निंग dear

Good Morning In Marathi Language

मला माहिती आहे के तू खूप tension मधी आहेस आज, पण मला हे पण माहित आहे तू जे करशील ते ठीक करशील, फक्त द्यानात ठेव तुझा सोबत मी नेहमी उबा आहो यार ...गुड मॉर्निंग

हे येडे कोणी 'तेरी तुला खूप miss करते बर ..लव्ह कर भेट त्याला .. नाही राहिला जात आहे त्याला तुझा शिवाय ...गुड मॉर्निंग

काही तेरी तर वाटू दे पोरी रोज माझा स्वप्नात येयुन माझी झोप खराब करते आणि आता स्वता झोपेल आहेस चाल ऊत झाली सकाळ ...गुड मॉर्निंगMarathi Good Morning Sms Best

रात्र भर माझा डोक्यात राहारी चाल ऊत सकाळ झाली ...गुड मॉर्निंग

मोठे मोठे सपने बघणं चांगला आहे पण झोपीत नाही चाल ऊत ... गुड मॉर्निंग

प्रत्येक सकाळ हे Special असते बर कारण तू माझा good morning message वाचते ...गुड मॉर्निंग


Good Morning Marathi Sms For Friend

तू काही कर beta राग कर, के शिव्या दे, के तुझं डोक फोड, के mobile फोड, पण मी गुड मॉर्निंग विष तर करेल म्हणजे करेल

Smile तुमचा चहराची Beauty वाढवते, प्रेम तुमचा मनाची किंमत वाढवते, Respect हे तुमचा स्वभावाची किंमत वाढवते, आणि मित्र आणि घरचे तुमचा Life ची किंमत वाडवतात....गुड मॉर्निंग  .

Marathi Good Morning Messages For Whatsapp

एक दिवस तर सर्वाना मारायचं आहे मानून जीवनाचा प्रत्येक Moment मन भरून जगा ...गुड मॉर्निंग

तू ते पहिली गोष्ट आहे जे माझा डोक्यात सकाळी येते आणि तूच ते आखरी गोष्ट आहे जे रात्री झोपला वर पण माझा डोक्यात असते ...गुड मॉर्निंग

प्रत्येक दिवस हा चांगला असेल असं नाही पण प्रत्येक दिवसात काही ना काही चांगले असते ....गुड मॉर्निंग

Good Morning Sms In Marathi Free Download

तुझा हातात झोपेतून उटणं हेच माझासाठी Best सकाळ असते ...गुड मॉर्निंग

लोकांचा आधी झोपेतून उठा म्हणजे तुमाला त्याचा पेकसा जास्त वेळ मिडेल Success होण्यासाठी ....गुड मॉर्निंग

New Whatsapp Marathi Good Morning Sms All

दुवा करतो के तुमचा आज चा दिवस खुशीत जाओ ...गुड मॉर्निंग

Thanks करा देवाला के त्याने तुमचा life मधी एक अजून दिवस वाडवला आहे ..गुड मॉर्निंग

Marathi Sms Good Morning Forward

दिवस किती छोटा आहे, किती मोठा आहे हे Important नाही Important हे आहे के आपण किती वेळ सोबत आहो...गुड मॉर्निंग

चल ऊत आज चा दिवस तुझं wait करत आहे ...गुड मॉर्निंग

Last Words,

मित्रानो तुमाला माझी हे पोस्ट Good Morning status in marathi कशी वाटली हे comment करून मला सागा आणि माझा पुढचा पोस्ट साठी मला एक नवीन Idea द्या. मित्रानो तुमचा किमती वेळ दिला बदल धन्यवाद. भेटू आता पुढचा पोस्ट मधी bye bye

Comments

Popular posts from this blog

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते. कोणता program असला, Festival असला, तर लोक त्याचा भाषेत wish करतात. तसेच maharastra तीळ लोक हे मराठी बसत wish करतात. आणि आज लोक डायरेक्ट message न करता status   किंवा story  ठेवतात. मानून मी हे पोस्ट हैप्पी बर्थडे स्टेटस इन मराठी लिहिली जणी तुमि without problem कोणाला पण status through  विशेष करू शकता.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,....…

100+ Best Friendship Status In Marathi 2020 | मराठी मध्ये मैत्री स्टेटस 2020

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

35+ { Royal } Girls Attitude Status In Marathi 2020

Girls Attitude Status In MarathiGirls Attitude Status In Marathi हे मराठी मुलगीन मधी खूप प्रसिद्द आहे whatsapp status साठी.
Status In Marathi For Girls Attitude अरे पागल तू A for attitude दाखव तो ना तर मी B For Bhavkhane दाखवेल । आणि तू C For Chance मारशील तर मी D For Dhanनाही देणार

दिसते मी cute । राहते मी Mute । 'तरी काही लोक बोलतात तुझात आहे खूपच Attitude 

Chatting करते । तर तुझी setting झाली असं समजू नको । friend अहो ते पण तुझा औकातच्या  बाहेर वाली 
आज पण मी एकटी आहे  । कारण Luckहच खराब आहे, माझा नाही बर, मुलाचं कारण आज पर्यंत कोणी impress करूच नाही शकले


कोणाला ये के नाही ये, पण जेवा ही मी स्वतःला बगते तवा full heroine वाली feeling येते मला ।


status त सर्व ठेवतात पण माझा status काही चा औकात बाहेर चे असतात 
कधी पण बघसाल ना तर खोटे प्रेम करणारे हिडगतात । आणि जे खर प्रेम करतात ना त्याचे Eyes सर्व सांगून देतात


आज तो मला बोलला, तुला खूप महाग पडेल माझी दुश्मनी । मी पण बोलले अरे पागल कमी पैसाचे तर मी kajal पण नाही वापरतआज काल माझा friends paksa दुश्मन जास्त आहेत पण जवडे friend आहेत न…

{ Best } Romantic Status In Marathi 2020

Romantic Status In Marathi

Romantic Status In Marathi - रोमँटिक स्टेटस इन मराठी हे खूप प्रसिद्ध आहे Couplesमंदी. जे लोक हे Prem करतात त्यांना Romantic status in marathi खूप आवडतात. तस तर तुमाला खूप Romantic Staus हे इंटरनेट वर सापडतील पण मराठी मंदी मात्र नाही भेटतील मानून मी हे Post लिहत आहे यात तुमाला बेस्ट रोमँटिक स्टेटस इन मराठी २०१९-२० भेटतील.
Best Romantic Status In Marathi Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस तूच माझी raani होशील बर pori 
हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे,  me तुझा वर खूप prem करतो न ग 
हे prem आहे, हे माझा Control मंदी nahii,  हे तर fkt आणि fkt माझा मनाचे ऐकते br
me तर कसा 'tari समजूna घेतो स्वतःला के तू माझी nahi ahe,  पण हे माझ man नाही ऐकत तर मी काय karuga
तुझा face वर तर khup पोरं मरत असतील ग,  पण मी तर तुझा एक smile चा दिवाण अहो  Romantic Status For Girlfriend In Marathi हे prem पण kamal आहे होते तर अशा person वर होते,  जे person कधी apli होउ पण sakat nahi
khup try केले ग कि तुला विसरून dusari ला जिव लावावा,  pn काय करू हे mann fkt तुझी care करते ना
तुझा manat…

110+ { Best } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi
Love Status In Marathi is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.

माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू

जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल

देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 

छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  
तुला कोणी विचारले कोण आहे 
तर सांग जीव आहे माझा 


लग्न करशील नाही करशील ते नंतर ची गोष्ट 
पण मी तुझी सात मरे परंत देणार हे मात्र पक्क

जगातील सर्वात जास्त सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम

प्रेम जेवळे सुंदर त्यवडेच रडव…

90 + { Jabardast } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे …

100+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्या वर केसरी टीका. 
Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो


इजत दे

40+ { Best } Aai Status In Marathi For Whatsapp 2020

Aai Status In Marathi For Whatsapp
Aai Status In Marathi For Whatsapp are one of best status in the maharastra. In mahrastra marathi peoples love their Mom and Dad so much and want to show their feeling towards their Parents through whatsapp status.

Aai Status In Marathi जे बिना काही बोले आपल्या वर प्रेम करते ना ते आई असते खरे प्रेम तर फक्त आई करते बाकी सर्वे तर बस timepass करतात भावांनो जिच्या होत्याचे जेवण केल्या शिवाय पोट भरत नाही ते म्हणजे आपली आई बाहेर किती पण काही खाले तेरी भूक तर आई चा हातानी बनवलेल्या जेवणनीच जाते बर का गर्लफ्रेंड जरी तुमचा वर प्रेम करत असली ना तेरी ते तुमचा आई पेक्ष्या जास्त प्रेम तुमचा वर कधीच करू नाही शकत बर का जीवनात काही पण करायच पण कधी आई चा हाताच्या जेवणाला नाव नाही ठेवायचे बर का जीवनात सर्वात Important गोष्ट म्हणजे आई बाबा चे Smile होणं जो आनंद आई बाबा ची सामील बगुन होतो ना त्या आनंदा पुळे सर्व जग पण कमी वाटतं आपण १ पोळी मागितल्या वर जे  २ पोळी देते ते म्हणजे आपली आई .....जे बिना काही Demand तुमचा वर सतत आणि खरे प्रेम करते ते म्हणजे तुमची आई जीवनात सर्व क…

100+ { Best } Good Night Status In Marathi : Good Night Images In Marathi

Good Night Status In MarathiGood Night Status In Marathi Aani Good Night Images In Marathi हे महाराष्ट्रतील मुलं मुली म्हणजेच महारष्ट्रतील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चे favorite status आहे. मराठी girlfriend boyfriend ला मराठी मधी good night wish कारले खूप आवडते म्हणून मी हे post लिहत आहो जाणे के ते त्याचा बॉयफ्रेंड ला ते share करू शकतील. Good Night Images In Marathi नाती बनतात ONE TIME ।  आपण निभवतो Sometime । आठवण काढतो Anytime ।  तुमी आनंदी राहा All-time ।  हेच प्रातना  करतो मी full time  ।  Good Night 
झोप डोळे बंद केल्याने नाही.. मोबाईल चे नेट बंद केला वर येणार .. चल कर बंद आणि झोप ॥ Good Night ॥
धक्के लागल्याने वस्तू तुटतात पण माणसाला धक्के लागले तर  ते Successful होतात ॥ Good Night॥ जिवंत राहिलो ना तर परत तुला सकाळी पागल करेल... आणि सकाळी पागल नाही केले मी तर समजजो के मी झोपेल आहो  ॥ Good Night  ॥ वेळ फक्त त्याला द्या जो तुमचा आहे... त्याला नाही जो Always Busy आहे... ॥ Good Night॥ जो कठीण वेळ मधी पण चालतो....... तो जग बदलतो ... जो रात्री पण झोपत नाही ... तोच सूर्य बनून सकाळी निगतो... …