Skip to main content

110+ { Best } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
प्रेम स्टेटस इन मराठी 

Love Status In Marathi is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.

माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू

जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 

पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status In Marathi

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 

तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल

देव पण कमाल करतो 

अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 

छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 

आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Status On Love Life

आयुष भरासाठी सात देण मला,  
तुला कोणी विचारले कोण आहे 
तर सांग जीव आहे माझा 


लग्न करशील नाही करशील ते नंतर ची गोष्ट 

पण मी तुझी सात मरे परंत देणार हे मात्र पक्क
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Life Marathi Status

जगातील सर्वात जास्त सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम


प्रेम जेवळे सुंदर त्यवडेच रडव नारे पण असते 


प्रेम करणे हे सोपे नसते, म्हणून तर लोक फक्त Timepass करतात Marathi Love Status For Wife

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status In Marathi For Wife

बायको तर सोबत दारू पिणारी आणि पाजणारी पाहिजे दारू पीहून आल्यावर रडणारी नाही

बायको तर बारकी असावी कधी भांडण झाले तर तिला उचलून फेकता आले पाहिजे

बायको जरी बुटकी आहे पण दम तिच्यात साऱ्या जगाचे आहे
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Wife

बुटकी मुली आणि बुटकी बायको खरंच खूप भारी दिसतात राव

भांडण तर खूप करतो पण प्रेम त्या वरून Double करतो मी वेडे तुझा वर

बायको तर भांडण करणारी, हक्का ने मारणारी, पण माझा सोबत नेहमी उबी राहणारी असावी
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Wife Love Status In Marathi

बायको तर ते पाहिजे जे माझा आई बाबा ला स्वताचे आई बाबा समजेल

बायको तर respect करणारी पाहिजे भांडण तर गर्लफ्रेंड पण करते

Marathi Love Status For Whatsapp

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Whatsapp

तुझा या गोड आवाजा वर प्रेम झाले ग पोरी 

तुझा स्वभाव हा एवढा गोड आहे के तुझा शी बोल्या शिवाय करमत नाही 


तुझा स्वभाव हा एवढा गोड आहे के तुझा शी बोल्या शिवाय करमत नाही 

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Whatsapp Status For Love

तुझा हा सात माझासाठी या जगात सर्वात जास्त महंतवा चा आहे रे पागल 


जेवा तुला बघतो ना तर माझ हे मन १००+ चा Speed नी धडधड करते

Marathi Love Status For Girlfriend

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Girlfriend

गर्लफ्रेंड तर बारकी असावी म्हणजे कधी पण मन झाले तर तिला उचलून फेकता आले पाहिजे 

Girlfriend तर Bullet चालवणारी पाहिजे नाही तर नाही पाहिजे .....फक्त आणि फक्त मराठी मुलगी 


मराठी मुली हे खरंच भारी असतात प्रेम करतात तर खर करतात timepass करत बसत नाहीत

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status For Girlfriend In Marathi

गर्लफ्रेंड तर तीच best आहे जिचा पुडे आपण आपणच असतो 


गर्लफ्रेंड तर अशी पाहिजे के ते बोली पाहिजे चाल आज सोबत दारू पेहू 


गर्लफ्रेंड तर अशी पाहिजे जे तिचा friends ला बोलेल जास्त बगु नका दाजी आहे तुमचा Marathi Love Status Download

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status Download

जीवनात एक दिवस असा येतो जात आपल्याला कोणाचा तरी साताची खूप गरज असते 

माझ तर बस यवडच स्वपन आहे मी, माझी bullet आणि तू आणि मस्त एक Long Drive 


बघितल्या शिवाय कर्मत नाही, तुझा शिवाय जगा वाटत नाही 

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Download

जेवा कोणी सामोरे नसल्या वर कर्मत नाही त्याला प्रेम मानतात


कोणाचा आठवणीत दिवस रात्र जगण्याला प्रेम बोलतात Marathi Love Status For Husband

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Husband

perfect नवरा आता भेटलं नाही कोणाला कारण मी तो Already घेउन बसली आहे 

नवरा तर असा पाहिजे जो माझा बिना बोले समजेल मला काय बोलायचं आहे

नवरा प्रेम करणारा नसला तरी चालेल पण माझी Respect करणारा हवा
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status For Husband In Marathi

नवरा तर friend असल्या पाहिजे कारण Love संपू शकते friendship नाही

Lover नवरा बनला तर आपल्याला सोडू शकतो पण Best Friend नवरा झाला तर Lifetime सात देउ शकतो

हे देवा तुला यवडीच प्रातना आहे के मला माझा नवरा कडून कधीच वेगडे करू नकोस रे


Marathi Love Status Video


Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status Video


Love Sad Status In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life

ज्याला आपण गमवायला सर्वात जास्त घाबरतो ना तोच आपली कदर नसतो करत कधी 

प्रेम तर फक्त आता timepass झाले आहे


जेवा कधी समोर चा आपल्याला Ignore करण सुरु करतो म्हणजे समजून जा तुमची गरज आता त्याच्यासाठी संपली आहे 


प्रेम आता फ़क्त काही दिवसं पुरत राहिले आहे, लोक gf /bf  असे बदलतात जसे के ते T-shirt आहे 


सोळूनच जायचे होते तर एवढ्या जवळ येणे जरुरी होते का 


Status For Husband In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Status For Husband And Boyfriend In Marathi

माझी सर्वात मोठी Achievement तर तूच आहे रे, मला दुसर काही हव पण नाही 

माझा जीव तर तुझा आहे रे आणि मी माझ पूर्ण जीवन तुला देण्यासाठी ready आहे

तू माझ जगायचं कारण आहे, तू माझ सर्वात मोठा संपन्न आहे, तूच माझ सर्व काही आहे 

नवरा वरून जास्त तर तू माझा मित्र आहे रे, जो मला नेहमी समजून घेतो 

मी फक्त आणि फक्त तुला प्रेम करते, याचा शिवाय मला दुसर काहीच माहिती पण नाही रे 


Marathi Love Status For Boyfriend

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Boyfriend And Husband

या जगासाठी तू फक्त आणि फक्त एक व्यक्ती आहे पण माझासाठी तर तूच माझी पूर्ण दुनिया आहे रे 

तू माझा हात फक्त काही वेळ दरतो पण माझ हे मन तर तू Lifetime साठी धर 

माझे love story मी फक्त ११ शब्दा मधी सांगू शकते, मी तुझा बिना या जगात जगण्याचा विचार सुद्धा करू नाही शकत 

खर प्रेमा मधी पुढचाची Attention ची गरज नसते फक्त Respect हवी असते 

मी रोज एकाच व्यक्तीचा प्रेमात पडते, तो म्हणजे माझ नवरा 


Love Quotes In Marathi For Boyfriend

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Quotes In Marathi For Boyfriend

boyfriend नाही best friend डच bf  पाहिजे 

Best Friend हा सर्वात Best boyfriend असतो 

बॉयफ्रेंड तर तो असावा ज्याचे प्रेम दिवसान दिवस कमी होण्या जागी वाळत राहिले पाहिजे

बॉयफ्रेंड असा पाहिजे जो बोलेल तू गर्लफ्रेंड नाही माझी बायको आहे ग 

बॉयफ्रेंड तर तो असतो जो काही हि झाले तेरी आपल्या पुळे उबा असतो, ज्याचासाठी आपली problem त्याची असते  


Marathi Love Msg For Husband

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Msg For Husband And Boyfriend

मला जेवा पण वाटतं के आता मी तुझा सोबत नाही राहू शकत मी तुला बगते आणि परत तुझा प्रेमात पडते 

लग्न करेल तर फक्त घरकाम करणारा मुलां सोबतच 

मी तुला कधीच change हो अस बोलत नाही रे कारण तू जसा आहे मला तसाच आवडतो 

माझा नवरा माझा सारखा असावा, मी त्याची असावी  आणि तो माझा असावा

अरे प्रेम तर एवढे आहे के माझा मोबाईल फोनेचा पासवर्ड पण तूच आहे 

Heart Touching Love Quotes In marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Heart Touching Love Quotes In Marathi

माझा मनाची काय तू तर माझा मोबाईल ची पण Wallpaper आहे

माझा हृदयाच्या आखरी धडधड परंत माझ हे मन फक्त आणि फक्त तुझा वरच प्रेम करेल

तू माझ chocolate आहे रे 

प्रेम नाही मैत्री पाहिजे, तुझा सारखा / सारखी नाही तूच पाहिजे 

माझा प्रेमाचाचा रस्ता हा कधी संपणार नाही आणि माझे हे प्रेम कधी मरणार नाही

Status For Love In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Status For Love In Marathi

समोर ची व्यक्ती आपली कधीच नाही होउ शकत हे माहित असून सुद्धा त्या व्यक्ती वर प्रेम करणे म्हणजे खरे प्रेम असते 

प्रेम तर बिना बोले एक दुसरा ची गोष्ट समाज ने आहे ....


माझा तुझ हे Relation असच राहावे कधी प्रेम तर कधी मैत्री असावे 

खरा प्रेमा मधी आपण एकाच व्यक्ती चा प्रेमात परत परत पडत असतो 

माझा वर पूर्ण अधीकार फक्त आणि फक्त तुझाच आहे 

Marathi Love Whatsapp Status

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Friendship Love Status In Marathi

मी तुझासाठी मरू नाही शकत कारण मला तुझा सोबत मरे परंत जगायचे आहे 


मला कूट माहिती होते प्रेम काय आहे, पण तू भेटली आणि प्रेम झाले 

फक्त तू विचारून तर बघ, तू माझासाठी काय आहे, मी पण पटकन बोलून देणार सर्व काही 

मला तू lifetime साठी नाही पाहिजे फक्त तू माझा सोबत आहे तव परंत Life पाहिजे 

समोर बसून राहा माझा, तुला जेवड बगतो ना तेवढच लाळ येतो तुझा  

Whatsapp Status In Marathi Love

मला जे माझा जीवा वरून जास्त आवडते ते तू आहे 

आमी बोलतो कमी आणि भांडतो जास्त 

तरी प्रेम सर्वात जास्त एका मेक वरच करतो 

नवरा बायको जेवढे जास्त भांडतात ना ते एका मेक वर तेव्हडेच जास्त प्रेम करत असतात बर का 

सर्वाना फक्त स्वताची पडेल आहे पण मला तेर फक्त आणि फक्त तुझी पडेल आहे 

प्रेमाची काही वय नसते 
पण प्रेम कोणत्या पण वयात होउ शकते बर का 


Whatsapp Status In Marathi On Love


प्रेम कर्ण येते राग नाही, तुझा वर मरण येते तुझासाठी नाही 

या मनात तर फक्त आणि फक्त एकच नाव आहे जे फक्त तुझा आहे 

माझे आनंद तर तुला सतव न्यात आणि मनवन्यात आहे .....

सकाळ ची पहिली आठवण आणि रात्री चा आखरी विचार म्हणजे तू 

ज्या प्रेमात वेडे पणा नाही ते प्रेम खरे नाही 

Prem Status In Marathi

मला स्वप्न नाही येत कारण तूच माझ स्वप्न आहे जे मी रोज जगत असतो

जे करोडा मधी एक आहे ते माझा साठी फक्त तू आहे

मी तुझा वरून जास्त तुझा Smile वर मरतो / मरते

काल परंत तू अनओडखी होती आज तू माझा हृदया ची धडधड झाली आहे

राग तर खरे प्रेमाची ओडक आहे जीत राग नाही तीत प्रेम नाही .....

Related Posts -Lasts Words,

Hi, Guys if you like my post-Best Love Status In Marathi 2020 Then Please Share This Post To All Our Friends And To our love mates. And if you want to tell anything about my love status post then comment in the comment section which is present in the below of the post. Love you all guys, see you in next post, Bye Bye.

Comments

Popular posts from this blog

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते. कोणता program असला, Festival असला, तर लोक त्याचा भाषेत wish करतात. तसेच maharastra तीळ लोक हे मराठी बसत wish करतात. आणि आज लोक डायरेक्ट message न करता status   किंवा story  ठेवतात. मानून मी हे पोस्ट हैप्पी बर्थडे स्टेटस इन मराठी लिहिली जणी तुमि without problem कोणाला पण status through  विशेष करू शकता.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,....…

100+ Best Friendship Status In Marathi 2020 | मराठी मध्ये मैत्री स्टेटस 2020

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

35+ { Royal } Girls Attitude Status In Marathi 2020

Girls Attitude Status In MarathiGirls Attitude Status In Marathi हे मराठी मुलगीन मधी खूप प्रसिद्द आहे whatsapp status साठी.
Status In Marathi For Girls Attitude अरे पागल तू A for attitude दाखव तो ना तर मी B For Bhavkhane दाखवेल । आणि तू C For Chance मारशील तर मी D For Dhanनाही देणार

दिसते मी cute । राहते मी Mute । 'तरी काही लोक बोलतात तुझात आहे खूपच Attitude 

Chatting करते । तर तुझी setting झाली असं समजू नको । friend अहो ते पण तुझा औकातच्या  बाहेर वाली 
आज पण मी एकटी आहे  । कारण Luckहच खराब आहे, माझा नाही बर, मुलाचं कारण आज पर्यंत कोणी impress करूच नाही शकले


कोणाला ये के नाही ये, पण जेवा ही मी स्वतःला बगते तवा full heroine वाली feeling येते मला ।


status त सर्व ठेवतात पण माझा status काही चा औकात बाहेर चे असतात 
कधी पण बघसाल ना तर खोटे प्रेम करणारे हिडगतात । आणि जे खर प्रेम करतात ना त्याचे Eyes सर्व सांगून देतात


आज तो मला बोलला, तुला खूप महाग पडेल माझी दुश्मनी । मी पण बोलले अरे पागल कमी पैसाचे तर मी kajal पण नाही वापरतआज काल माझा friends paksa दुश्मन जास्त आहेत पण जवडे friend आहेत न…

{ Best } Romantic Status In Marathi 2020

Romantic Status In Marathi

Romantic Status In Marathi - रोमँटिक स्टेटस इन मराठी हे खूप प्रसिद्ध आहे Couplesमंदी. जे लोक हे Prem करतात त्यांना Romantic status in marathi खूप आवडतात. तस तर तुमाला खूप Romantic Staus हे इंटरनेट वर सापडतील पण मराठी मंदी मात्र नाही भेटतील मानून मी हे Post लिहत आहे यात तुमाला बेस्ट रोमँटिक स्टेटस इन मराठी २०१९-२० भेटतील.
Best Romantic Status In Marathi Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस तूच माझी raani होशील बर pori 
हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे,  me तुझा वर खूप prem करतो न ग 
हे prem आहे, हे माझा Control मंदी nahii,  हे तर fkt आणि fkt माझा मनाचे ऐकते br
me तर कसा 'tari समजूna घेतो स्वतःला के तू माझी nahi ahe,  पण हे माझ man नाही ऐकत तर मी काय karuga
तुझा face वर तर khup पोरं मरत असतील ग,  पण मी तर तुझा एक smile चा दिवाण अहो  Romantic Status For Girlfriend In Marathi हे prem पण kamal आहे होते तर अशा person वर होते,  जे person कधी apli होउ पण sakat nahi
khup try केले ग कि तुला विसरून dusari ला जिव लावावा,  pn काय करू हे mann fkt तुझी care करते ना
तुझा manat…

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi 2020

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi  हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 

माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग

माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग
रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग

',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (

अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग

नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस, चाल उंट जाउ कुटतेरी फिरत
गुड मॉर्निंग

नाही कोणाच ऐकतो ...नाही …

90 + { Jabardast } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे …

100+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्या वर केसरी टीका. 
Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो


इजत दे

40+ { Best } Aai Status In Marathi For Whatsapp 2020

Aai Status In Marathi For Whatsapp
Aai Status In Marathi For Whatsapp are one of best status in the maharastra. In mahrastra marathi peoples love their Mom and Dad so much and want to show their feeling towards their Parents through whatsapp status.

Aai Status In Marathi जे बिना काही बोले आपल्या वर प्रेम करते ना ते आई असते खरे प्रेम तर फक्त आई करते बाकी सर्वे तर बस timepass करतात भावांनो जिच्या होत्याचे जेवण केल्या शिवाय पोट भरत नाही ते म्हणजे आपली आई बाहेर किती पण काही खाले तेरी भूक तर आई चा हातानी बनवलेल्या जेवणनीच जाते बर का गर्लफ्रेंड जरी तुमचा वर प्रेम करत असली ना तेरी ते तुमचा आई पेक्ष्या जास्त प्रेम तुमचा वर कधीच करू नाही शकत बर का जीवनात काही पण करायच पण कधी आई चा हाताच्या जेवणाला नाव नाही ठेवायचे बर का जीवनात सर्वात Important गोष्ट म्हणजे आई बाबा चे Smile होणं जो आनंद आई बाबा ची सामील बगुन होतो ना त्या आनंदा पुळे सर्व जग पण कमी वाटतं आपण १ पोळी मागितल्या वर जे  २ पोळी देते ते म्हणजे आपली आई .....जे बिना काही Demand तुमचा वर सतत आणि खरे प्रेम करते ते म्हणजे तुमची आई जीवनात सर्व क…

100+ { Best } Good Night Status In Marathi : Good Night Images In Marathi

Good Night Status In MarathiGood Night Status In Marathi Aani Good Night Images In Marathi हे महाराष्ट्रतील मुलं मुली म्हणजेच महारष्ट्रतील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चे favorite status आहे. मराठी girlfriend boyfriend ला मराठी मधी good night wish कारले खूप आवडते म्हणून मी हे post लिहत आहो जाणे के ते त्याचा बॉयफ्रेंड ला ते share करू शकतील. Good Night Images In Marathi नाती बनतात ONE TIME ।  आपण निभवतो Sometime । आठवण काढतो Anytime ।  तुमी आनंदी राहा All-time ।  हेच प्रातना  करतो मी full time  ।  Good Night 
झोप डोळे बंद केल्याने नाही.. मोबाईल चे नेट बंद केला वर येणार .. चल कर बंद आणि झोप ॥ Good Night ॥
धक्के लागल्याने वस्तू तुटतात पण माणसाला धक्के लागले तर  ते Successful होतात ॥ Good Night॥ जिवंत राहिलो ना तर परत तुला सकाळी पागल करेल... आणि सकाळी पागल नाही केले मी तर समजजो के मी झोपेल आहो  ॥ Good Night  ॥ वेळ फक्त त्याला द्या जो तुमचा आहे... त्याला नाही जो Always Busy आहे... ॥ Good Night॥ जो कठीण वेळ मधी पण चालतो....... तो जग बदलतो ... जो रात्री पण झोपत नाही ... तोच सूर्य बनून सकाळी निगतो... …