110+ { Romantic } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
प्रेम स्टेटस इन मराठी 

Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.

माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू

जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 

पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status In Marathi

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 

तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल

देव पण कमाल करतो 

अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 

छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 

आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Status On Love Life

आयुष भरासाठी सात देण मला,  
तुला कोणी विचारले कोण आहे 
तर सांग जीव आहे माझा 


लग्न करशील नाही करशील ते नंतर ची गोष्ट 

पण मी तुझी सात मरे परंत देणार हे मात्र पक्क
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Life Marathi Status

जगातील सर्वात जास्त सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम


प्रेम जेवळे सुंदर त्यवडेच रडव नारे पण असते 


प्रेम करणे हे सोपे नसते, म्हणून तर लोक फक्त Timepass करतात Marathi Love Status For Wife

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status In Marathi For Wife

बायको तर सोबत दारू पिणारी आणि पाजणारी पाहिजे दारू पीहून आल्यावर रडणारी नाही

बायको तर बारकी असावी कधी भांडण झाले तर तिला उचलून फेकता आले पाहिजे

बायको जरी बुटकी आहे पण दम तिच्यात साऱ्या जगाचे आहे
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Wife

बुटकी मुली आणि बुटकी बायको खरंच खूप भारी दिसतात राव

भांडण तर खूप करतो पण प्रेम त्या वरून Double करतो मी वेडे तुझा वर

बायको तर भांडण करणारी, हक्का ने मारणारी, पण माझा सोबत नेहमी उबी राहणारी असावी
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Wife Love Status In Marathi

बायको तर ते पाहिजे जे माझा आई बाबा ला स्वताचे आई बाबा समजेल

बायको तर respect करणारी पाहिजे भांडण तर गर्लफ्रेंड पण करते

Marathi Love Status For Whatsapp

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Whatsapp

तुझा या गोड आवाजा वर प्रेम झाले ग पोरी 

तुझा स्वभाव हा एवढा गोड आहे के तुझा शी बोल्या शिवाय करमत नाही 


तुझा स्वभाव हा एवढा गोड आहे के तुझा शी बोल्या शिवाय करमत नाही 

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Whatsapp Status For Love

तुझा हा सात माझासाठी या जगात सर्वात जास्त महंतवा चा आहे रे पागल 


जेवा तुला बघतो ना तर माझ हे मन १००+ चा Speed नी धडधड करते

Marathi Love Status For Girlfriend

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Girlfriend

गर्लफ्रेंड तर बारकी असावी म्हणजे कधी पण मन झाले तर तिला उचलून फेकता आले पाहिजे 

Girlfriend तर Bullet चालवणारी पाहिजे नाही तर नाही पाहिजे .....फक्त आणि फक्त मराठी मुलगी 


मराठी मुली हे खरंच भारी असतात प्रेम करतात तर खर करतात timepass करत बसत नाहीत

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status For Girlfriend In Marathi

गर्लफ्रेंड तर तीच best आहे जिचा पुडे आपण आपणच असतो 


गर्लफ्रेंड तर अशी पाहिजे के ते बोली पाहिजे चाल आज सोबत दारू पेहू 


गर्लफ्रेंड तर अशी पाहिजे जे तिचा friends ला बोलेल जास्त बगु नका दाजी आहे तुमचा Marathi Love Status Download

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status Download

जीवनात एक दिवस असा येतो जात आपल्याला कोणाचा तरी साताची खूप गरज असते 

माझ तर बस यवडच स्वपन आहे मी, माझी bullet आणि तू आणि मस्त एक Long Drive 


बघितल्या शिवाय कर्मत नाही, तुझा शिवाय जगा वाटत नाही 

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Download

जेवा कोणी सामोरे नसल्या वर कर्मत नाही त्याला प्रेम मानतात


कोणाचा आठवणीत दिवस रात्र जगण्याला प्रेम बोलतात Marathi Love Status For Husband

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Husband

perfect नवरा आता भेटलं नाही कोणाला कारण मी तो Already घेउन बसली आहे 

नवरा तर असा पाहिजे जो माझा बिना बोले समजेल मला काय बोलायचं आहे

नवरा प्रेम करणारा नसला तरी चालेल पण माझी Respect करणारा हवा
Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Status For Husband In Marathi

नवरा तर friend असल्या पाहिजे कारण Love संपू शकते friendship नाही

Lover नवरा बनला तर आपल्याला सोडू शकतो पण Best Friend नवरा झाला तर Lifetime सात देउ शकतो

हे देवा तुला यवडीच प्रातना आहे के मला माझा नवरा कडून कधीच वेगडे करू नकोस रे


Marathi Love Status Video


Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status Video


Love Sad Status In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life

ज्याला आपण गमवायला सर्वात जास्त घाबरतो ना तोच आपली कदर नसतो करत कधी 

प्रेम तर फक्त आता timepass झाले आहे


जेवा कधी समोर चा आपल्याला Ignore करण सुरु करतो म्हणजे समजून जा तुमची गरज आता त्याच्यासाठी संपली आहे 


प्रेम आता फ़क्त काही दिवसं पुरत राहिले आहे, लोक gf /bf  असे बदलतात जसे के ते T-shirt आहे 


सोळूनच जायचे होते तर एवढ्या जवळ येणे जरुरी होते का 


Status For Husband In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Status For Husband And Boyfriend In Marathi

माझी सर्वात मोठी Achievement तर तूच आहे रे, मला दुसर काही हव पण नाही 

माझा जीव तर तुझा आहे रे आणि मी माझ पूर्ण जीवन तुला देण्यासाठी ready आहे

तू माझ जगायचं कारण आहे, तू माझ सर्वात मोठा संपन्न आहे, तूच माझ सर्व काही आहे 

नवरा वरून जास्त तर तू माझा मित्र आहे रे, जो मला नेहमी समजून घेतो 

मी फक्त आणि फक्त तुला प्रेम करते, याचा शिवाय मला दुसर काहीच माहिती पण नाही रे 


Marathi Love Status For Boyfriend

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Status For Boyfriend And Husband

या जगासाठी तू फक्त आणि फक्त एक व्यक्ती आहे पण माझासाठी तर तूच माझी पूर्ण दुनिया आहे रे 

तू माझा हात फक्त काही वेळ दरतो पण माझ हे मन तर तू Lifetime साठी धर 

माझे love story मी फक्त ११ शब्दा मधी सांगू शकते, मी तुझा बिना या जगात जगण्याचा विचार सुद्धा करू नाही शकत 

खर प्रेमा मधी पुढचाची Attention ची गरज नसते फक्त Respect हवी असते 

मी रोज एकाच व्यक्तीचा प्रेमात पडते, तो म्हणजे माझ नवरा 


Love Quotes In Marathi For Boyfriend

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Love Quotes In Marathi For Boyfriend

boyfriend नाही best friend डच bf  पाहिजे 

Best Friend हा सर्वात Best boyfriend असतो 

बॉयफ्रेंड तर तो असावा ज्याचे प्रेम दिवसान दिवस कमी होण्या जागी वाळत राहिले पाहिजे

बॉयफ्रेंड असा पाहिजे जो बोलेल तू गर्लफ्रेंड नाही माझी बायको आहे ग 

बॉयफ्रेंड तर तो असतो जो काही हि झाले तेरी आपल्या पुळे उबा असतो, ज्याचासाठी आपली problem त्याची असते  


Marathi Love Msg For Husband

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Marathi Love Msg For Husband And Boyfriend

मला जेवा पण वाटतं के आता मी तुझा सोबत नाही राहू शकत मी तुला बगते आणि परत तुझा प्रेमात पडते 

लग्न करेल तर फक्त घरकाम करणारा मुलां सोबतच 

मी तुला कधीच change हो अस बोलत नाही रे कारण तू जसा आहे मला तसाच आवडतो 

माझा नवरा माझा सारखा असावा, मी त्याची असावी  आणि तो माझा असावा

अरे प्रेम तर एवढे आहे के माझा मोबाईल फोनेचा पासवर्ड पण तूच आहे 

Heart Touching Love Quotes In marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Heart Touching Love Quotes In Marathi

माझा मनाची काय तू तर माझा मोबाईल ची पण Wallpaper आहे

माझा हृदयाच्या आखरी धडधड परंत माझ हे मन फक्त आणि फक्त तुझा वरच प्रेम करेल

तू माझ chocolate आहे रे 

प्रेम नाही मैत्री पाहिजे, तुझा सारखा / सारखी नाही तूच पाहिजे 

माझा प्रेमाचाचा रस्ता हा कधी संपणार नाही आणि माझे हे प्रेम कधी मरणार नाही

Status For Love In Marathi

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Status For Love In Marathi

समोर ची व्यक्ती आपली कधीच नाही होउ शकत हे माहित असून सुद्धा त्या व्यक्ती वर प्रेम करणे म्हणजे खरे प्रेम असते 

प्रेम तर बिना बोले एक दुसरा ची गोष्ट समाज ने आहे ....


माझा तुझ हे Relation असच राहावे कधी प्रेम तर कधी मैत्री असावे 

खरा प्रेमा मधी आपण एकाच व्यक्ती चा प्रेमात परत परत पडत असतो 

माझा वर पूर्ण अधीकार फक्त आणि फक्त तुझाच आहे 

Marathi Love Whatsapp Status

Best Love Status In Marathi For Whatsapp 2020 | Marathi Status On Love Life
Friendship Love Status In Marathi

मी तुझासाठी मरू नाही शकत कारण मला तुझा सोबत मरे परंत जगायचे आहे 


मला कूट माहिती होते प्रेम काय आहे, पण तू भेटली आणि प्रेम झाले 

फक्त तू विचारून तर बघ, तू माझासाठी काय आहे, मी पण पटकन बोलून देणार सर्व काही 

मला तू lifetime साठी नाही पाहिजे फक्त तू माझा सोबत आहे तव परंत Life पाहिजे 

समोर बसून राहा माझा, तुला जेवड बगतो ना तेवढच लाळ येतो तुझा  

Whatsapp Status In Marathi Love

मला जे माझा जीवा वरून जास्त आवडते ते तू आहे 

आमी बोलतो कमी आणि भांडतो जास्त 

तरी प्रेम सर्वात जास्त एका मेक वरच करतो 

नवरा बायको जेवढे जास्त भांडतात ना ते एका मेक वर तेव्हडेच जास्त प्रेम करत असतात बर का 

सर्वाना फक्त स्वताची पडेल आहे पण मला तेर फक्त आणि फक्त तुझी पडेल आहे 

प्रेमाची काही वय नसते 
पण प्रेम कोणत्या पण वयात होउ शकते बर का 


Whatsapp Status In Marathi On Love


प्रेम कर्ण येते राग नाही, तुझा वर मरण येते तुझासाठी नाही 

या मनात तर फक्त आणि फक्त एकच नाव आहे जे फक्त तुझा आहे 

माझे आनंद तर तुला सतव न्यात आणि मनवन्यात आहे .....

सकाळ ची पहिली आठवण आणि रात्री चा आखरी विचार म्हणजे तू 

ज्या प्रेमात वेडे पणा नाही ते प्रेम खरे नाही 

Prem Status In Marathi

मला स्वप्न नाही येत कारण तूच माझ स्वप्न आहे जे मी रोज जगत असतो

जे करोडा मधी एक आहे ते माझा साठी फक्त तू आहे

मी तुझा वरून जास्त तुझा Smile वर मरतो / मरते

काल परंत तू अनओडखी होती आज तू माझा हृदया ची धडधड झाली आहे

राग तर खरे प्रेमाची ओडक आहे जीत राग नाही तीत प्रेम नाही .....

Related Posts -Lasts Words,

Hi, Guys if you like my post-Best Love Status In Marathi 2020 Then Please Share This Post To All Our Friends And To our love mates. And if you want to tell anything about my love status post then comment in the comment section which is present in the below of the post. Love you all guys, see you in next post, Bye Bye.

Post a Comment

0 Comments