Skip to main content

100+ { Very } Sad Status In Marathi 2020

Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi
Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi are very famous in marathi boys and girls who are suffering from breakup or bad relationships. Through Sad Status the can share their feeling to their partner on whatsapp.
 1. तुमी समोरच्याला जवळे जवळ करसाल तो तुमाला तेवढाच Hert करेल बर का 
 2. लक्षात ठेवा या जगात कोणी आखरी परंत सात देत नाही म्हणून एकटे जगाला शिका बर का 
 3. तुमी पुढचावर प्रेम किती पण जरी केले ना तरी ते त्याचासाठी कूटना कूट कमी पडतेच बर का 
 4. मी बोलत नाही म्हणजे मला का Hert होत नाही, मला पण होते बस फरक एवढा आहे के मला तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि तुला नाही 
 5. मी किती पण Sad असली ना तरी माझी सामील हे कधीच जाणार नाही वेळ्या कारण हीच कारण फक्त तू आहे 
 6. जेवळे मी तुला जवळ केले तू तेवढेच दूर गेला माझ्या 

Very Sad Status In Marathi

Very Sad Status In Marathi
Very Sad Status In Marathi

 1. कोना कडून जर अपेकसा कराल तर एक दिवस खरंच तुमाला ते Hert होणार 
 2. कोणाची Care कराल म्हणजे तुमी नक्की Hert होणार बर का 
 3. जो सर्वात जास्त हसतो तोच अंदरून सर्वात जास्त तुटेल असतो बर का 
 4. मी नेहमी तुझा कडून आहे बस तुला ते कळत नाही पागल 
 5. तुला खरंच दिसत नाही का रे किती प्रेम आहे माझे तुझा वर 

Sad Status In Marathi For Whatsapp

Sad Status In Marathi For Whatsapp
Sad Status In Marathi For Whatsapp

 1. खरंच खूप प्रेम झाले होते तुझावर, आता ते परत कोणावर होणार नाही, खूप स्वप्ने बघितले होते तुझा सोबत जे आता कधी पूर्ण होणार नाही 
 2. मला दोखा देउन Happy होउ नको, आणि मला पागल समजू नको, कारण मी विसवास केला होता जो तू तोडला आहे 
 3. धोखा देण्या आधी हा तर विचार करायचा होता के मी किती विस्वास करत होतो/होती  तुझावर 
 4. मला तर ते जुनी वली माझी जाण पाहिजे तू नाही 
 5. माझा तो जुना Hero कूट आहे जो माझासाठी काही पण कराला Ready राहायचा यार 

Love Sad Status In Marathi

Love Sad Status In Marathi
Love Sad Status In Marathi

 1. प्रेम म्हणजे Sadness होय
 2. कोणच्या पण मना सोबत खेडन चांगले नसते कारण जे तुमी करता तेच तुमचा सोबत पुळे जाउन होते बर का 
 3. जर मी तुझा Life मधून गेल्याने आनंदी आहे तर राहा यार मला तर बस तुझा Face वर एक मस्त Smile पाहिजे 
 4. खूप Hert होते रे पण तुझासाठी काही करायची तयारी आहे माझी वेळा
 5. खूप दुःख होते पण आता हेच दुःख माझी ताकद आहे 

Whatsapp Status In Marathi Love Sad

Whatsapp Status In Marathi Love Sad
Whatsapp Status In Marathi Love Sad

 1. खूप कॉल केले आधी आता तर एक msg कराल पण विचार करा लागते 
 2. आधी तर माझा शिवाय एक minute पण तुला गंमत नव्हत आणि आता Call  सुद्धा तू स्वताहून करत नाही ...हेच होता का तुझा खर प्रेम 
 3. मेलो तर नाही आहो पण जगण्याचे पण कोणते कारण आता माझा कडे नाही राहिले आहे बर का 
 4. तुमी या जगात काही पण विसरू शकता पण तुमचा जवळच्यांनी दिलेला दोखा नाही 
 5. या जगात कोणाला पण विसरा पण त्याला कधीच नका विसरू जो तुमचासाठी नेहमी उबा असते बर का 

Sad Whatsapp Status In Marathi Font

Sad Whatsapp Status In Marathi Font
Sad Whatsapp Status In Marathi Font

 1. या जगात कोणाला पण विसरा पण त्याला कधीच नका विसरू जो तुमचासाठी नेहमी उबा असते बर का 
 2. आता कढले के कोणाला जर दुसरंकोणी भेटून जाते ना तर त्याचासाठी आपली Importants Zero होउन जाते बर का 
 3. आज कळले आपण किती पण काही केले तरी प्रेतेक Love Story ची Ending हे Happy होत नसते बर का 
 4. आता शिकली यार असा खोटा हसतात म्हणून तू हैप्पी राहा मी पण राहून घेणार 
 5. आता काही बाकी नाही माझा कडे जे मी गमवणार... 

Sad Alone Status In Marathi

Sad Alone Status In Marathi
Sad Alone Status In Marathi

 1. मी आजून पण त्या खोट्या विसवासावर जगत आहे के तू परत येशील माझा Life मधी 
 2. Life तर बस आता तुझा आठवणीत चाली ...आता यात दुसरं काहीच नाही राहिले आहे 
 3. तुझा बिना तर एक मिन पण ७ जनम सारखे वाटत आहे यार आता तर येउन जा परत 
 4. माझा दुःखा मधी जर तुझी Happiness आहे तर मी त्यात पण हैप्पी आहे 
 5. नसीबानी दोखा दिला आहे पण दुख तर तुनी दिल आहे 

Marathi Sad Status Download

Marathi Sad Status Download
Marathi Sad Status Download

 1. तुला माझी गरज नाही ना तर ठीक आहे मला पण तू आता नाही पहिले 
 2. सोडून जात आहे ना तर जा पण नेहमी लकसात ठेव मी कधीच मागे वडून बगत नाही 
 3. जगात सर्वात खराब गोष्ट म्हणजे कोणाची काळजी होत असेल तरी ते दाखवता नाही येणे 
 4. या जीवनात कोणाला पण बिना समजून घेता जीव लाउ नका आणि समजून घेतलेल्या व्यक्ती ला कधी सोळू जाउ नका 
 5. काही लोक आपल्या जीवनात असे असतात जे आपल्या प्रेमाच्या लायकीचे नसतात तरी ते आपल्याला खूप आवडतात 

Sad Status In Marathi 2 Lines

Sad Status In Marathi 2 Lines
Sad Status In Marathi 2 Lines

 1. लोक बोलतात जे होते चांगल्यासाठी होते म्हणजे तुझ सोडून जाण पण चांगलच असेल 
 2. माझे चूप चाप राहणेच माझा दर्द ची निशाणी आहे 
 3. जर कोणी खूपच शांत असेल म्हणजे समजून जा तो अंदरून तुटला आहे 
 4. कधी प्रेमासाठी मित्रांना सोडू नका कारण प्रेम सोडून गेल्या वर हेच मैत्री आपल्या Smile ची reason असते 
 5. मी खुश आहो म्हणून हसत नाही मी हसतो कारण मला माझ दुःख कोणाला दाखवायचे नाही बर का 

Sad Love Whatsapp Status In Marathi

Sad Love Whatsapp Status In Marathi
Sad Love Whatsapp Status In Marathi

 1. कधी कधी एकटे राहणे हे खूप चांगले असते खोट्या लोकात राहल्या पेक्षा.
 2. मला १०० मित्र कधीच नाही पाहिजे मला तर बस एक best friend पाहिजे  जो त्या १०० मित्रानं वर भारी असेल बर का 
 3. माझा जीवनाचा सर्वात खराब वेळ म्हणजे तो जेवा मी तुझा दूर जात होती आणि तू मला जाउ दिले एकदा थांबवले सुद्धा नाही 
 4. मला आता कूट दूर जा वाटते कारण इत सर्वी कळे तुझी आठवन येते 
 5. जीवन तर सुरूच राहेल तू असो वा नसो 

Sad Relationship Status In Marathi

Sad Relationship Status In Marathi
Sad Relationship Status In Marathi

 1. मी कधीच एकटा नसतो, कारण  माझा सोबत तुझा आठवणी नेहमी असतात जे मला झोपू सुद्धा नाही देत 
 2. आता तर बस माझी सामील तुझा आठवणी आल्या वरच येते वेळा 
 3. Relationship पेक्ष्या मी आता Single राहण्यात आनंदी आहे बर का तर आता परत माझ्या Life मधी येउ नको 
 4. कोणता चुकीच्या व्यक्ती सोबत राहल्या पेक्ष्या एकटं राहिलेले कधी पण १००० पट बर 
 5. आता तर अस वाट के माझी Life हे फक्त रडणात जाणार आहे के काय 

Sad Status In Marathi Images

Sad Status In Marathi Images
Sad Status In Marathi Images

Sad Status In Marathi Images
Marathi Sad Images 

Sad Status In Marathi Images
Sad Marathi Images


Sad Status In Marathi For Girl

Sad Status In Marathi For Girl
Sad Status In Marathi For Girl

 1. तुझ्या Good Morning msg ची इतकी सवय झाली आता के तो सुद्धा नाही आला तर पूर्ण दिवस mood off राहते बर का 
 2. या जगात तेच सर्वात जास्त Successful असतात जे सर्वात जास्त Hert होतात 
 3. तुमी ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त विसवास करता ना तोच व्यक्ती तुमचा वर सर्वात कमी विसवास करत असतो बर का 
 4. अरे relationship हे दोनी Side कडून असते एका Side कडून नाही हे तुला का नाही कळत काय माहित 
 5. तू जर मला सोडशील ना तर लक्षात ठेव मी हे जीवन सोडून देणार बर का 

Marathi Sad Shayari

Marathi Sad Shayari
Marathi Sad Shayari

 1. हे प्रेम पण कमाल आहे अपूर्ण राहू शकते पण कधीच खतम नाही होउ शकत बर का 
 2. मी दुखी आहो मी एकटा आहो पण जसा आहो तुझा बिना काही नाही आहो 
 3. कोणी स्वताहून कधीच चूप चाप नाही राहत त्याला कोणी तरी तस बनून देत बर का 
 4. तो व्यक्ती सर्वात जास्त तुटतो जो स्वता वरून जास्त दुसऱ्या वर प्रेम करत असतो बर का 
 5. हे देवा मला पण दे कोणी तरी जो स्वताहून जास्त माझा वर प्रेम करेल अस तर नाही ना के पूर्ण शहरच Bewafa आहे ...

Marathi Sad Msg

Marathi Sad Msg
Marathi Sad Msg

 1. मी विचार केला होता के माझ पण दुःख कधी तू आइकशील पण तू तर कधी विचारले सुद्धा नाही ...
 2. मीच mad आहे कारण की तुझा त्या timepass ला मी प्रेम समजले 
 3. प्रेम पण कमाल असते वाट पण ताची असते ज्याला माहित पण नसते के कोणी त्याची वाट बगत आहे 
 4. एवढे messages केले तुला पण तरी ते कमी आहेत माझे प्रेम तुला सागाले असे का 
 5. प्रेम सर्वाना भेटले आहे या जगात बस आमीच जेवा केले तर चुकीच्या व्यक्ती सोबत केले 

Alone Status In Marathi Language

Alone Status In Marathi Language
Alone Status In Marathi Language

 1. आज एकटा आहो म्हणून येवळा Strong अहो 
 2. कधी कधी एकट राहणे खोट्या लोकान सोबत राहिल्या पेक्षा खूप चांगले असते बर का 
 3. Feeling Alone हे कोना सोबत राहून hert झाल्या पेक्षा Better आहे बर का 
 4. कधी कधी एकटं उब राहून दाखवणं गरजेचे असते कारण लोक तुमाला कमजोर समजू शकतात 
 5. एकटे पणा हे सांगून देते के कोण सोबत आहे आणि कोण नाही बर का 

Marathi Sad Sms 140

Marathi Sad Sms 140
Marathi Sad Sms 140

 1. लक्षात ठेवा प्रेम कधी तुमाला मैत्री वरून दूर नाही करत आणि करत असेल तर ते प्रेम नाही Attraction आहे बर का 
 2. एवढे जास्त प्रेम करून जर तू माझी नाही होउ शकली तर काय दुसऱ्याची होशील ग 
 3. हा पाऊस सुद्धा तुझी आठवणी देतो आणि माझा तुझा हातात बगतो 
 4. खर प्रेम करणाऱ्यालाच कळते के एक दिवस समोरचा नाही बोलला तर किती जास्त Pain होते बर का 
 5. माझे बोलण्या वरून आणि माझे डोळे बगुन माझे दुःख कोण समजेलरे आता 

Marathi Sad Sms For Girlfriend

Marathi Sad Sms For Girlfriend
Marathi Sad Sms For Girlfriend

 1. या जीवनात जेवा तुमाला कोणाची खूप जरज असते ना तेवा तुमचा सोबत कोणीच नसते पण जेवा तुमाला एकटं राहा वाटतं तेवा कोणी तुमाला एकटं नाही सोडत बर का 
 2. मला माहिती आहे की तुला मी काहीच आवडत नाही पण यार माझा तर एक दिवस पण तुझा आठवणी शिवाय जात नाही 
 3. असे वाटत आहे माझं नसीब माझावर रागावत आहे कारण जे आवडली ते सोडून जात आहे 
 4. जीवन तर मस्त सुरु आहे बस आता जगण्याची इच्छा संपली आहे कारण यात आता तू नाही आहे 
 5. आज काल जे नाते हे नावा पुरत असतात हे आइकले होते पण आता कळले पण 

Breakup Status In Marathi

Breakup Status In Marathi
Breakup Status In Marathi

 1. माझी तर एकच कमजोरी होती के मी माझा आधी तुझा विचार करत होतो 
 2. Promises तर कोणी पण करू शकते पण त्यांना निभावाला दम लागते जो तुझात नाही बर का  
 3. तू मला सोडून गेली तर तुला काय वाटले होते मी मारून जाणार, चाल हात तू पोरगी आहे Oxygen आहे समजले बेटा की नाही 
 4. आता केला ना ब्रेकअप बेटा तर लक्षात ठेव परत जर आली ना Life मधी तर जगू नाही देणार समजले का 
 5. आज काल लव्ह नाही फक्त breakup होतात बर का 

Marathi Sad Status For Whatsapp

Marathi Sad Status For Whatsapp
Marathi Sad Status For Whatsapp

 1. कोणावर कधी एवढे पण प्रेम करू नका के तेच तुमचासाठी तुमची Life असेल कारण ते गेल्यावर Life मधी जगण्या सारखे काही उरत नाही मग 
 2. ते बोलतात तुमि बदलेलले पण खर तर त्यांना तुमचा वरून कोणी तरी चांगला भेटला असतो बर का 
 3. एकाद्याला खूप जीव लाउन पण जेवा तो आपले प्रेम समजत नाही ना तेवा खूप दुःख होत असत बर का 
 4. लक्षात ठेवा या जगात जर तुमची जरज संपलीना तर मग कोणीच सोबत राहत नाही बर का 
 5. या जगात कोणाला प्रेम नाही बस सर्वे आप आपली जरज भागवत आहेत बर का 
Last Words,

Thanks For Reading My Post Sad Status In Marathi Everyone if like this post then please share this post to all your friends who was suffering from breakup or bad relationships and if you want to tell anything about this post then please comment in the comment section. Bye bye.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते. कोणता program असला, Festival असला, तर लोक त्याचा भाषेत wish करतात. तसेच maharastra तीळ लोक हे मराठी बसत wish करतात. आणि आज लोक डायरेक्ट message न करता status   किंवा story  ठेवतात. मानून मी हे पोस्ट हैप्पी बर्थडे स्टेटस इन मराठी लिहिली जणी तुमि without problem कोणाला पण status through  विशेष करू शकता.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,....…

100+ Best Friendship Status In Marathi 2020 | मराठी मध्ये मैत्री स्टेटस 2020

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

35+ { Royal } Girls Attitude Status In Marathi 2020

Girls Attitude Status In MarathiGirls Attitude Status In Marathi हे मराठी मुलगीन मधी खूप प्रसिद्द आहे whatsapp status साठी.
Status In Marathi For Girls Attitude अरे पागल तू A for attitude दाखव तो ना तर मी B For Bhavkhane दाखवेल । आणि तू C For Chance मारशील तर मी D For Dhanनाही देणार

दिसते मी cute । राहते मी Mute । 'तरी काही लोक बोलतात तुझात आहे खूपच Attitude 

Chatting करते । तर तुझी setting झाली असं समजू नको । friend अहो ते पण तुझा औकातच्या  बाहेर वाली 
आज पण मी एकटी आहे  । कारण Luckहच खराब आहे, माझा नाही बर, मुलाचं कारण आज पर्यंत कोणी impress करूच नाही शकले


कोणाला ये के नाही ये, पण जेवा ही मी स्वतःला बगते तवा full heroine वाली feeling येते मला ।


status त सर्व ठेवतात पण माझा status काही चा औकात बाहेर चे असतात 
कधी पण बघसाल ना तर खोटे प्रेम करणारे हिडगतात । आणि जे खर प्रेम करतात ना त्याचे Eyes सर्व सांगून देतात


आज तो मला बोलला, तुला खूप महाग पडेल माझी दुश्मनी । मी पण बोलले अरे पागल कमी पैसाचे तर मी kajal पण नाही वापरतआज काल माझा friends paksa दुश्मन जास्त आहेत पण जवडे friend आहेत न…

{ Best } Romantic Status In Marathi 2020

Romantic Status In Marathi

Romantic Status In Marathi - रोमँटिक स्टेटस इन मराठी हे खूप प्रसिद्ध आहे Couplesमंदी. जे लोक हे Prem करतात त्यांना Romantic status in marathi खूप आवडतात. तस तर तुमाला खूप Romantic Staus हे इंटरनेट वर सापडतील पण मराठी मंदी मात्र नाही भेटतील मानून मी हे Post लिहत आहे यात तुमाला बेस्ट रोमँटिक स्टेटस इन मराठी २०१९-२० भेटतील.
Best Romantic Status In Marathi Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस तूच माझी raani होशील बर pori 
हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे,  me तुझा वर खूप prem करतो न ग 
हे prem आहे, हे माझा Control मंदी nahii,  हे तर fkt आणि fkt माझा मनाचे ऐकते br
me तर कसा 'tari समजूna घेतो स्वतःला के तू माझी nahi ahe,  पण हे माझ man नाही ऐकत तर मी काय karuga
तुझा face वर तर khup पोरं मरत असतील ग,  पण मी तर तुझा एक smile चा दिवाण अहो  Romantic Status For Girlfriend In Marathi हे prem पण kamal आहे होते तर अशा person वर होते,  जे person कधी apli होउ पण sakat nahi
khup try केले ग कि तुला विसरून dusari ला जिव लावावा,  pn काय करू हे mann fkt तुझी care करते ना
तुझा manat…

110+ { Best } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi
Love Status In Marathi is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.

माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू

जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल

देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 

छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  
तुला कोणी विचारले कोण आहे 
तर सांग जीव आहे माझा 


लग्न करशील नाही करशील ते नंतर ची गोष्ट 
पण मी तुझी सात मरे परंत देणार हे मात्र पक्क

जगातील सर्वात जास्त सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम

प्रेम जेवळे सुंदर त्यवडेच रडव…

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi 2020

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi  हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 

माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग

माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग
रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग

',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (

अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग

नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस, चाल उंट जाउ कुटतेरी फिरत
गुड मॉर्निंग

नाही कोणाच ऐकतो ...नाही …

90 + { Jabardast } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे …

100+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्या वर केसरी टीका. 
Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो


इजत दे

40+ { Best } Aai Status In Marathi For Whatsapp 2020

Aai Status In Marathi For Whatsapp
Aai Status In Marathi For Whatsapp are one of best status in the maharastra. In mahrastra marathi peoples love their Mom and Dad so much and want to show their feeling towards their Parents through whatsapp status.

Aai Status In Marathi जे बिना काही बोले आपल्या वर प्रेम करते ना ते आई असते खरे प्रेम तर फक्त आई करते बाकी सर्वे तर बस timepass करतात भावांनो जिच्या होत्याचे जेवण केल्या शिवाय पोट भरत नाही ते म्हणजे आपली आई बाहेर किती पण काही खाले तेरी भूक तर आई चा हातानी बनवलेल्या जेवणनीच जाते बर का गर्लफ्रेंड जरी तुमचा वर प्रेम करत असली ना तेरी ते तुमचा आई पेक्ष्या जास्त प्रेम तुमचा वर कधीच करू नाही शकत बर का जीवनात काही पण करायच पण कधी आई चा हाताच्या जेवणाला नाव नाही ठेवायचे बर का जीवनात सर्वात Important गोष्ट म्हणजे आई बाबा चे Smile होणं जो आनंद आई बाबा ची सामील बगुन होतो ना त्या आनंदा पुळे सर्व जग पण कमी वाटतं आपण १ पोळी मागितल्या वर जे  २ पोळी देते ते म्हणजे आपली आई .....जे बिना काही Demand तुमचा वर सतत आणि खरे प्रेम करते ते म्हणजे तुमची आई जीवनात सर्व क…

100+ { Best } Good Night Status In Marathi : Good Night Images In Marathi

Good Night Status In MarathiGood Night Status In Marathi Aani Good Night Images In Marathi हे महाराष्ट्रतील मुलं मुली म्हणजेच महारष्ट्रतील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चे favorite status आहे. मराठी girlfriend boyfriend ला मराठी मधी good night wish कारले खूप आवडते म्हणून मी हे post लिहत आहो जाणे के ते त्याचा बॉयफ्रेंड ला ते share करू शकतील. Good Night Images In Marathi नाती बनतात ONE TIME ।  आपण निभवतो Sometime । आठवण काढतो Anytime ।  तुमी आनंदी राहा All-time ।  हेच प्रातना  करतो मी full time  ।  Good Night 
झोप डोळे बंद केल्याने नाही.. मोबाईल चे नेट बंद केला वर येणार .. चल कर बंद आणि झोप ॥ Good Night ॥
धक्के लागल्याने वस्तू तुटतात पण माणसाला धक्के लागले तर  ते Successful होतात ॥ Good Night॥ जिवंत राहिलो ना तर परत तुला सकाळी पागल करेल... आणि सकाळी पागल नाही केले मी तर समजजो के मी झोपेल आहो  ॥ Good Night  ॥ वेळ फक्त त्याला द्या जो तुमचा आहे... त्याला नाही जो Always Busy आहे... ॥ Good Night॥ जो कठीण वेळ मधी पण चालतो....... तो जग बदलतो ... जो रात्री पण झोपत नाही ... तोच सूर्य बनून सकाळी निगतो... …