Skip to main content

100+ { Very } Sad Status In Marathi 2020 : Sad Love Images In Marathi

Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi
Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi are very famous in marathi boys and girls who are suffering from breakup or bad relationships. Through Sad Status the can share their feeling to their partner on whatsapp.
 1. तुमी समोरच्याला जवळे जवळ करसाल तो तुमाला तेवढाच Hert करेल बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. लक्षात ठेवा या जगात कोणी आखरी परंत सात देत नाही म्हणून एकटे जगाला शिका बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. तुमी पुढचावर प्रेम किती पण जरी केले ना तरी ते त्याचासाठी कूटना कूट कमी पडतेच बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. मी बोलत नाही म्हणजे मला का Hert होत नाही, मला पण होते बस फरक एवढा आहे के मला तुझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि तुला नाही 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. मी किती पण Sad असली ना तरी माझी सामील हे कधीच जाणार नाही वेळ्या कारण हीच कारण फक्त तू आहे 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 6. जेवळे मी तुला जवळ केले तू तेवढेच दूर गेला माझ्या 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Very Sad Status In Marathi

Very Sad Status In Marathi
Very Sad Status In Marathi

 1. कोना कडून जर अपेकसा कराल तर एक दिवस खरंच तुमाला ते Hert होणार 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. कोणाची Care कराल म्हणजे तुमी नक्की Hert होणार बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. जो सर्वात जास्त हसतो तोच अंदरून सर्वात जास्त तुटेल असतो बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. मी नेहमी तुझा कडून आहे बस तुला ते कळत नाही पागल 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. तुला खरंच दिसत नाही का रे किती प्रेम आहे माझे तुझा वर 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Sad Status In Marathi For Whatsapp

Sad Status In Marathi For Whatsapp
Sad Status In Marathi For Whatsapp

 1. खरंच खूप प्रेम झाले होते तुझावर, आता ते परत कोणावर होणार नाही, खूप स्वप्ने बघितले होते तुझा सोबत जे आता कधी पूर्ण होणार नाही 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. मला दोखा देउन Happy होउ नको, आणि मला पागल समजू नको, कारण मी विसवास केला होता जो तू तोडला आहे 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. धोखा देण्या आधी हा तर विचार करायचा होता के मी किती विस्वास करत होतो/होती  तुझावर 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. मला तर माझी ते pillu पाहिजे जे मला जीव लावत होती, तू नाही जे मला ignore करत राहते 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. माझा तो जुना Hero कूट आहे जो माझासाठी काही पण कराला Ready राहायचा यार 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Love Sad Status In Marathi

Love Sad Status In Marathi
Love Sad Status In Marathi

 1. प्रेम म्हणजे Sadness होय
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. कोणच्या पण मना सोबत खेडन चांगले नसते कारण जे तुमी करता तेच तुमचा सोबत पुळे जाउन होते बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. जर मी तुझा Life मधून गेल्याने तू आनंदी आहे, तर राहा यार, मला तर बस तुझा Face वर एक मस्त Smile पाहिजे 
 4. खूप Hert होते रे पण तुझासाठी काही करायची तयारी आहे माझी वेळा
 5. खूप दुःख होते पण आता हेच दुःख माझी ताकद आहे 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Whatsapp Status In Marathi Love Sad

Whatsapp Status In Marathi Love Sad
Whatsapp Status In Marathi Love Sad

 1. खूप कॉल केले आधी आता तर एक msg कराल पण विचार करा लागते 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 2. आधी तर माझा शिवाय एक minute पण तुला गंमत नव्हत आणि आता Call  सुद्धा तू स्वताहून करत नाही ...हेच होता का तुझा खर प्रेम 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 3. मेलो तर नाही आहो पण जगण्याचे पण कोणते कारण आता माझा कडे नाही राहिले आहे बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 4. तुमी या जगात काही पण विसरू शकता पण तुमचा जवळच्यांनी दिलेला दोखा नाही 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. या जगात कोणाला पण विसरा पण त्याला कधीच नका विसरू जो तुमचासाठी नेहमी उबा असते बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Sad Whatsapp Status In Marathi Font

Sad Whatsapp Status In Marathi Font
Sad Whatsapp Status In Marathi Font

 1. या जगात कोणाला पण विसरा पण त्याला कधीच नका विसरू जो तुमचासाठी नेहमी उबा असते बर का 
 2. आता कढले के कोणाला जर दुसरंकोणी भेटून जाते ना तर त्याचासाठी आपली Importants Zero होउन जाते बर का 
 3. आज कळले आपण किती पण काही केले तरी प्रेतेक Love Story ची Ending हे Happy होत नसते बर का 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

 4. आता शिकली यार असा खोटा हसतात म्हणून तू हैप्पी राहा मी पण राहून घेणार 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi
 5. आता काही बाकी नाही माझा कडे जे मी गमवणार... 
  Sad Love Images In Marathi : Sad Status In Marathi

Sad Alone Status In Marathi

Sad Alone Status In Marathi
Sad Alone Status In Marathi

 1. मी आजून पण त्या खोट्या विसवासावर जगत आहे के तू परत येशील माझा Life मधी 
 2. Life तर बस आता तुझा आठवणीत चाली ...आता यात दुसरं काहीच नाही राहिले आहे 
 3. तुझा बिना तर एक मिन पण ७ जनम सारखे वाटत आहे यार आता तर येउन जा परत 
 4. माझा दुःखा मधी जर तुझी Happiness आहे तर मी त्यात पण हैप्पी आहे 
 5. नसीबानी दोखा दिला आहे पण दुख तर तुनी दिल आहे 

Marathi Sad Status Download

Marathi Sad Status Download
Marathi Sad Status Download

 1. तुला माझी गरज नाही ना तर ठीक आहे मला पण तू आता नाही पहिले 
 2. सोडून जात आहे ना तर जा पण नेहमी लकसात ठेव मी कधीच मागे वडून बगत नाही 
 3. जगात सर्वात खराब गोष्ट म्हणजे कोणाची काळजी होत असेल तरी ते दाखवता नाही येणे 
 4. या जीवनात कोणाला पण बिना समजून घेता जीव लाउ नका आणि समजून घेतलेल्या व्यक्ती ला कधी सोळू जाउ नका 
 5. काही लोक आपल्या जीवनात असे असतात जे आपल्या प्रेमाच्या लायकीचे नसतात तरी ते आपल्याला खूप आवडतात 

Sad Status In Marathi 2 Lines

Sad Status In Marathi 2 Lines
Sad Status In Marathi 2 Lines

 1. लोक बोलतात जे होते चांगल्यासाठी होते म्हणजे तुझ सोडून जाण पण चांगलच असेल 
 2. माझे चूप चाप राहणेच माझा दर्द ची निशाणी आहे 
 3. जर कोणी खूपच शांत असेल म्हणजे समजून जा तो अंदरून तुटला आहे 
 4. कधी प्रेमासाठी मित्रांना सोडू नका कारण प्रेम सोडून गेल्या वर हेच मैत्री आपल्या Smile ची reason असते 
 5. मी खुश आहो म्हणून हसत नाही मी हसतो कारण मला माझ दुःख कोणाला दाखवायचे नाही बर का 

Sad Love Whatsapp Status In Marathi

Sad Love Whatsapp Status In Marathi
Sad Love Whatsapp Status In Marathi

 1. कधी कधी एकटे राहणे हे खूप चांगले असते खोट्या लोकात राहल्या पेक्षा.
 2. मला १०० मित्र कधीच नाही पाहिजे मला तर बस एक best friend पाहिजे  जो त्या १०० मित्रानं वर भारी असेल बर का 
 3. माझा जीवनाचा सर्वात खराब वेळ म्हणजे तो जेवा मी तुझा दूर जात होती आणि तू मला जाउ दिले एकदा थांबवले सुद्धा नाही 
 4. मला आता कूट दूर जा वाटते कारण इत सर्वी कळे तुझी आठवन येते 
 5. जीवन तर सुरूच राहेल तू असो वा नसो 

Sad Relationship Status In Marathi

Sad Relationship Status In Marathi
Sad Relationship Status In Marathi

 1. मी कधीच एकटा नसतो, कारण  माझा सोबत तुझा आठवणी नेहमी असतात जे मला झोपू सुद्धा नाही देत 
 2. आता तर बस माझी सामील तुझा आठवणी आल्या वरच येते वेळा 
 3. Relationship पेक्ष्या मी आता Single राहण्यात आनंदी आहे बर का तर आता परत माझ्या Life मधी येउ नको 
 4. कोणता चुकीच्या व्यक्ती सोबत राहल्या पेक्ष्या एकटं राहिलेले कधी पण १००० पट बर 
 5. आता तर अस वाट के माझी Life हे फक्त रडणात जाणार आहे के काय 

Sad Status In Marathi Images

Sad Status In Marathi Images
Sad Status In Marathi Images

Sad Status In Marathi Images
Marathi Sad Images 

Sad Status In Marathi Images
Sad Marathi Images


Sad Status In Marathi For Girl

Sad Status In Marathi For Girl
Sad Status In Marathi For Girl

 1. तुझ्या Good Morning msg ची इतकी सवय झाली आता के तो सुद्धा नाही आला तर पूर्ण दिवस mood off राहते बर का 
 2. या जगात तेच सर्वात जास्त Successful असतात जे सर्वात जास्त Hert होतात 
 3. तुमी ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त विसवास करता ना तोच व्यक्ती तुमचा वर सर्वात कमी विसवास करत असतो बर का 
 4. अरे relationship हे दोनी Side कडून असते एका Side कडून नाही हे तुला का नाही कळत काय माहित 
 5. तू जर मला सोडशील ना तर लक्षात ठेव मी हे जीवन सोडून देणार बर का 

Marathi Sad Shayari

Marathi Sad Shayari
Marathi Sad Shayari

 1. हे प्रेम पण कमाल आहे अपूर्ण राहू शकते पण कधीच खतम नाही होउ शकत बर का 
 2. मी दुखी आहो मी एकटा आहो पण जसा आहो तुझा बिना काही नाही आहो 
 3. कोणी स्वताहून कधीच चूप चाप नाही राहत त्याला कोणी तरी तस बनून देत बर का 
 4. तो व्यक्ती सर्वात जास्त तुटतो जो स्वता वरून जास्त दुसऱ्या वर प्रेम करत असतो बर का 
 5. हे देवा मला पण दे कोणी तरी जो स्वताहून जास्त माझा वर प्रेम करेल अस तर नाही ना के पूर्ण शहरच Bewafa आहे ...

Marathi Sad Msg

Marathi Sad Msg
Marathi Sad Msg

 1. मी विचार केला होता के माझ पण दुःख कधी तू आइकशील पण तू तर कधी विचारले सुद्धा नाही ...
 2. मीच mad आहे कारण की तुझा त्या timepass ला मी प्रेम समजले 
 3. प्रेम पण कमाल असते वाट पण ताची असते ज्याला माहित पण नसते के कोणी त्याची वाट बगत आहे 
 4. एवढे messages केले तुला पण तरी ते कमी आहेत माझे प्रेम तुला सागाले असे का 
 5. प्रेम सर्वाना भेटले आहे या जगात बस आमीच जेवा केले तर चुकीच्या व्यक्ती सोबत केले 

Alone Status In Marathi Language

Alone Status In Marathi Language
Alone Status In Marathi Language

 1. आज एकटा आहो म्हणून येवळा Strong अहो 
 2. कधी कधी एकट राहणे खोट्या लोकान सोबत राहिल्या पेक्षा खूप चांगले असते बर का 
 3. Feeling Alone हे कोना सोबत राहून hert झाल्या पेक्षा Better आहे बर का 
 4. कधी कधी एकटं उब राहून दाखवणं गरजेचे असते कारण लोक तुमाला कमजोर समजू शकतात 
 5. एकटे पणा हे सांगून देते के कोण सोबत आहे आणि कोण नाही बर का 

Marathi Sad Sms 140

Marathi Sad Sms 140
Marathi Sad Sms 140

 1. लक्षात ठेवा प्रेम कधी तुमाला मैत्री वरून दूर नाही करत आणि करत असेल तर ते प्रेम नाही Attraction आहे बर का 
 2. एवढे जास्त प्रेम करून जर तू माझी नाही होउ शकली तर काय दुसऱ्याची होशील ग 
 3. हा पाऊस सुद्धा तुझी आठवणी देतो आणि माझा तुझा हातात बगतो 
 4. खर प्रेम करणाऱ्यालाच कळते के एक दिवस समोरचा नाही बोलला तर किती जास्त Pain होते बर का 
 5. माझे बोलण्या वरून आणि माझे डोळे बगुन माझे दुःख कोण समजेलरे आता 

Marathi Sad Sms For Girlfriend

Marathi Sad Sms For Girlfriend
Marathi Sad Sms For Girlfriend

 1. या जीवनात जेवा तुमाला कोणाची खूप जरज असते ना तेवा तुमचा सोबत कोणीच नसते पण जेवा तुमाला एकटं राहा वाटतं तेवा कोणी तुमाला एकटं नाही सोडत बर का 
 2. मला माहिती आहे की तुला मी काहीच आवडत नाही पण यार माझा तर एक दिवस पण तुझा आठवणी शिवाय जात नाही 
 3. असे वाटत आहे माझं नसीब माझावर रागावत आहे कारण जे आवडली ते सोडून जात आहे 
 4. जीवन तर मस्त सुरु आहे बस आता जगण्याची इच्छा संपली आहे कारण यात आता तू नाही आहे 
 5. आज काल जे नाते हे नावा पुरत असतात हे आइकले होते पण आता कळले पण 

Breakup Status In Marathi

Breakup Status In Marathi
Breakup Status In Marathi

 1. माझी तर एकच कमजोरी होती के मी माझा आधी तुझा विचार करत होतो 
 2. Promises तर कोणी पण करू शकते पण त्यांना निभावाला दम लागते जो तुझात नाही बर का  
 3. तू मला सोडून गेली तर तुला काय वाटले होते मी मारून जाणार, चाल हात तू पोरगी आहे Oxygen आहे समजले बेटा की नाही 
 4. आता केला ना ब्रेकअप बेटा तर लक्षात ठेव परत जर आली ना Life मधी तर जगू नाही देणार समजले का 
 5. आज काल लव्ह नाही फक्त breakup होतात बर का 

Marathi Sad Status For Whatsapp

Marathi Sad Status For Whatsapp
Marathi Sad Status For Whatsapp

 1. कोणावर कधी एवढे पण प्रेम करू नका के तेच तुमचासाठी तुमची Life असेल कारण ते गेल्यावर Life मधी जगण्या सारखे काही उरत नाही मग 
 2. ते बोलतात तुमि बदलेलले पण खर तर त्यांना तुमचा वरून कोणी तरी चांगला भेटला असतो बर का 
 3. एकाद्याला खूप जीव लाउन पण जेवा तो आपले प्रेम समजत नाही ना तेवा खूप दुःख होत असत बर का 
 4. लक्षात ठेवा या जगात जर तुमची जरज संपलीना तर मग कोणीच सोबत राहत नाही बर का 
 5. या जगात कोणाला प्रेम नाही बस सर्वे आप आपली जरज भागवत आहेत बर का 
Related Posts -
Last Words,

Thanks For Reading My Post Sad Status In Marathi Everyone if like this post then please share this post to all your friends who was suffering from breakup or bad relationships and if you want to tell anything about this post then please comment in the comment section. Bye bye.

Comments

Popular posts from this blog

100+ { Best } Friendship Status In Marathi 2020 : Friendship Quotes In Marathi : Friendship Shayari In Marathi

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

100+ { Bhari } Birthday Status For Sister In Marathi 2020

Birthday Status For Sister In Marathi
Birthday status for sister in marathi are the wishes, messages and sms for sister birthday which marathi peoples in maharastra use for whatsapp status. And show their feeling and love to their Sister. पिल्लू बोलणारी गर्लफ्रेंड नाही oye Hero कूट चाला .. अस बोलणारी बहीण पाहिजे ..हैप्पी बर्थडे sister बहीण ते असते जे आपले सर्व Secret लपून ठेवता पण त्या साठी आपल्या कडून पैसे Charge करते बर का बहीण तर आईचा ची copy असते जे आई नसल्या वर आपली आई सारखी काडजी करते अस्या या माझा Sis ..... ला Happy Wala Birthday बाबा ने तिचासाठी काही आणले तर ते आधी मला देते, आणि जे माझा सर्व प्रॉब्लेम slove करते, आणि तिचा bestie सोबत setting लाउन देते, अस्या माझा लाडक्या पण पागल Sister ला हैप्पी वॉल बर्थडे माझा सारखी वेळी असलेल्या बहिणी ला हैप्पी बर्थडे जिला पागल नाही, महा पागल हा word सूट होतो अस्या माझा या पागल Sister ला तिच्या या शरीफ भावा कडून बर्थडे च्या खूप साऱ्या शुभेक्ष्या.....माझा जिवनाची सर्वात मोठी शत्रू, माझी जिगरी, माझी जान, माझा वेळा Sister ला हैप्पी वाला बर्थडे  Bd…

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,............आणि #त्यातील एकीला #Vahini बनवणारे.....amcha Builder, amcha hero............cute aani handsome GuY आपला BHAU.......#त्याला वाढदिवसाच्या मुलीचा पप्या भरून शुभेच्छा


वर्षात असतात ३६५ दिवस आणि महिनत असतात ३० ३१ दिवस आणि हफतात असतात फक्त ७ दिवस तात असते एक माझा सर्वात आवडीचा आणि Important दिवस तो मं…

75+ { Best } Father Birthday Status In Marathi 2020

Father Birthday Status In Marathi
Father Birthday Status In Marathi are very emotional types of status for marathi boys and girls because they love their parents so much. In Maharastra Father is like a god for children. That why when their father birthday comes they need father birthday status for whatsapp in marathi for share their feeling through whatsapp status. प्रत्येक वेळेस मी खाली पडल्यावर उचलतो, माझा बाबा माझा वर खूप प्रेम करतो ... हैप्पी बर्थडे बाबा बाबा तुमी माझी जाण आहा आणि या जगात सर्वात best आहा ...हैप्पी बर्थडे बाबा जन्म कधी परत नसतो भेटत आणि माझा सारखे Best आई बाबा कोणाचा नसीबत नाही मिळत ...हैप्पी बर्थडे बाबा माझा रुबाब, माझा Attitude, माझा Smile च्या मागच्या कारण माझा बाबाला हैप्पी वॉल बर्थडेजो माझे सर्व दुःख स्वतावर घेउन जगतो आणि मला हे कधीच कडू सुद्धा देत नाही अस्या माझा बाबा ला हैप्पी बर्थडे प्रेत्येक वडील हे त्याचा मुलासाठी त्याचे सर्वात मोठे Hero असतात आणि मुलीसाठी तिचे पहिले प्रेम ...हैप्पी बर्थडे बाबा ... Love you बाबा बोलतात रागाने पण मनात असते प्रेम, बोलतात रागा…

100+ Marriage Anniversary Status In Marathi 2020

Marriage Anniversary Status In MarathiMarriage Anniversary Status In Marathi ( Marriage Anniversary Wishes In Marathi ) Are So Important For MarathiPeoples To Wish Their Close One On Their Marriage Anniversary. नजर ना लागो आपल्या प्रेमाला कोणाची, आणि आपण असेच सोबत राहू हे दुवा आहे देवाची ।।। Happy Marriage Anniversary  तुमचे हे नाते खूप गोळ आहे, म्हणून तर सोबत तुमचे जीवन सुंदर आहे... Happy Wedding Anniversary तुमच हे प्रेम असेच वाळत राहो आणि तुमचे नाते हे नेहमी असेच सुंदर राहो ... Happy Marriage AnniversaryWish करतो मी तुमाला तुमचा सालगीऱ्याला, असेच तुमि आनंदी राहो हे प्राथना करतो मी देवाला ...देव करो तुमच्यावर कधीच कोणती problem नाही यो आणि तुमची हे Smile नेहमी अशीच राहो ...तुमची जोळी कधी ना तुटो, देव करो तुमी एक मेका सोबत कधी ना रागो भरो , Happy Anniversary  Marriage Anniversary Wishes In Marathi असेच एक होउन तुमी हे जीवन काळावं आणि तुमी दोगांचे हे जीवन असेच आनंदी राहो  देवांनी तुमची हे जोळी अशी बनवली के सर्वे देत आहे बधाई, आणि तुमाला लग्नाचा सालगीरेची लाख लाख बधाईएक दुसऱ्याचा हात कधीच स…

90 + { Dadagiri } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi ( Dadagiri Status In Marathi ) are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिर…

1000+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्यावर केसरी टीका.



Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो

110+ { Romantic } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi : Love Images In Marathi
Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend ( Love Images In Marathi ) is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.


माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू


जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल


देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 


छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  

100+ { Best } Instagram Marathi Status : Instagram Marathi Captions

Instagram Marathi Status Instagram Marathi Status हे आता whatsapp status वरून पण जास्त famous होत आहेत. म्हणून मी तुमची मदत करण्यासाठी तुमाला best instagram marathi status आणि best Fb marathi status provide करत अहो. Attitude तर लहान मुलं दाखवतात, मी तर पुळच्याला त्याची औकात दाखवतो Attitude तर माझा पण खूप भारी आहे मी फक्त लोकांच्या डोकयात नाही मनात पण राहतो अरे वेळा मी तुझी action का मारणार माझे तर photo चे pose सुद्धा लोक Copy करतात माझ्या राहण्यात नाही जगण्यात रॉयल पणा आहे समजला माझे प्रेम तुला मी सोळून गेल्यावर कळेल कारण जे आपल्या कळे असते त्याची कदर आपल्याला कधीच नसते Marathi Status For Instagramअरे वेळा तू जर शेर आहे तर लक्षात ठेव मी पण सव्वाशेर आहो घाबरत तर मी कोणाच्या बापाला नाही मग तुमि तर चिलर आहा तेवढेच बोला जेवळे तुमि ऐकू शकता कारण बोलता तर मला पण येते

100+ { Feeling } Alone Status In Marathi 2020

Alone Status In Marathi
Alone Status In Marathi are the status which is popular in marathi boys and girls who love alone life and who are introvert. Marathi peoples love attitude alone status and sad alone status most. एकटे पणा खराब लोकात राहिल्या पेक्ष्या खूप बर असते बर का एकटे राहणे म्हणजे माझा Attitude समजले ना सिंगल आहो पण मजेत आहो समजले ना मी एकटाच ठीक आहो कारण या जगात सर्व लोकांचे दोन दोन चेहरे आहेत बर का एकटा आहो पण तुमचा पेक्ष्या १०० पट खुश आहो बर का Alone but happy बोलणारे खूप असतात पण माझा सारखा कोणी नसेल मला कधी कधी वाटते Alone But Happy हे line फक्त आणि फक्त माझ्या साठी लिहिली आहे के काय तुला काय वाटते तू सोडून गेली तर मी एकटा झालो चल हट दुसरी भेटली मला आता परत येउ नको समजली ना Single हे माझ Status नाही माझा Brand आहे बर का या जगात ज्यांनी एकटे जगणे शिकले म्हणजे त्याने खरे जीवन जगणे शिकले बर का  Alone Status In Marathi Language
एकटे पणात जे मजा आहे ना ते फक्त Relationship मधलेच समजू शकतात बर का स्वताची Happiness स्वता मधी बगा दुसरा जवळ बगशाल तर नेहमी स्वताला एकट बगशाल काही बोल…