Skip to main content

130 + { Best } Motivational Status In Marathi 2020

Motivational Status In Marathi

Motivational Status In Marathi
Motivational Status In Marathi

Best Motivational Status In Marathi
हे सर्व मराठी मुलं मुळीं ना motivate करतात ज्याने करून ते त्या गोष्टी करतात जे त्यांना जीवनात खरंच करायचे आहे.म्हणून मी हे post त्याचा मदती साठी लिहिली आहे 
 1. मोठे स्वप्ने पूर्ण असेच होत नाही, या जगात बिना काम करे कोणीच मोठे होत नाही 
 2. आपले नसीब देव नाही आपले काम बनवते 
 3. तुमी मला खोटा शिका बोलताना तर लक्षात ठेवा खोटा शिका पण Cricket मधी Toss कराल वापरतात बर का 
 4. हातातल्या Lines वर कधीच विसवास ठेउ नका कारण future तर त्याच पण असते ज्यांना हात नसते 
 5. कधी कधी स्वारती होणं गरजेचं असते कारण स्वतःची care कराल तेव्हाच दुसऱ्याची करू सकाल
 6. तुमी कोणासाठी किती पण Care कराल ना तरी ते कमीच पडेल त्याला, करायचंच आहे काही तरी तर देवासाठी करा निदान तो तुमाला लक्षात तरी ठेवेल बर का 
  Marathi Motivational Status
  Marathi Motivational Status
 7. जीवन असे जगा के तुमी हे जग सोळून जरी गेले ना तरी तुमच्या आठवणी जिवंत राहिल्या पाहिजे 
 8. जीवन तर अस पाहिजे के आपण नसल्यावर पण आपल्या गोष्टी दुसरांच्या घरी सुरु पाहिजे 
 9. जे Talent ला  हरवते ते Hard Work असते आणि जे Hard Work  ला हरवते ते Smart work असते 
 10. खरी Motivation म्हणजे तर आपला विसवास असतो बाकी तर फक्त time waste असतो 
 11. Problem बगसाल तर फक्त आणि फक्त problems दिसतील आणि Solution बगसाल तर सर्व चांगलेच चांगलेच दिसेल 

Best Motivational Status In Marathi

Best Motivational Status In Marathi
Best Motivational Status In Marathi

 1. खिसा जर भरेल असेल ना तर आपल्याला हे जग दाखवतो आणि आणि नसेल ना तर माणसांचे खरे रूप दाखवतो बर का 
 2. या जगात बस त्याची चालते जो पुढचाशी मनाची गोष्ट बोलून मारू शकते 
 3. जे जोर जोरात स्वतःच्या गोष्टी करतात ते तितंच राहून जातात आणि जे चूप छाप स्वताचे काम करतात ते success होउन जातात 
 4. जो स्वताची चूक समजून घेतो तोच काही तरी करून दाखवतो 
 5. जो चूप राहतो तोच खर मधी successful असतो
  Marathi Best Motivational Status
  Marathi Best Motivational Status
 6. हे जग त्यालाच सर्व काही Best देते जो त्याचा सर्व कामात त्याचा Best देतो 
 7. जीवनात जेवळे मोका येतात ना तेवळे घ्या कारण कोणता पण मोका फक्त एकदाच येतो बर का 
 8. हरणं हे परत एक जबरदस्त सुरुवात करण्याचा मोका असतो जो देव आपल्याला देत असतो 
 9. काही गोष्टी अस्या असतात जे कधीच सोडायचे नसतात - परिवार, प्रेम, आणि तुमचे स्वप्ने 
 10. जीवनात चांगले दिवस अनन्यासाठी खराब दिवसान सोबत Fight करणे शिका लागते बर का 

Marathi Motivational Whatsapp Status

Marathi Motivational Whatsapp Status
Marathi Motivational Whatsapp Status

 1. जेवा जीवन दुःख देतेना तेवा समजून जा के तुमचा पापाची सजा आता संपली आहे आणि जेवा आनंद देते ना तर समजून जा के देवांनी तुमची ऐकली आहे 
 2. स्वतावर विसवास ठेवा कारण कारण विसवास नसेल तर पुळे काहीच नसेल 
 3. लक्षात ठेवा या जगात काहीच कधीच बिना मेहनती चे आणि बिना अडचणीचे मिळत नाही 
 4. जो सर्व problems सोबत यश मिळे परंत लढतो तोच या जगात काही तरी करून दाखवतो 
 5. तुमची कोणी help करेल असा विचार कधीच करू नका कारण एकच व्यक्ती आहे जो तुमची help सर्वात Best करू शकतो तो म्हणजे तुमी स्वता 
  Motivational Marathi Status For Whatsapp
  Motivational Marathi Status For Whatsapp
 6. तुमी या जगात काही पण करू शकता बस तुमाला त्या गोष्टी बदलेल विचार करता आले पाहिजे 
 7. त्या दिवसा साठी जगा ज्या दिवसी तुमचे सर्व स्वप्ने पूर्ण होतील आणि तुमचा चेहऱ्यावर जगात ली सर्वात जबरदस्त Smile असेल 
 8. महणत केल्यावर जे Smile येते ना त्या पुळे तर पूर्ण जग ची सुंदरता पण कमी पडते बर का 
 9. जर तुमी बरोबर मार्गावर आहा तर खूप असे लोक मिळतील ने तुमचा वर हसतील 
 10. कधी पर्यंत लोकांचा खाली राहून जगता, एव्हडी महणत करा के ते तुमचा खाली काम करतील

Marathi Motivational Status

Marathi Motivational Status
Marathi Motivation Status

 1. चांगल्या व्यक्तीना शोधल्या पेक्ष्या स्वता चांगले होउन जा मग एक दिवस तुमालाच कोणीतरी शोधाला निगेल 
 2. विसवास जर आहे पक्का, तर हातात सर्व काही आहे नाही तर या जगात काहीच नाही आहे 
 3. प्रयत्न करत राहा कारण मेल्यावर तर तस पण काही करता नाही येत 
 4. खरा यश हे पैसे कमावणे नाही हे जीवन Enjoy करणे आहे बर का 
 5. लोक काय विचार करतील या मुळे स्वताचे जीवन बरबाद करू नका कारण तुमी किती पण काही चांगले केले ना तरी लोक तुमाला नाव ठेवतील म्हणजे ठेवतील
  Motivation Marathi Status
  Motivation Marathi Status
 6. काही वेगळे करणात कधीच विचार करू नका, पण कोणा सारख काही करणात १०० दा विचार करून घ्या 
 7. जो काही वेगळे करतो तोच इतिहास रचतो 
 8. तुमचे जीवन आहे ना तर तुमीच त्याचा चांगल्या साठी फैसला घ्या कोणाला विचारात बसू नका 
 9. अरे सुरुवात तर करा जे करायच आहे ते एक दिवस नकीच होणार बर का 
 10. जीवन हे तुमी कुटून सुरु करता याने नाही बल्की कुट खतम करता याने ओळखल्या जाते बर का 

Motivational Status In Marathi Language

Motivational Status In Marathi Language
Motivational Status In Marathi Language

 1. अपयशाचे सर्वात कारण म्हणजे एक Question आहे तो म्हणजे लोक काय बोलतील 
 2. कठीण वेळ येते आणि चाली जाते पण Regret एक दा आला तर Life Time सोबत राहतो 
 3. जेवा तुमचा कळे काही नसेल ना तेवा संयम ठेवा आणि जेवा सर्व काही असेल तेवा रुबाब 
 4. जेवळे जास्त काम करसाल तेवळी तुमची किस्मत चमकनार 
 5. ज्याच्या भीती पेक्ष्या त्याचा विसवास मोठा असतो तोच Successful असतो 
  Marathi Motivational Status In Marathi Language
  Marathi Motivational Status In Marathi Language
 6. Original राहा कारण Copy तर पूर्ण जग करते 
 7. घर तर ते असते जिते आपले आई बाबा आपली टाकत असतात 
 8. जर तुमाला तुमचा मार्ग कठीण वाटत असेल ना तर मार्ग नाही तुझा नजरिया बदला मार्ग बिना काही करता सोपा होउन जाणार 
 9. हारने कसे असते हे मला माहिती आहे पण आता जितनं कस असते हे बागाईचे आहे आणि त्याची पूर्ण तयारी आहे 
 10. लोकांनी मला हरतानी बघितला आहे आता त्यांना जितांने दाखवणे आहे  

Motivation In Marathi

Motivation In Marathi
Motivation In Marathi

 1. तुमचे जीवन हे या गोष्टीवर बनते के तुमी आज काय करत आहा या गोष्टी वर नाही के तुमी उद्या काय करणार आहा
 2. गल्ती करण हे ठीक आहे पण त्या गल्ती तुन काही नाही शिकणे हे अगदी चुकीचे आहे 
 3. जितने म्हणजे पहिला Number आणणे नाही, जितने म्हणजे पुरवी पेक्ष्या काही तरी Better करणे 
 4. जे जरुरी आहे त्याचा कळे लक्ष्य द्या नाही तर एक दिवस जीवन नरक होणार बर का 
 5. जीवन हे काही Best करणं नाही बल्की तुमचा सर्वात Best Version लोकांना देणे आहे 
  Marathi Motivation
  Marathi Motivation
 6. यश त्याला भेटे जो त्याचा स्वप्नान साठी काम करते 
 7. जो मोठे स्वप्ने बगतो तोच काही तरी मोठा करतो 
 8. अमीर होणे म्हणजे खूप मोठा bank balance असणे नाही अमीर होणे म्हणजे मन मोठ असणे 
 9. जेवा तुमाला माहिती असते तुमाला खरंच काय पाहिजे तेवा ते तुमाला भेटे बर या 
 10. जेवा तुमी कोणता गोष्टी वर मना पासून प्रेम करता ना तेवा ते पूर्ण जग तुमाला त्याचा सोबत automatic मिळवते 

Motivation Meaning In Marathi

Motivation Meaning In Marathi
Motivation Meaning In Marathi 

 1. प्रत्येक मोठी गोष्ट हे एका छोटा स्वप्ना पासून सुरु होते 
 2. जो Try करतो तोच काही तरी करून दाखवतो 
 3. जास्त बोलणं गरजे चे नाही जास्त करून दाखवणं आहे 
 4. कोणता मोठा गोष्टी ने तुमी successful होत नाही बल्की रोज केलेल्या छोटा छोटा गोष्टीन ने तुमी successful होता बर का 
 5. स्वताला कधी कोना सोबत Compare करू नका कारण जे तुमी करू शकता तो ते नाही करू शकत बर का 
  Real Motivation In Marathi Status
  Real Motivation In Marathi Status
 6. जेवा तुमी कोणता गोष्टी वर मना पासून प्रेम करता ना तेवा हे पूर्ण जग तुमाला त्याचा सोबत automatic मिळवते 
 7. ज्याला आपण प्रेम करतो त्याला विसरणं म्हणजे कोणाला कधीच न भेटता त्याची आठवन करणे 
 8. ज्याला खरंच काही करायचे असते त्याला त्याचे स्वप्ने झोपू देत नाही आणि जो असाच असतो त्याला tension  झोपू देत नाही 
 9. स्वतःचा weakness जो ओडकतो तोच पुळे जाउन Strong होतो 
 10. भीतीला avoid करू नका कारण तेच तुमाला सांगते के तुमचा कळे वेळ कमी आहे आणि तुमाला खूप काही मोठे काम करायचे आहे 

Attitude Motivational Status In Marathi

Attitude Motivational Status In Marathi
Attitude Motivational Status In Marathi

 1. परत परत Fail होणे खराब नाही, Fail झाल्यावर परत नाही उटणे हे मरण्या सारखे आहे 
 2. लक्षात ठेवा, सर्वात मोठी जग पण सर्वात मोठा शिपायाला लढा लागते 
 3. जेवा तुमाला वाटते के आता तुमी हे नाही करू शकत तेवा लक्षात ठेवा के तुमी हे का सुरु केला होता 
 4. गर्दी मधी उबा राहायला नाही, गर्दी ज्याचासाठी उबी राहेल तो बनेल मी 
 5. Shortcut नाही Success साठी Longcut टच बरा
  Marathi Attitude Motivational Status
  Marathi Attitude Motivational Status
 6. जो असा बोलतो के मला आता काही तरी करायच आहे तो काहीच करत नाही पण जो असा बोलतो के आता काही जरी झाले तरी मला हे करायचे आहे म्हणजे करायचे आहे तोच काही तरी करून दाखवतो 
 7. दुऱ्याला हरवण्यासाठी तर सर्वे जगतात तुमी जीतण्यासाठी जगा पूर्ण जग स्वताहून हारेल 
 8. जेवा दिवस कठीण वाटेल ना तेवा त्या चांगल्या दिवसान बदल विचार करा जे या खराब दिवसा नंतर येतील बर का 
 9. जर Business करायचा असेल, तर तुमच पहिले प्रेम म्हणजे Business असले पाहिजे 
 10. तोच successful होतो जो त्याच मन आणि time पूर्ण त्याच कामाला देतो 

Motivational Quotes In Marathi

Motivational Quotes In Marathi
Motivational Quotes In Marathi

 1. Success च Reason Motivation नाही Discipline असते 
 2. प्रत्येक Moment हा Enjoy करा कारण तो नेहमी साठी नसतो 
 3. यश त्यालाच मिळते जो त्याची म्हणत सुद्धा Enjoy करतो 
 4. कामा वर प्रेम करा म्हणजे पूर्ण जग तुमचा वर प्रेम करेल 
 5. माझात Talent नाही पण एक जिंद आहे 
  Marathi Motivational Quotes
  Marathi Motivational Quotes
 6. नेहमी plan करू सुरुवात करणे हे गरजेचे नसते कधी कधी बस सुरु करून देणे Best असते 
 7. बस स्वताला Strong बनवा, कारण प्रत्येक तुफान नंतर सुंदर निळे आकाश येते 
 8. जेवा स्वतावरचा विसवास उडेल ना तेवा फक्त स्वतावर विसवास करण्याची acting करा automatic परत विसवास कधी पैदा होउन जाणार तुमाला कडेल पण नाही
 9. जर फक्त फळा कळे लक्श देशाल तर काहीच नाही मिळेल पण फक्त कामा कळे लक्श देशाल तर सर्व काही मिळेल 
 10. स्वताचा प्रत्येक दिवस असा जगा के तो आखरी आहे आणि तुमाला जे करायचे आहे ते फक्त आणि फक्त आजच करायचे आहे 

Inspirational Thoughts In Marathi Language

Inspirational Thoughts In Marathi Language
Inspirational Thoughts In Marathi Language

 1. जो काही तरी करायचं आहे हा विचार करून उठतो तो successful होतो 
 2. जो रात्री समाधानी झोपतो तो सर्वात आनंदी व्यक्ती असतो 
 3. जे सर्व करतात ते जर तुमी कराल तर Competion भेटलं आणि जे तुमाला करायचे आहे ते कराल तर यश भेटलं 
 4. नेहमी असा विचार करा के काही तरी खूप चांगले होणार आहे मग बगा खरंच काही तरी चांगले होणार 
 5. Losers प्रयत्न करण सोडतात जेवा ते Fail होतात, आणि Winners तव प्रयत्न Fail होतात जेवा परंत ते Success होत नाही 
  Inspirational Status In Marathi
  Inspirational Status In Marathi
 6. तुमी काही मोठ तेवाच करू शकता जेवा ते गोष्ट तुमचसाठी तुमच्या स्वासा पेक्ष्या जास्त महतवाची असते 
 7. जर आनंदी राहायचे असेल, तर स्वताला तसेच accept करा जसे तुमी खरंच आहा
 8. बोलणं नाही करण जरुरी आहे 
 9. बोलून नाही करून दाखवा तर हे जग झुकेल 
 10. जीवन अस काही करा के तुमी कोणाची तरी motivation बनाल

Motivational Sms In Marathi For Success

Motivational Sms In Marathi For Success
Motivational Sms In Marathi For Success

 1. Competition हे स्वतः सोबत पाहिजे, दुसऱ्या वर तर आपण खोटे प्रेम सुद्धा करतो 
 2. जर तुमचा Plan flop झाला आहे तर Plan change करा Goal नाही 
 3. दर्द पासून पहु नका कारण दर्द तुमाला खूप Strong आणि Successful बनवते 
 4. आज चा हा दर्द एक दिवस तुमचा Success चा आवाज होणार बर का 
 5. जर तुमाला या जगात सर्व काही पाहिजे तर सर्व काही गमवायची हिंमत पण तुमच्यात पाहिजे 
  Marathi Motivational Status For Success
  Marathi Motivational Status For Success
 6. Success च Secret - शिकणे, हरणे आणि परत उटणे, आणि परत शिकणे, आणि करून दाखवणे 
 7. विसवास फक्त स्वतावर नाही तुमच्या स्वप्नानवर, तुमच्या मनावर, तुमच्या कामावर पण असेल तेवाच तो विसवास असेल 
 8. चांगले विचार करसाल तर चांगले होणार आणि खराब करसाल तर खराब होणार हे तर तय आहे 
 9. स्वताला कमी समजू नका कारण एक मुंगी सुद्धा एक हत्तीला रडू शकते 
 10. लोकांसाठी जे best आहे जरुरी नाही के ते तुमच्यासाठी पण best असेल म्हणून तेच करा करा जे तुमच्या मन बोलते बर का 

Inspirational Quotes In Marathi With Images

Inspirational Quotes In Marathi With Images
Inspiratioal Quotes In Marathi With Images

Motivational Images In Marathi
Motivational Images In Marathi

Marathi Motivational Images
Marathi Motivational Images

Success Status In Marathi
Success Status In Marathi

 1. स्वताला पुळे नेणं हे तुमचंच काम आहे कारण तुमचासाठी हे कधीच कोणी करणार नाही 
 2. तुमचा Future आणि तुमची Success हे फक्त आणि फक्त तुमचा Hard Work वर अवलंबून असते 
 3. कधी कधी एकटे राहणे बरे असते कारण त्यांनी तुमची खरी लायकी तुमाला कळते 
 4. लक्षात ठेवा जेवा पाणी येते तुफान येते तर त्या नंतर सूर्य पण येतो बर का 
 5. Hard Work ने Success मिळेल हे जरी Confirm नसले ना तरी त्याचा शिवाय कधीच कोणाला Success मिळत नाही बर का 

Marathi Inspirational Quotes On Life Challenges

Marathi Inspirational Quotes On Life Challenges
Marathi Inspirational Quotes On Life Challenges

 1. सर्वात महंत वाची गोष्ट म्हणजे तुमी स्वताला काय बोलता के मी हे करू शकतो के नाही 
 2. Losers गोष्टी करण सोडतात जेवा ते थकतात, आणि Winners गोष्ट सोडतात जेवा ते त्या गोष्टी पूर्ण करतात 
 3. यश हे तुमचा रोज रोज च्या महणती च फळ असते 
 4. जो स्वतःची काळजी करतो जग त्याची काळजी करते 
 5. सुरुवात ऐकतात करा पण काही मोठ करायच असेल तर सर्वांना सोबत घेउन चला 

Marathi Thoughts On Success

Marathi Thoughts On Success
Marathi Thoughts On Success

 1. जो शिकत राहतो तोच मोठ होतो कारण शिक्षणच हे जीवन आहे 
 2. तुमचा काळे काय काय आहे हे कधीच विसरू नका आणि स्वताला कधी कमी समजू नका 
 3. कधीच स्वतःचा आज हा कालच्या खराब गोष्टीं मुळे खराब करू नका म्हणजे जीवन मस्त राहेल 
 4. हारल्या नवीन सुरुवात करायला कोणी सोबत नाही पाहिजे बस स्वतावर विसवास पाहिजे 
 5. motivation फक्त सुरुवात कारणात मदत करते success होणार तर सवय मदत करते बर का 

Self Quotes In Marathi

Self Quotes In Marathi
Self Quotes In Marathi

 1. छोटा छोटा success नीच एक दिवस मोठी success मिळते बर का 
 2. प्रत्येक दिवस तुमचा इच्छा सारखा जाणार अस नाही पण प्रत्येक दिवसात तुमचा इच्छे सारखे काही ना काही तर confirm होणार बर का 
 3. जो जीवनाच्या सर्वात खराब वेळेत सुद्धा स्वतावर विसवास ठेवतो तोच काही तरी मोठ करतो 
 4. जीवनात मागे फक्त हे बघण्यासाठी बगा के तुमी किती मोठा आणि कठीण मार्ग पार पडला आहे 
 5. स्वताच्या फक्त चांगल्या गोष्टी स्वताला सागा म्हणजे तुमचा विसवास स्वतावर नेहमी राहेल बर का 

Last Words,
Thanks For Reading My Post Best Motivational Status In Marathi If You Like This Post And This Post Motivate You Then Please Share This Post To All Your Friends And Family Members. And If You Want To Tell Anything About This Article Motivational Status In Marathi Then Please Comment In The Comment Section. Bye, Bye Guys See You In Next Article.

Comments

Popular posts from this blog

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते. कोणता program असला, Festival असला, तर लोक त्याचा भाषेत wish करतात. तसेच maharastra तीळ लोक हे मराठी बसत wish करतात. आणि आज लोक डायरेक्ट message न करता status   किंवा story  ठेवतात. मानून मी हे पोस्ट हैप्पी बर्थडे स्टेटस इन मराठी लिहिली जणी तुमि without problem कोणाला पण status through  विशेष करू शकता.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,....…

100+ Best Friendship Status In Marathi 2020 | मराठी मध्ये मैत्री स्टेटस 2020

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

35+ { Royal } Girls Attitude Status In Marathi 2020

Girls Attitude Status In MarathiGirls Attitude Status In Marathi हे मराठी मुलगीन मधी खूप प्रसिद्द आहे whatsapp status साठी.
Status In Marathi For Girls Attitude अरे पागल तू A for attitude दाखव तो ना तर मी B For Bhavkhane दाखवेल । आणि तू C For Chance मारशील तर मी D For Dhanनाही देणार

दिसते मी cute । राहते मी Mute । 'तरी काही लोक बोलतात तुझात आहे खूपच Attitude 

Chatting करते । तर तुझी setting झाली असं समजू नको । friend अहो ते पण तुझा औकातच्या  बाहेर वाली 
आज पण मी एकटी आहे  । कारण Luckहच खराब आहे, माझा नाही बर, मुलाचं कारण आज पर्यंत कोणी impress करूच नाही शकले


कोणाला ये के नाही ये, पण जेवा ही मी स्वतःला बगते तवा full heroine वाली feeling येते मला ।


status त सर्व ठेवतात पण माझा status काही चा औकात बाहेर चे असतात 
कधी पण बघसाल ना तर खोटे प्रेम करणारे हिडगतात । आणि जे खर प्रेम करतात ना त्याचे Eyes सर्व सांगून देतात


आज तो मला बोलला, तुला खूप महाग पडेल माझी दुश्मनी । मी पण बोलले अरे पागल कमी पैसाचे तर मी kajal पण नाही वापरतआज काल माझा friends paksa दुश्मन जास्त आहेत पण जवडे friend आहेत न…

{ Best } Romantic Status In Marathi 2020

Romantic Status In Marathi

Romantic Status In Marathi - रोमँटिक स्टेटस इन मराठी हे खूप प्रसिद्ध आहे Couplesमंदी. जे लोक हे Prem करतात त्यांना Romantic status in marathi खूप आवडतात. तस तर तुमाला खूप Romantic Staus हे इंटरनेट वर सापडतील पण मराठी मंदी मात्र नाही भेटतील मानून मी हे Post लिहत आहे यात तुमाला बेस्ट रोमँटिक स्टेटस इन मराठी २०१९-२० भेटतील.
Best Romantic Status In Marathi Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस तूच माझी raani होशील बर pori 
हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे,  me तुझा वर खूप prem करतो न ग 
हे prem आहे, हे माझा Control मंदी nahii,  हे तर fkt आणि fkt माझा मनाचे ऐकते br
me तर कसा 'tari समजूna घेतो स्वतःला के तू माझी nahi ahe,  पण हे माझ man नाही ऐकत तर मी काय karuga
तुझा face वर तर khup पोरं मरत असतील ग,  पण मी तर तुझा एक smile चा दिवाण अहो  Romantic Status For Girlfriend In Marathi हे prem पण kamal आहे होते तर अशा person वर होते,  जे person कधी apli होउ पण sakat nahi
khup try केले ग कि तुला विसरून dusari ला जिव लावावा,  pn काय करू हे mann fkt तुझी care करते ना
तुझा manat…

110+ { Best } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi
Love Status In Marathi is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.

माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू

जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल

देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 

छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  
तुला कोणी विचारले कोण आहे 
तर सांग जीव आहे माझा 


लग्न करशील नाही करशील ते नंतर ची गोष्ट 
पण मी तुझी सात मरे परंत देणार हे मात्र पक्क

जगातील सर्वात जास्त सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम

प्रेम जेवळे सुंदर त्यवडेच रडव…

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi 2020

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi  हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 

माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग

माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग
रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग

',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (

अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग

नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस, चाल उंट जाउ कुटतेरी फिरत
गुड मॉर्निंग

नाही कोणाच ऐकतो ...नाही …

90 + { Jabardast } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे …

100+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्या वर केसरी टीका. 
Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो


इजत दे

40+ { Best } Aai Status In Marathi For Whatsapp 2020

Aai Status In Marathi For Whatsapp
Aai Status In Marathi For Whatsapp are one of best status in the maharastra. In mahrastra marathi peoples love their Mom and Dad so much and want to show their feeling towards their Parents through whatsapp status.

Aai Status In Marathi जे बिना काही बोले आपल्या वर प्रेम करते ना ते आई असते खरे प्रेम तर फक्त आई करते बाकी सर्वे तर बस timepass करतात भावांनो जिच्या होत्याचे जेवण केल्या शिवाय पोट भरत नाही ते म्हणजे आपली आई बाहेर किती पण काही खाले तेरी भूक तर आई चा हातानी बनवलेल्या जेवणनीच जाते बर का गर्लफ्रेंड जरी तुमचा वर प्रेम करत असली ना तेरी ते तुमचा आई पेक्ष्या जास्त प्रेम तुमचा वर कधीच करू नाही शकत बर का जीवनात काही पण करायच पण कधी आई चा हाताच्या जेवणाला नाव नाही ठेवायचे बर का जीवनात सर्वात Important गोष्ट म्हणजे आई बाबा चे Smile होणं जो आनंद आई बाबा ची सामील बगुन होतो ना त्या आनंदा पुळे सर्व जग पण कमी वाटतं आपण १ पोळी मागितल्या वर जे  २ पोळी देते ते म्हणजे आपली आई .....जे बिना काही Demand तुमचा वर सतत आणि खरे प्रेम करते ते म्हणजे तुमची आई जीवनात सर्व क…

100+ { Best } Good Night Status In Marathi : Good Night Images In Marathi

Good Night Status In MarathiGood Night Status In Marathi Aani Good Night Images In Marathi हे महाराष्ट्रतील मुलं मुली म्हणजेच महारष्ट्रतील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चे favorite status आहे. मराठी girlfriend boyfriend ला मराठी मधी good night wish कारले खूप आवडते म्हणून मी हे post लिहत आहो जाणे के ते त्याचा बॉयफ्रेंड ला ते share करू शकतील. Good Night Images In Marathi नाती बनतात ONE TIME ।  आपण निभवतो Sometime । आठवण काढतो Anytime ।  तुमी आनंदी राहा All-time ।  हेच प्रातना  करतो मी full time  ।  Good Night 
झोप डोळे बंद केल्याने नाही.. मोबाईल चे नेट बंद केला वर येणार .. चल कर बंद आणि झोप ॥ Good Night ॥
धक्के लागल्याने वस्तू तुटतात पण माणसाला धक्के लागले तर  ते Successful होतात ॥ Good Night॥ जिवंत राहिलो ना तर परत तुला सकाळी पागल करेल... आणि सकाळी पागल नाही केले मी तर समजजो के मी झोपेल आहो  ॥ Good Night  ॥ वेळ फक्त त्याला द्या जो तुमचा आहे... त्याला नाही जो Always Busy आहे... ॥ Good Night॥ जो कठीण वेळ मधी पण चालतो....... तो जग बदलतो ... जो रात्री पण झोपत नाही ... तोच सूर्य बनून सकाळी निगतो... …