Skip to main content

100+ { Best } Marathi Status For Whatsapp 2020

Marathi Status For Whatsapp

Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp हे मराठी लोकांसाठी whatsapp वर त्याचे feelings सांगण्याचे सर्वात मोठे साधन आहे. म्हणून मी हे Post करून त्याची मदत करण्यास Try करत अहो. खाली दिलेले मराठी स्टेटस हे best marathi status आहेत. जर तुमाला हे आवडले तर नक्की मला comment करून सागा
कोणाला खूप जीव लावल्या तरी तो जेवा आपल्याला चुकीचा समजतो तेवा जे दुःख होते ते सांगता येत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp

हे facebook आणि whatsapp काय मला famous करतील मी तर तेवाच famous झालो होतो जेवा मी मराठी म्हणून पैदा झालो होतो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


माझी पण smile खूप भारी होती पण एक दिवस प्रेम झाले आणि ते परत नाही आली 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


घरी पाहुणे आले तर विचारतात काय करतो तुमचा मुलगा तर आई बोलते लग्न ची तयारी 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp 2020


हे जग जित्न्यासाठी पैसे नाही फक्त Attitude आणि माझ्या सारखी कडक Smile पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Dp Status


जेवा असे वाटते ना, के आता काही नाही होउ शकत तेच वेळ असते काही तरी नवीन सुरु करायची 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Image Status


देव पण कमाल आहे, मी त्याला काही मागत नाही आणि तो मला काही कमी पळू देत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020


पणात मगराशी आणि महाराष्ट्रत मराठी मुलीशी कधीच पंगा घेत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Girls Marathi Status Dp


नाते तर कोणी पण जुळू शकते पण टिकवून ठेवणे फक्त मराठी व्यक्ती करू शकतो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Whatsapp Status


आयुष्य हे ice-cream सारखे आहे taste करा के waste करा  ते पिगडनार तर ते आहेच 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Whatsapp


आता नाही तुझा msg ची ख़ुशी आणि reply चा गम आता life चा तयारीत busy असेल हम 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status In Marathi


हरणे हे खराब असते, पण परत Try नाही करणे भयानक असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Download


जीवन कोणासाठी कधीच थांबत नाही, म्हणून कोणासाठी कधीच थांबू नका 
Marathi Status For Whatsapp
Life Marathi Status For Whatsapp


जर जगण्याचे कारण संपले आहे तर जगणे सोडल्या पेक्ष्या नवीन जगण्याचे कारण सोडणे गरजेचे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020


कधी कधी जीवनातले काही प्रश्न हे तसेच सोळून देणे जरजेचे असते कारण जीवन त्याचे उत्तर पुळे जाउन देते 
Marathi Status For Whatsapp
New Marathi Status


स्वतःचा Area मधी तर सर्वेच maholl करतात पण जो शत्रू चा area मधी जाउन धिंगाणा करतो त्याचा मराठी मुलं म्हणतात 
Marathi Status For Whatsapp
Bhaigiri Dadagir Marathi Status


जीवनात ते करणात मजा आहे जे लोक बोलतात तू हे कधीच करू शकत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Latest Marathi Status 


successful व्यक्ती आपल्या निर्णयाने जग बदलतात आणि अपयशी लोक जगाचा विचाराने स्वतःचे निर्णय 
Marathi Status For Whatsapp
Inpiration Marathi Images In Marathi


लक्षात ठेव माझा वरून चांगले जरी भेटले ना तरी माझा सारखा नही भेटेल बर का
Marathi Status For Whatsapp
Attitude Marathi Status Dp


माझा मनानी जगतो म्हणून तर हे जग माझा पुळे झुकतं 
Marathi Status For Whatsapp
Attitude Marathi Status Images


तुमी नाव ठेवा मला आणि मी पुळे कधी निगेल तुमाला कडेला पण नाही 
Marathi Status For Whatsapp
marathi images for whatsapp


छोटा छोटा गोष्टीत जो समादानी होतो तो जीवनात आनंदी राहतो आणि जो नाही होउन काही मोठे कराला बगतो तोच काही तरी मोठे करतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status images


मला single राहण्याचे दुःख नाही पण दुःख याचे आहे के कोणी तरी माझा मुळे single आहे 
Marathi Status For Whatsapp
prem images in marathi


हिंमत इतकी आहे के कोणाला भीत नाही, आणि जिगर एवढे आहे के कोना समोर झुकत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
marathi attitude images


आनंदी तो असतो जो समादानी असतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


कधीच कोणा सोबत स्वतःला compare करू नका कारण जे देवाने तुमाला दिला आहे ते त्याला नाही 
Marathi Status For Whatsapp
whatsapp dp status in marathi


दुसऱ्याला चुकीचे बोलण्या आधी एकदा तुमी त्याचा जागी उभे राहून बगा मग कडेल खरंच कोण चुकीचे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
sad love images in marathi


आमी मराठी लोक प्रेम तर प्रेम दुश्मनी पण भारीच करतो राव 
Marathi Status For Whatsapp
marathi img


मराठी लोकांचा हातात गुलाब असो किंवा तलवार असो दोनी भारी वाटतात 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


मराठी पोरं पोरीला bike नाही bullet समजते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi image 


मराठी मुला मुलीचे प्रेम म्हणजे Bullet 
Marathi Status For Whatsapp
cool marathi status message


Bullet train नाही मराठी लोकांना फक्त Bullet पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
good thoughts images in marathi


जळणाऱ्याचे पण काही ना काही भले होउ दे रे माझ्या देवा 
Marathi Status For Whatsapp
marathi status on life attitude


तुला विसरायचे म्हणजे जगणे विसरल्या सारखे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi image love


पैस्याने मोठा जरी नसलो ना तरी मानाने खूप मोठा आहो म्हणून तर आनंदी आहो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi suvichar on education


सैराट बगुन समजले खरी मैत्री तर फक्त मुलं निभावतात पोरी नाही ... कारण परशा काळे त्याचे २ मित्र होतो आर्ची काळे नाही 
Marathi Status For Whatsapp
good thoughts in marathi images download


या Limited जीवनात कोणी तरी Unlimited प्रेम करणारे पाहिजे म्हणजे पाहिजेच 
Marathi Status For Whatsapp
good images in marathi


जगात जे shortcut ने मिळते ते फक्त short time साठीच असते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp


पैस्याने श्रीमंत तर जीवनात खूप भेटतात पण मानाने श्रीमंत मिळाला नसीब लागते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Dp Marathi


जास्त बोलण्या पेक्ष्या जास्त काम करणे कधी पण बरे असते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


आपली power एवढी आहे के ज्या मुलीची Ringtone पूर्ण clg मधी famous होती आता तिचा पण मोबाईल माझ्या मुळे Silent वर राहतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp download


माझ्याशी जर तुमाला काही problem असेल तर मला सागा मी तुमाला असे solution देणार के तुमाला परत कधीच माझ्या मुळे problem होणारच नाही 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status attitude


आपल्या जीवनात कोणी तरी असे पाहिजे ज्याला आपल्या मनात ले ओडकता आले पाहिजे
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status love


जीवनात एक व्यक्ती असा पाहिजे जो आपल्या सोबत बोलेल जेवा आपण त्याचा सोबत बोलत पण नसो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status images


आपली वाली तर top मधी काय saree आणि lahengat पण super hot दिसते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp for whatsapp


मराठी मुलगी तर फक्त saree आणि lahengat तच lai bhari वाटते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi mulinchi photo


जीवन खूप सुंदर आणि भारी आहे बस जळणारे खूप खूप जास्त पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
whatsapp dp status in marathi


माझा विचार जास्त करू नका कारण मी कधीच नाही समजणार विषय आहो 
Marathi Status For Whatsapp
whatsapp marathi dp photo


जर मी तुमचा सोबत बोलत नाही याचा अर्थ एकच आहे के मला तुमची खरी लायकी कळली आहे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi photo download


चर्चात नाही लोकांचा मनात राहायचे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi language photo


पैस्याने नाही माणूस लोकांचा मनात राहून मोठा होतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi photo hd


दम अपलात पाहिजे हवेत तर पतंग पण उडते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
marathi picture


कोणी तुमचा सोबत वाईट करत आहे तर तो त्याचा fault आहे तुमचा नाही म्हणून ignore करा 
Marathi Status For Whatsapp
marathi picture video


येवळे मोठे व्हायचे आहे एक फक्त नावानेच माझे सर्वे काम झाले पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi language photo


माझे मित्र ना राजा आहे ना वजीर पण matter झाले तर २ मिन मधीहोतील हाजीर 
Marathi Status For Whatsapp
WhatsApp Marathi Status


biscuit माझ्या काळे मारी चे आणि मित्र माझे मारामारी चे
Marathi Status For Whatsapp
व्हाट्सअप मराठी स्टेटस


जर कोणी प्रेम करणारे असेल ना तर जीवनातले दुःख पण नाही सारखे होउन जाते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images

आपले दुःख कोणाला सांगायचे नाही कारण लोक त्यावर फक्त हसतात ते  कमी करत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images


ज्याचा सोबत पूर्ण Life जगायची इच्छा असते तोच सर्वात आधी सोळुन का जातो समजत नाही या जगात 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images


जीवन कमी जगले तरी चालेल मला फक्त त्यात रुबाब असल्या पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


जीवांची validity जरी कमी असली तरी चालेल बस त्यात रुबाबाचे balance भर पूर पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images

चुकीचा व्यक्ती सोबत राहिल्या पेक्ष्या अनओढकी व्यक्ती सोबत राहिलेले कधी पण बरे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


मी सर्वाना समजत नाही पण ज्याला समजतो तो माझा शिवाय राहू शकत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


आज काळ चे शाळे चे पोरं timepass साठी fb आणि whatsapp use करतात आणि एक आमी होतो book मधल्या picture ला दांडी मुची बनवायचो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


सर्वात जास्त hert होते जेवा कोणी जवळचे आपल्या दूर होते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


अरे किती स्टेटस आणि dp बघशील बस कर आता ... डोळा ला डोळा पण मिळवणं 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


माझा मनात प्रेम आहे म्हणून कदाचीत मी तुमचा वरून Smart आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


मी शांत आहे म्हणून जास्त बोलू नका कारण हे शेती किती वेळे चे आहे हे मला सुद्धा माहिती नाही बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


लक्षात ठेवा या जगात स्वप्ने बघणे सोळुन सर्व गोष्टीनची काही ना काही किंमत देणे गरजेचे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


जर कोणी सतत sad status ठेवत असते ना म्हणजे त्याने कोणावर तरी खरे प्रेम केलेले असते 
Marathi Status For Whatsapp
WhatsApp Marathi Status


ज्याच्यासाठी तुमी एक entertainment आहा अस्या व्यक्तीं सोबत फक्त बोला पण कधी त्यांना जीव लावायची चूक करू नका
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status


नाते खूप असल्या पाहिजे पण नेतात फूट टाकणारे एकही जीवनात नसल्या पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
status marathi


जीवनात २ व्यक्तींन कळून लांब राहा १ busy दुसरे घमंडी 
Marathi Status For Whatsapp
status in marathi


नाव मोठे आहे कारण तुमचा आणि माझा विचारात खूप मोठा फरक आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status On Life


माझे दुःख बगुन कोणी हसत असेल तर चालेल पण माझ्या मुळे कोणी दुखी होणार हे मला कधीच नाही चालेल 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Quotes For Whatsapp


प्रत्येकाच्या जीवनात कोणी तरी समजून घेणारा पाहिजे म्हणजे जीवन आनंदी राहून कटे
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


सगळयात होता Teacher म्हणजे अनुभव 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


लक्षात ठेवा या जगात कोणतीच गोष्ट हे सोपी नसते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Images


जगात प्रत्येक गोष्टी चे औषध मिळेल पण प्रेमाचे कधीच नाही मिळेल 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Pictures


आमी मराठी लोक प्रेम फक्त एकावर करतो मग दुसरा काळे बघणं तर दूरच आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Love Quotes


मराठी लोकांसाठी प्रेम वरून जर काही जास्त महत्वाचे असते तर ते आई बाबा ची Repect असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Quotes Images


आधी स्वतःचा विचार करणे शिका कारण हे जग स्वारती आहे इते गरज संपली म्हणजे नाते संपली
Marathi Status For Whatsapp
Sad Images In Marathi


जर कोणी मला A for Attitude दाखवते ना तर मी पण त्याला B for Bhav खाणे दाखउ शकतो समजला 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status


एक वेळ प्रेम सोळेल, पण मैत्री नाही, कारण प्रेम मनाची धडधड आहे, तर मैत्री त्याचा जीव आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Friendship images in marathi


जसे सागरातले मोती कोणाला लव्हकर मिळत नाही तसेच खरी मैत्री पण या जगात लव्हकर मिळत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Friendshuip Attitude images in marathi


आपला तर एकच funda आहे मैत्री लव्हकर करायची नाही आणि केली तर अशी करायची के कोणाला त्याची किंमत लावता येणार नाही 
Marathi Status For Whatsapp
friendship status images in marathi


मी कुत्रा बनून कोणाचा Bf राहिल्या पेक्ष्या, Single राहून Attitude मधी राहणे पसंद करतो 
Marathi Status For Whatsapp
Attitude Status In Marathi


ताकद आणि पैसे हे तुमचा महणती चे फळ आहे तर नाते आणि मैत्री हे तुमचा प्रेमाचे फळ आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Shayari Status


जे आपले असतात ते आपल्यासाठी किती ही busy असले तरी वेळ काळतात आणि जे नसतात ते काही काम नसले तरी busy असतात 
Marathi Status For Whatsapp
Love Images In Marathi


मी तुमचा सारखा नाही कारण मी कोणाची copy करत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Royal Marathi Status


कोणाची copy करून तुमी चांगले दिसू शकता पण Brand बाणायला स्वतःचीच ओधक लागते हे नेहमी लक्षात ठेवा 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi status For Fb


Copy करून दुसऱ्या सारखा नाही, Brand बनून स्वतः सारखे राहायचे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Caption For Instagram


सादा सबाव म्हणजे घरचे संस्कार  
Marathi Status For Whatsapp
Instagram Marathi Caption


मुलीने तुमाला नाही म्हटले म्हणून नाराज नका होउ, अस समजा के देवाने तुमाला नवीन mugli  पटवण्याचा Order दिला आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Instagram


दुसर्याचा दमवर तर सर्वे उडतात आमी स्वतःचा दम वर उडणार भावांनो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Facebook

खरे मोठे पण तर साधे राहणातच असते हे जेवा तुमाला कळते ठेवा तुमची Life आनंदी होते 
Marathi Status For Whatsapp
Whatsapp Status In Marathi
काही लोकांचा आठवणी हे नेहमी आपल्या सोबत असतात आणि मला खूप काही शिकवतात 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020
जीवन कस ही असू द्या पण मन मात्र दिलदार पाहिजे बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Nice Marathi Status
जसे जगायचे तसे जगा कारण हे तुमची Life आहे कोणाचा बापाची नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status On Life
माझे competition मी स्वतः आहो दुसरा कोणी नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Best Marathi Status
Related Posts - 
Last Words,

jar tumala majhee he post Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images thodi pn aavadli asel jar ya post la tumcha sarva friends aani family members la love kr send kara. aani jar tumala majha ya post badel kahi bolaiche asel tar comment section madhee bola.Bye Bye

Comments

Popular posts from this blog

100+ { Best } Friendship Status In Marathi 2020 : Friendship Quotes In Marathi : Friendship Shayari In Marathi

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

100+ { Bhari } Birthday Status For Sister In Marathi 2020

Birthday Status For Sister In Marathi
Birthday status for sister in marathi are the wishes, messages and sms for sister birthday which marathi peoples in maharastra use for whatsapp status. And show their feeling and love to their Sister. पिल्लू बोलणारी गर्लफ्रेंड नाही oye Hero कूट चाला .. अस बोलणारी बहीण पाहिजे ..हैप्पी बर्थडे sister बहीण ते असते जे आपले सर्व Secret लपून ठेवता पण त्या साठी आपल्या कडून पैसे Charge करते बर का बहीण तर आईचा ची copy असते जे आई नसल्या वर आपली आई सारखी काडजी करते अस्या या माझा Sis ..... ला Happy Wala Birthday बाबा ने तिचासाठी काही आणले तर ते आधी मला देते, आणि जे माझा सर्व प्रॉब्लेम slove करते, आणि तिचा bestie सोबत setting लाउन देते, अस्या माझा लाडक्या पण पागल Sister ला हैप्पी वॉल बर्थडे माझा सारखी वेळी असलेल्या बहिणी ला हैप्पी बर्थडे जिला पागल नाही, महा पागल हा word सूट होतो अस्या माझा या पागल Sister ला तिच्या या शरीफ भावा कडून बर्थडे च्या खूप साऱ्या शुभेक्ष्या.....माझा जिवनाची सर्वात मोठी शत्रू, माझी जिगरी, माझी जान, माझा वेळा Sister ला हैप्पी वाला बर्थडे  Bd…

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,............आणि #त्यातील एकीला #Vahini बनवणारे.....amcha Builder, amcha hero............cute aani handsome GuY आपला BHAU.......#त्याला वाढदिवसाच्या मुलीचा पप्या भरून शुभेच्छा


वर्षात असतात ३६५ दिवस आणि महिनत असतात ३० ३१ दिवस आणि हफतात असतात फक्त ७ दिवस तात असते एक माझा सर्वात आवडीचा आणि Important दिवस तो मं…

75+ { Best } Father Birthday Status In Marathi 2020

Father Birthday Status In Marathi
Father Birthday Status In Marathi are very emotional types of status for marathi boys and girls because they love their parents so much. In Maharastra Father is like a god for children. That why when their father birthday comes they need father birthday status for whatsapp in marathi for share their feeling through whatsapp status. प्रत्येक वेळेस मी खाली पडल्यावर उचलतो, माझा बाबा माझा वर खूप प्रेम करतो ... हैप्पी बर्थडे बाबा बाबा तुमी माझी जाण आहा आणि या जगात सर्वात best आहा ...हैप्पी बर्थडे बाबा जन्म कधी परत नसतो भेटत आणि माझा सारखे Best आई बाबा कोणाचा नसीबत नाही मिळत ...हैप्पी बर्थडे बाबा माझा रुबाब, माझा Attitude, माझा Smile च्या मागच्या कारण माझा बाबाला हैप्पी वॉल बर्थडेजो माझे सर्व दुःख स्वतावर घेउन जगतो आणि मला हे कधीच कडू सुद्धा देत नाही अस्या माझा बाबा ला हैप्पी बर्थडे प्रेत्येक वडील हे त्याचा मुलासाठी त्याचे सर्वात मोठे Hero असतात आणि मुलीसाठी तिचे पहिले प्रेम ...हैप्पी बर्थडे बाबा ... Love you बाबा बोलतात रागाने पण मनात असते प्रेम, बोलतात रागा…

100+ Marriage Anniversary Status In Marathi 2020

Marriage Anniversary Status In MarathiMarriage Anniversary Status In Marathi ( Marriage Anniversary Wishes In Marathi ) Are So Important For MarathiPeoples To Wish Their Close One On Their Marriage Anniversary. नजर ना लागो आपल्या प्रेमाला कोणाची, आणि आपण असेच सोबत राहू हे दुवा आहे देवाची ।।। Happy Marriage Anniversary  तुमचे हे नाते खूप गोळ आहे, म्हणून तर सोबत तुमचे जीवन सुंदर आहे... Happy Wedding Anniversary तुमच हे प्रेम असेच वाळत राहो आणि तुमचे नाते हे नेहमी असेच सुंदर राहो ... Happy Marriage AnniversaryWish करतो मी तुमाला तुमचा सालगीऱ्याला, असेच तुमि आनंदी राहो हे प्राथना करतो मी देवाला ...देव करो तुमच्यावर कधीच कोणती problem नाही यो आणि तुमची हे Smile नेहमी अशीच राहो ...तुमची जोळी कधी ना तुटो, देव करो तुमी एक मेका सोबत कधी ना रागो भरो , Happy Anniversary  Marriage Anniversary Wishes In Marathi असेच एक होउन तुमी हे जीवन काळावं आणि तुमी दोगांचे हे जीवन असेच आनंदी राहो  देवांनी तुमची हे जोळी अशी बनवली के सर्वे देत आहे बधाई, आणि तुमाला लग्नाचा सालगीरेची लाख लाख बधाईएक दुसऱ्याचा हात कधीच स…

90 + { Dadagiri } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi ( Dadagiri Status In Marathi ) are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिर…

1000+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्यावर केसरी टीका.Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो

110+ { Romantic } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi : Love Images In Marathi
Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend ( Love Images In Marathi ) is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.


माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू


जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल


देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 


छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  

100+ { Best } Instagram Marathi Status : Instagram Marathi Captions

Instagram Marathi Status Instagram Marathi Status हे आता whatsapp status वरून पण जास्त famous होत आहेत. म्हणून मी तुमची मदत करण्यासाठी तुमाला best instagram marathi status आणि best Fb marathi status provide करत अहो. Attitude तर लहान मुलं दाखवतात, मी तर पुळच्याला त्याची औकात दाखवतो Attitude तर माझा पण खूप भारी आहे मी फक्त लोकांच्या डोकयात नाही मनात पण राहतो अरे वेळा मी तुझी action का मारणार माझे तर photo चे pose सुद्धा लोक Copy करतात माझ्या राहण्यात नाही जगण्यात रॉयल पणा आहे समजला माझे प्रेम तुला मी सोळून गेल्यावर कळेल कारण जे आपल्या कळे असते त्याची कदर आपल्याला कधीच नसते Marathi Status For Instagramअरे वेळा तू जर शेर आहे तर लक्षात ठेव मी पण सव्वाशेर आहो घाबरत तर मी कोणाच्या बापाला नाही मग तुमि तर चिलर आहा तेवढेच बोला जेवळे तुमि ऐकू शकता कारण बोलता तर मला पण येते

100+ { Feeling } Alone Status In Marathi 2020

Alone Status In Marathi
Alone Status In Marathi are the status which is popular in marathi boys and girls who love alone life and who are introvert. Marathi peoples love attitude alone status and sad alone status most. एकटे पणा खराब लोकात राहिल्या पेक्ष्या खूप बर असते बर का एकटे राहणे म्हणजे माझा Attitude समजले ना सिंगल आहो पण मजेत आहो समजले ना मी एकटाच ठीक आहो कारण या जगात सर्व लोकांचे दोन दोन चेहरे आहेत बर का एकटा आहो पण तुमचा पेक्ष्या १०० पट खुश आहो बर का Alone but happy बोलणारे खूप असतात पण माझा सारखा कोणी नसेल मला कधी कधी वाटते Alone But Happy हे line फक्त आणि फक्त माझ्या साठी लिहिली आहे के काय तुला काय वाटते तू सोडून गेली तर मी एकटा झालो चल हट दुसरी भेटली मला आता परत येउ नको समजली ना Single हे माझ Status नाही माझा Brand आहे बर का या जगात ज्यांनी एकटे जगणे शिकले म्हणजे त्याने खरे जीवन जगणे शिकले बर का  Alone Status In Marathi Language
एकटे पणात जे मजा आहे ना ते फक्त Relationship मधलेच समजू शकतात बर का स्वताची Happiness स्वता मधी बगा दुसरा जवळ बगशाल तर नेहमी स्वताला एकट बगशाल काही बोल…