100+ { Best } Marathi Status For Whatsapp 2021

Marathi Status For Whatsapp

Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp हे मराठी लोकांसाठी whatsapp वर त्याचे feelings सांगण्याचे सर्वात मोठे साधन आहे. म्हणून मी हे Post करून त्याची मदत करण्यास Try करत अहो. खाली दिलेले मराठी स्टेटस हे best marathi status आहेत. जर तुमाला हे आवडले तर नक्की मला comment करून सागा

कोणाला कितीही जीव लावल्या, तरी तो जेवा आपल्याला चुकीचा समजतो, तेव्हा जे दुःख होते, ते सांगता येत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp

हे facebook आणि whatsapp, काय मला famous करतील, मी तर तेवाच famous झालो होतो, जेव्हा मी मराठी म्हणून पैदा झालो होतो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


माझी पण Smile खूप भारी होती, पण एक दिवस, प्रेम झाले, आणि ते परत नाही आली 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


घरी पाहुणे आले, तर विचारतात, काय करतो तुमचा मुलगा? तर आई बोलते लग्नाची तयारी 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp 2020


हे जग जित्न्यासाठी पैसे नाही, फक्त Attitude आणि माझ्या सारखी कडक Smile पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Dp Status


जेव्हा असे वाटते ना, के आता काही नाही होउ शकत, तेच वेळ असते काही तरी नवीन सुरु करायची 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Image Status


देव पण कमाल आहे, मी त्याला काही मागत नाही आणि तो मला काही कमी पळू देत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020


पाण्यात मगराशी आणि महाराष्ट्रत मराठी मुलीशी कधीच पंगा घेत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Girls Marathi Status Dp


नाते तर कोणी पण जुळू शकते, पण टिकवून ठेवणे फक्त मराठी व्यक्ती करू शकतो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Whatsapp Status


आयुष्य हे ice-cream सारखे आहे, Taste करा के Waste करा  ते पिगडनार तर ते आहेच 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Whatsapp


आता नाही तुझा Msg ची ख़ुशी आणि Reply चा गम, आता life चा तयारीत Busy असेल हम 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status In Marathi


हरणे हे खराब असते, पण परत Try नाही करणे भयानक असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Download


जीवन कोणासाठी कधीच थांबत नाही, म्हणून कोणासाठी कधीच थांबू नका 
Marathi Status For Whatsapp
Life Marathi Status For Whatsapp


जर जगण्याचे कारण संपले आहे, तर जगणे सोडल्या पेक्ष्या नवीन जगण्याचे कारण शोधणे गरजेचे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020


कधी कधी, जीवनातले काही प्रश्न हे तसेच सोळून देणे जरजेचे असते, कारण जीवन त्याचे उत्तर पुळे जाउन देते 
Marathi Status For Whatsapp
New Marathi Status


स्वतःचा Area मधी तर सर्वेच Maholl करतात, पण जो Dushmana चा Area मधी जाउन धिंगाणा करतो त्याला मराठी मुलगा म्हणतात.

जीवनात ते करण्यात मजा आहे, जे लोक बोलतात, तू हे कधीच करू शकत नाही 

Successful व्यक्ती आपल्या निर्णयाने जग बदलतात आणि अपयशी लोक जगाच्या विचाराने स्वतःचे निर्णय 

लक्षात ठेव, माझा वरून चांगले जरी भेटले ना तरी माझा सारखा नही भेटेल बर का

माझा मनानी जगतो म्हणून तर हे जग माझा पुळे झुकतं 
Marathi Status For Whatsapp
Attitude Marathi Status Images


तुमी नाव ठेवा मला आणि मी पुळे कधी निगेल, तुमाला कडेल पण नाही 

छोटा छोटा गोष्टीत जो समादानी होतो, तो जीवनात आनंदी राहतो आणि जो नाही होउन, काही मोठे कराला बगतो, तोच काही तरी मोठे करतो 

मला Single राहण्याचे दुःख नाही, पण दुःख याचे आहे के, कोणी तरी माझा मुळे Single आहे 
Marathi Status For Whatsapp
prem images in marathi


हिंमत इतकी आहे के कोणाला भीत नाही, आणि जिगर एवढे आहे के कोना समोर झुकत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
marathi attitude images


आनंदी तो असतो जो समादानी असतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


कधीच कोणा सोबत स्वतःला Compare करू नका, कारण जे देवाने तुमाला दिल आहे ते त्याला नाही 


दुसऱ्याला चुकीचे बोलण्याआधी, एकदा तुमी त्याचा जागी उभे राहून बगा, मग कडेल खरंच कोण चुकीचे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
sad love images in marathi


आमी मराठी लोक प्रेम तर प्रेम, दुश्मनी पण भारीच करतो राव 
Marathi Status For Whatsapp
marathi img


मराठी लोकांचा हातात गुलाब असो किंवा तलवार असो, दोनी भारी वाटतात 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


मराठी पोरं पोरीला bike नाही bullet समजते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi image 


मराठी मुला मुलीचे प्रेम म्हणजे Bullet 
Marathi Status For Whatsapp
cool marathi status message


Bullet train नाही मराठी लोकांना फक्त Bullet पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
good thoughts images in marathi


जळणाऱ्याचे पण काही ना काही भले होउ दे रे माझ्या देवा 
Marathi Status For Whatsapp
marathi status on life attitude


तुला विसरायचे म्हणजे जगणे विसरल्या सारखे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi image love


पैस्याने मोठा जरी नसलो ना, तरी मनाने खूप मोठा आहो म्हणून तर आनंदी आहो 

सैराट बगुन समजले, खरी मैत्री तर फक्त मुलं निभावतात पोरी नाही ... कारण परशा कळे त्याचे २ मित्र होतो आर्ची कळे नाही 

या Limited जीवनात कोणी तरी Unlimited प्रेम करणारे पाहिजे म्हणजे पाहिजेच 
Marathi Status For Whatsapp
good images in marathi


जगात जे shortcut ने मिळते ते फक्त short time साठीच असते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp


पैस्याने श्रीमंत तर जीवनात खूप भेटतात, पण मनाने श्रीमंत मिळाला नसीब लागते बर का 

जास्त बोलण्या पेक्ष्या, जास्त काम करणे कधी पण बरे असते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


आपली Power एवढी आहे के, ज्या मुलीची Ringtone पूर्ण Clg मधी Famous होती आता तिचा पण मोबाईल माझ्या मुळे Silent वर राहतो 

माझ्याशी जर तुमाला काही problem असेल तर मला सागा मी तुमाला असे Solution देणार के तुमाला परत कधीच माझ्या मुळे Problem होणारच नाही 

आपल्या जीवनात कोणी तरी असे पाहिजे, ज्याला आपल्या मनात ले ओडकता आले पाहिजे
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status love


जीवनात एक व्यक्ती असा पाहिजे, जो आपल्या सोबत बोलेल, जेव्हा आपण त्याचा सोबत बोलत पण नसो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status images


आपली वाली तर Top मधी काय Saree आणि Lahengat पण Super Hot दिसते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp for whatsapp


मराठी मुलगी तर फक्त Saree आणि Lahengat तच Lai Bhari वाटते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi mulinchi photo


जीवन खूप सुंदर आणि भारी आहे, बस जळणारे खूप खूप जास्त पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
whatsapp dp status in marathi


माझा विचार जास्त करू नका, कारण मी कधीच नाही समजणार विषय आहो 
Marathi Status For Whatsapp
whatsapp marathi dp photo


जर मी तुमचा सोबत बोलत नाही, याचा अर्थ एकच आहे के मला तुमची खरी लायकी कळली आहे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi photo download


चर्चात नाही, लोकांचा मनात राहायचे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi language photo


पैस्याने नाही माणूस लोकांचा मनात राहून मोठा होतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi photo hd


दम आपल्यात पाहिजे हवेत तर पतंग पण उडते बर का 


कोणी तुमचा सोबत वाईट करत आहे, तर तो त्याचा Fault आहे, तुमचा नाही म्हणून Ignore करा 
Marathi Status For Whatsapp
marathi picture video


येवळे मोठे व्हायचे आहे, के फक्त नावानेच माझे सर्वे काम झाले पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi language photo


माझे मित्र, ना राजा आहे, ना वजीर पण Matter झाले तर २ मिन मधीहोतील हाजीर 
Marathi Status For Whatsapp
WhatsApp Marathi Status


Biscuit माझ्या कळे मारी चे आणि मित्र माझे मारामारी चे
Marathi Status For Whatsapp
व्हाट्सअप मराठी स्टेटस


जर कोणी प्रेम करणारे असेल ना, तर जीवनातले दुःख पण नाही सारखे होउन जाते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images

आपले दुःख कोणाला सांगायचे नाही कारण लोक त्यावर फक्त हसतात, ते कमी करत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp: Marathi Status Dp: Marathi Status Images


ज्याचा सोबत पूर्ण Life जगायची इच्छा असते, तोच सर्वात आधी सोळुन का जातो समजत नाही या जगात 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp: Marathi Status Dp: Marathi Status Images


जीवन कमी जगले तरी चालेल मला, फक्त त्यात रुबाब असल्या पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


जीवांची Validity जरी कमी असली, तरी चालेल, बस त्यात रुबाबाचे Balance भर पूर पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images

चुकीचा व्यक्ती सोबत राहिल्या पेक्ष्या, अनओढकी व्यक्ती सोबत राहिलेले कधी पण बरे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


मी सर्वाना समजत नाही, पण ज्याला समजतो, तो माझा शिवाय राहू शकत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


आज काळ चे शाळे चे पोरं Timepass साठी Fb आणि Whatsapp Use करतात आणि एक आमी होतो Book मधल्या Picture ला दांडी मुची बनवायचो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


सर्वात जास्त Hert होते, जेव्हा कोणी जवळचे आपल्या दूर होते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


अरे किती स्टेटस आणि Dp बघशील बस कर आता ... डोळा ला डोळा पण मिळवणं 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


माझा मनात प्रेम आहे म्हणून कदाचीत मी तुमचा वरून Smart आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsappलक्षात ठेवा, या जगात स्वप्ने बघणे सोळुन सर्व गोष्टीनची काही ना काही किंमत देणे गरजेचे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


जर कोणी सतत Sad Status ठेवत असते ना म्हणजे त्याने कोणावर तरी खरे प्रेम केलेले असते 
Marathi Status For Whatsapp
WhatsApp Marathi Status


ज्याच्यासाठी तुमी एक Entertainment आहा, अस्या व्यक्तीं सोबत फक्त बोला, पण कधी त्यांना जीव लावायची चूक करू नका
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status


नाते खूप असल्या पाहिजे पण नात्यात फूट टाकणारे एकही जीवनात नसल्या पाहिजे 

जीवनात २ व्यक्तींन कळून लांब राहा १ Busy दुसरे घमंडी 
Marathi Status For Whatsapp
status in marathi


नाव मोठे आहे कारण तुमचा आणि माझा विचारात खूप मोठा फरक आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status On Life


माझे दुःख बगुन कोणी हसत असेल तर चालेल, पण माझ्या मुळे कोणी दुखी होणार हे मला कधीच नाही चालेल 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Quotes For Whatsapp


प्रत्येकाच्या जीवनात कोणी तरी समजून घेणारा पाहिजे म्हणजे जीवन आनंदी राहून कटे
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


सगळयात मोठा Teacher म्हणजे अनुभव 


लक्षात ठेवा या जगात कोणतीच गोष्ट हे सोपी नसते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Images


जगात प्रत्येक गोष्टीचे औषध मिळेल पण प्रेमाचे कधीच नाही मिळेल 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Pictures


आमी मराठी लोक प्रेम फक्त एकावर करतो मग दुसरा कळे बघणं तर दूरच आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Love Quotes


मराठी लोकांसाठी प्रेम वरून जर काही जास्त महत्वाचे असते तर ते आई बाबा ची Repect असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Quotes Images


आधी स्वतःचा विचार करणे शिका कारण हे जग स्वारती आहे इते गरज संपली म्हणजे नाते संपली
Marathi Status For Whatsapp
Sad Images In Marathi


जर कोणी मला A for Attitude दाखवते ना तर मी पण त्याला B for Bhav खाणे दाखउ शकतो समजला 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status


एक वेळ प्रेम सोळेल, पण मैत्री नाही, कारण प्रेम मनाची धडधड आहे, तर मैत्री त्याचा जीव आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Friendship images in marathi


जसे सागरातले मोती कोणाला लव्हकर मिळत नाही, तसेच खरी मैत्री पण या जगात लव्हकर मिळत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Friendshuip Attitude images in marathi


आपला तर एकच Funda आहे, मैत्री लव्हकर करायची नाही आणि केली तर अशी करायची के कोणाला त्याची किंमत लावता येणार नाही 
Marathi Status For Whatsapp
friendship status images in marathi


मी कुत्रा बनून कोणाचा Bf राहिल्या पेक्ष्या, Single राहून Attitude मधी राहणे पसंद करतो 
Marathi Status For Whatsapp
Attitude Status In Marathi


ताकद आणि पैसे हे तुमचा महणती चे फळ आहे, तर नाते आणि मैत्री हे तुमचा प्रेमाचे फळ आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Shayari Status


जे आपले असतात, ते आपल्यासाठी किती ही Busy असले तरी, वेळ काळतात आणि जे नसतात ते काही काम नसले तरी Busy असतात 
Marathi Status For Whatsapp
Love Images In Marathi


मी तुमचा सारखा नाही कारण मी कोणाची Copy करत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Royal Marathi Status


कोणाची Copy करून तुमी चांगले दिसू शकता, पण Brand बाणायला स्वतःचीच ओधक लागते हे नेहमी लक्षात ठेवा 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi status For Fb


Copy करून दुसऱ्या सारखा नाही, Brand बनून स्वतः सारखे राहायचे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Caption For Instagram


सादा सबाव म्हणजे घरचे संस्कार  
Marathi Status For Whatsapp
Instagram Marathi Caption


मुलीने तुमाला नाही म्हटले म्हणून नाराज नका होउ, अस समजा के देवाने तुमाला नवीन Mugli  पटवण्याचा Order दिला आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Instagram


दुसर्याचा दमवर तर सर्वे उडतात, आमी स्वतःचा दम वर उडणार भावांनो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Facebook

खरे मोठे पण तर साधे राहणातच असते, हे जेव्हा तुमाला कळते तेव्हा तुमची Life आनंदी होते 
काही लोकांचा आठवणी हे नेहमी आपल्या सोबत असतात आणि मला खूप काही शिकवतात 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020
जीवन कस ही असू द्या, पण मन मात्र दिलदार पाहिजे बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Nice Marathi Status
जसे जगायचे तसे जगा, कारण हे तुमची Life आहे कोणाचा बापाची नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status On Life
माझे Competition मी स्वतः आहो दुसरा कोणी नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Best Marathi Status
Related Posts - 
Last Words,

jar tumala majhee he post Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images thodi pn aavadli asel jar ya post la tumcha sarva friends aani family members la love kr send kara. aani jar tumala majha ya post badel kahi bolaiche asel tar comment section madhee bola.Bye Bye

No comments:

Post a Comment