Skip to main content

50+ Emotional Status In Marathi For Whatsapp 2020

Emotional Status In Marathi 

 Emotional Status In Marathi Are One Of The Marathi Whatsapp Status Peoples Love The Most. Emotional Status Marathi Have 2000+ search volume per month. Thats Means 2000 Peoples Want Emotional Marathi Status Monthly.

Emotional Status In Marathi
Emotional Status In Marathi

हे देवा त्याला पण माझी आठवण येउ दे आणि कोणी त्याची आठवण रोज काळते हे समजू दे

Emotional Status In Marathi
Emotional Marathi Status

आज एक चेहरा हंसताने बघितला, मग लक्षात आले के असल्याचं एक चेहऱ्याने मला बरबाद केले आहे
Emotional Status In Marathi


एक वेळ असा होता के ते Online ये बोलायला कॉल करत होते आणि आज एक वेळ आहे के Online बगुन Offline जाणे सुरु आहे

Emotional Status In Marathi

मुलीचे प्रेम सोपे नसते, मनात प्रेम जरी असले तरी सांगणे कठीण असते

Emotional Status In Marathi

जेवा पुळच्याला कळते ना के आपण त्याचा शिवाय राहू शकत नाही, तेवा तो या गोष्टी चा फायदा घेत राहतो

Emotional Status In Marathi

मी तर माझा mobile पण या धाकाने दूर नाही ठेवत के तुझा चुकीने कॉल आला तर उचलता आला पाहिजे

Emotional Status In Marathi


आज पण मी जेवा उठतो तर आधी whatsapp चे message चेक करतो, हे माहिती असून के तू मला परत message करणार नाही आहे

Emotional Status In Marathi

एव्हडेच माझा वर प्रेम होते तर दुसऱ्यावर कसे काय झाले हे मला आज पण समजत नाही

Emotional Status In Marathi

जर कोणी तुमाला तुमची चूक असून, तुमाला स्वतः Sorry बोलत असेल तर समजून जा के त्याचा वरून जास्त प्रेम तुमचा वर दुसरं कोणी नाही करू शकत

Emotional Status In Marathi

आज मला कळले के, जेवा कोणत्या मुलाला कोणत्या मुलीला सोडायचे असते तर तो तिचा character वर बोट उचलतो

Emotional Status In Marathi

लक्षात ठेवा आज ज्याच्या कळे तुमचासाठी वेळच वेळ आहे एक दिवस तेच बोलतील के वेळ नाही माझा काळे आता तुझासाठी

Emotional Status In Marathi

जेवा लोकांच्या जीवनात तुमची ज्यागा कोणी घेते ना, तर घेउ द्या आणि तीतून बिना काही बोले निगुन जा

Emotional Status In Marathi

लोक बोलतात तू change झाला आहे पण आता त्यांना कोण सांगेल के जो माझा सोबत जसा आहे मी त्याचा सोबत आता तसाच आहे

Emotional Status In Marathi

आता तर ठरवले आहे, आपण पण तसाच यायचे जसे लोक आपल्याशी राहतात

Emotional Status In Marathi

जेवा कोणी तुमच्याशी बोलणं कमी करतो किंवा तुमचा Msg लव्ह कर Seen करत नाही तर समजून जाजा के आता त्याचा जीवनात तुमची किंमत कमी झाली आहे

Emotional Status In Marathi

आता असं वाटते के जे झाले ते चांगल्यासाठीच झाले

Emotional Status In Marathi

जर तुमाला तुमचे जीवनात आनंदा ने जगायचे आहे तर कधीच कोणाची सवय होउ देउ नका

Emotional Status In Marathi

आता तर असं वाटत आहे के, तो message कधीच नाही येणार ज्यामुळे माझ्या Face वर Smile येत होती

Emotional Status In Marathi

लोक बोलतात भुलून जाय ते सर्व, पण आता त्यांना कोण सांगेल बोलणं सोपे असते करणे नाही

Emotional Status In Marathi

विसरायला नाही नेहमी  सोबत राहायला प्रेम केले होते मी

Emotional Status In Marathi

काही बोला पण, जेवा मन तुटते ना तर Songs चे Lyrics खूप लागल्याने समजाला लागतात

Emotional Status In Marathi

औकात नाही सोबत राहायची आणि करतात गोष्टी प्रेमाचे

Emotional Status In Marathi

जे कधी माझा wait करत होते ते आज दुसरा कोणाचा तरी wait करत, या वरून वाईट गोष्ट काय होउ शकते

Emotional Status In Marathi

किती पण काम करा, किती पण busy राहा, पण एकट्यात तीच व्यक्ती आठवते ज्याचा सोबत आपल्याला आपली जीवन कडायचे होते

Emotional Status In Marathi

ब्रेकअप नंतर पण ९०% मुलं हे तोच mobile number ठेवतात कारण त्यांना असे वाटते के ते कधी तरी तर परत call करेल

Emotional Status In Marathi

काय फायदा आहे राव, या jio च्या unlimited call आणि data चा जेवा कोणी बोलायलाच नाही

Emotional Status In Marathi

सर्वात जास्त तेवा दुःख होते जेवा कोणी आपला आपल्या समोर दुसऱ्याचा होउन जातो

Emotional Status In Marathi

जेवा गरज संपतेना तेवा Reply Late येणे सुरु होतात आणि बोलणं कमी होउन जाते आणि भांडण जास्त

Emotional Status In Marathi

तुला प्रेम नव्हते बस सवय होती माझी, आणि तर तू आज सवय बदलून दिली आहे

Emotional Status In Marathi

देवाने सर्व दिले मला बिना मागे, पण तूच आहे ज्याला किती तरी मागितल्या वर सुद्धा देव देउ शकला नाही

Emotional Status In Marathi

कधी कधी कोणाला लक्षात ठेवल्या वरून जास्त विसरणे चांगले असते

Emotional Status In Marathi

आता काय माहिती भेट होणार का नाही, पण हे मन कधीच उमीद सोडत नाही

Emotional Status In Marathi

कोणावर एवढे पण प्रेम करू नका के त्याचा शिवाय जगणे हे मरण्या सारखे होणार

Emotional Status In Marathi

तुझा शिवाई आता राहिले जात नाही, तूच माझा सर्व काही आहे हे तुला का कळत नाही

Emotional Status In Marathi

जेवा पुळचाचे प्रेम कमी होते ना तर त्याला थोडी Space हवी होणे सुरु होते

Emotional Status In Marathi

ज्येवा पासून तू गेली आहे या मनात जागा रिकामीच आहे

Emotional Status In Marathi

जो तुमचा साठी रडतो ना तोच तुमचा वर प्रेम करतो बर का

Emotional Status In Marathi

आज पण हे मन ऐकत नाही, तुझा आठवणीत रडतच राहत

Emotional Status In Marathi

किती Trust केला होता तुझावर, पण काय माहिती होते के तू त्याचा फायदा घेशील

Emotional Status In Marathi

माझा मुळे नाही, कोणी तरी माझासाठी रडायला पाहिजे

Emotional Status In Marathi

आज पण मला एक गोष्ट समजत नाही प्रेम तरास देते के आठवण

Emotional Status In Marathi

एकटे राहण्यात पण एक वेगडीच मजा आहे, जीवन हे Tension फ्री आहे

Emotional Status In Marathi

आता तर प्रत्येक नाते हे फक्त नावा पुरतं असते असे वाटतं आहे

Emotional Status In Marathi

जेवा तुमची खराब वेळ येते ना तर जवळ चे सुद्धा परके होउन जातात

Emotional Status In Marathi

आज पण मला कळत नाही के ते खरंच प्रेम करत होती के timepass

Emotional Status In Marathi

हे वेळे आज पण हे मन फक्त तुझीच आठवण करते समजले

Emotional Status In Marathi

कोणावर इतक पण प्रेम करू नका के स्वतःवर प्रेम करायला वेळ मिळेल नाही


जाता जाता पण ते बोलून गेली, के मी तुझा जीवनातून गेल्यावरच तू आनंदी राहशील, हेच माझे सर्वात मोठे दुःख आहे

Emotional Status In Marathi

जेवा आपल्याला बोलायचे असते तेवाच समोर चा Busy का असतो समजत नाही

Emotional Status In Marathi

ज्यांना कोणी चिडवत नाही त्याचा वर कोणी प्रेम करत नाही

Last Words,

Thanks For Reading My Post Emotional Status In Marathi Guys If You Like This Post Then Please Share This Post And If You Want To Tell Anything About This Post Then Please Comment.

Comments

Popular posts from this blog

100+ { Best } Friendship Status In Marathi 2020 : Friendship Quotes In Marathi : Friendship Shayari In Marathi

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

100+ { Bhari } Birthday Status For Sister In Marathi 2020

Birthday Status For Sister In Marathi
Birthday status for sister in marathi are the wishes, messages and sms for sister birthday which marathi peoples in maharastra use for whatsapp status. And show their feeling and love to their Sister. पिल्लू बोलणारी गर्लफ्रेंड नाही oye Hero कूट चाला .. अस बोलणारी बहीण पाहिजे ..हैप्पी बर्थडे sister बहीण ते असते जे आपले सर्व Secret लपून ठेवता पण त्या साठी आपल्या कडून पैसे Charge करते बर का बहीण तर आईचा ची copy असते जे आई नसल्या वर आपली आई सारखी काडजी करते अस्या या माझा Sis ..... ला Happy Wala Birthday बाबा ने तिचासाठी काही आणले तर ते आधी मला देते, आणि जे माझा सर्व प्रॉब्लेम slove करते, आणि तिचा bestie सोबत setting लाउन देते, अस्या माझा लाडक्या पण पागल Sister ला हैप्पी वॉल बर्थडे माझा सारखी वेळी असलेल्या बहिणी ला हैप्पी बर्थडे जिला पागल नाही, महा पागल हा word सूट होतो अस्या माझा या पागल Sister ला तिच्या या शरीफ भावा कडून बर्थडे च्या खूप साऱ्या शुभेक्ष्या.....माझा जिवनाची सर्वात मोठी शत्रू, माझी जिगरी, माझी जान, माझा वेळा Sister ला हैप्पी वाला बर्थडे  Bd…

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,............आणि #त्यातील एकीला #Vahini बनवणारे.....amcha Builder, amcha hero............cute aani handsome GuY आपला BHAU.......#त्याला वाढदिवसाच्या मुलीचा पप्या भरून शुभेच्छा


वर्षात असतात ३६५ दिवस आणि महिनत असतात ३० ३१ दिवस आणि हफतात असतात फक्त ७ दिवस तात असते एक माझा सर्वात आवडीचा आणि Important दिवस तो मं…

75+ { Best } Father Birthday Status In Marathi 2020

Father Birthday Status In Marathi
Father Birthday Status In Marathi are very emotional types of status for marathi boys and girls because they love their parents so much. In Maharastra Father is like a god for children. That why when their father birthday comes they need father birthday status for whatsapp in marathi for share their feeling through whatsapp status. प्रत्येक वेळेस मी खाली पडल्यावर उचलतो, माझा बाबा माझा वर खूप प्रेम करतो ... हैप्पी बर्थडे बाबा बाबा तुमी माझी जाण आहा आणि या जगात सर्वात best आहा ...हैप्पी बर्थडे बाबा जन्म कधी परत नसतो भेटत आणि माझा सारखे Best आई बाबा कोणाचा नसीबत नाही मिळत ...हैप्पी बर्थडे बाबा माझा रुबाब, माझा Attitude, माझा Smile च्या मागच्या कारण माझा बाबाला हैप्पी वॉल बर्थडेजो माझे सर्व दुःख स्वतावर घेउन जगतो आणि मला हे कधीच कडू सुद्धा देत नाही अस्या माझा बाबा ला हैप्पी बर्थडे प्रेत्येक वडील हे त्याचा मुलासाठी त्याचे सर्वात मोठे Hero असतात आणि मुलीसाठी तिचे पहिले प्रेम ...हैप्पी बर्थडे बाबा ... Love you बाबा बोलतात रागाने पण मनात असते प्रेम, बोलतात रागा…

100+ Marriage Anniversary Status In Marathi 2020

Marriage Anniversary Status In MarathiMarriage Anniversary Status In Marathi ( Marriage Anniversary Wishes In Marathi ) Are So Important For MarathiPeoples To Wish Their Close One On Their Marriage Anniversary. नजर ना लागो आपल्या प्रेमाला कोणाची, आणि आपण असेच सोबत राहू हे दुवा आहे देवाची ।।। Happy Marriage Anniversary  तुमचे हे नाते खूप गोळ आहे, म्हणून तर सोबत तुमचे जीवन सुंदर आहे... Happy Wedding Anniversary तुमच हे प्रेम असेच वाळत राहो आणि तुमचे नाते हे नेहमी असेच सुंदर राहो ... Happy Marriage AnniversaryWish करतो मी तुमाला तुमचा सालगीऱ्याला, असेच तुमि आनंदी राहो हे प्राथना करतो मी देवाला ...देव करो तुमच्यावर कधीच कोणती problem नाही यो आणि तुमची हे Smile नेहमी अशीच राहो ...तुमची जोळी कधी ना तुटो, देव करो तुमी एक मेका सोबत कधी ना रागो भरो , Happy Anniversary  Marriage Anniversary Wishes In Marathi असेच एक होउन तुमी हे जीवन काळावं आणि तुमी दोगांचे हे जीवन असेच आनंदी राहो  देवांनी तुमची हे जोळी अशी बनवली के सर्वे देत आहे बधाई, आणि तुमाला लग्नाचा सालगीरेची लाख लाख बधाईएक दुसऱ्याचा हात कधीच स…

90 + { Dadagiri } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi ( Dadagiri Status In Marathi ) are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिर…

1000+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्यावर केसरी टीका.Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो

100+ { Feeling } Alone Status In Marathi 2020

Alone Status In Marathi
Alone Status In Marathi are the status which is popular in marathi boys and girls who love alone life and who are introvert. Marathi peoples love attitude alone status and sad alone status most. एकटे पणा खराब लोकात राहिल्या पेक्ष्या खूप बर असते बर का एकटे राहणे म्हणजे माझा Attitude समजले ना सिंगल आहो पण मजेत आहो समजले ना मी एकटाच ठीक आहो कारण या जगात सर्व लोकांचे दोन दोन चेहरे आहेत बर का एकटा आहो पण तुमचा पेक्ष्या १०० पट खुश आहो बर का Alone but happy बोलणारे खूप असतात पण माझा सारखा कोणी नसेल मला कधी कधी वाटते Alone But Happy हे line फक्त आणि फक्त माझ्या साठी लिहिली आहे के काय तुला काय वाटते तू सोडून गेली तर मी एकटा झालो चल हट दुसरी भेटली मला आता परत येउ नको समजली ना Single हे माझ Status नाही माझा Brand आहे बर का या जगात ज्यांनी एकटे जगणे शिकले म्हणजे त्याने खरे जीवन जगणे शिकले बर का  Alone Status In Marathi Language
एकटे पणात जे मजा आहे ना ते फक्त Relationship मधलेच समजू शकतात बर का स्वताची Happiness स्वता मधी बगा दुसरा जवळ बगशाल तर नेहमी स्वताला एकट बगशाल काही बोल…

110+ { Romantic } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi : Love Images In Marathi
Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend ( Love Images In Marathi ) is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.


माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू


जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल


देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 


छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi : Good Morning Images In Marathi

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi ( Good Morning Images In Marathi ) हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 
Good Morning Images In Marathi माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग


माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग


रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग


',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (


अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग


नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस…