100+ { Best } Instagram Marathi Status : Instagram Marathi Captions

Instagram Marathi Status

Instagram Marathi Status
Instagram Marathi Status
Instagram Marathi Status हे आता whatsapp status वरून पण जास्त famous होत आहेत. म्हणून मी तुमची मदत करण्यासाठी तुमाला best instagram marathi status आणि best Fb marathi status provide करत अहो.
 1. Attitude तर लहान मुलं दाखवतात, मी तर पुळच्याला त्याची औकात दाखवतो 
  Instagram Marathi Status
  Marathi Instagram Status
 2. Attitude तर माझा पण खूप भारी आहे मी फक्त लोकांच्या डोकयात नाही मनात पण राहतो 
  Instagram Marathi Status
  Instagram Status In Marathi
 3. अरे वेळा मी तुझी action का मारणार माझे तर photo चे pose सुद्धा लोक Copy करतात 
  Instagram Marathi Status
  Marathi Status For Instagram
 4. माझ्या राहण्यात नाही जगण्यात रॉयल पणा आहे समजला 
  Instagram Marathi Status
  Best Instagram Marathi Status
 5. माझे प्रेम तुला मी सोळून गेल्यावर कळेल कारण जे आपल्या कळे असते त्याची कदर आपल्याला कधीच नसते 
  Instagram Marathi Status
  Best Marathi Status For Instagram


  Read More - Marathi Attitude Status


Marathi Status For Instagram

 1. अरे वेळा तू जर शेर आहे तर लक्षात ठेव मी पण सव्वाशेर आहो 
  Marathi Status For Instagram
  Marathi Instagram Status
 2. घाबरत तर मी कोणाच्या बापाला नाही मग तुमि तर चिलर आहा 
  Marathi Status For Instagram
  Best Marathi Instagram Status
 3. तेवढेच बोला जेवळे तुमि ऐकू शकता कारण बोलता तर मला पण येते 
  Marathi Status For Instagram
  Instagram Marathi Captions
 4. माझ्या status चा एवढ्या जास्त maholl आहे के ते waste नाही copy paste होतात 
  Marathi Status For Instagram
  Mahol Instagram Status In Marathi
 5. माझा attitude पण कमाल आहे, लोक जळणं सोडत नाही आणि मी हसणं 
  Marathi Status For Instagram
  Attitude Instagram Marathi Status

  Read More - Insta Marathi Status

Instagram Marathi Status For Life

 1. जर तुमि माझात कमी काळत आहा म्हणजे नकी तुमच्यात काही ना काही कमी आहे 
  Instagram Marathi Status For Life
  Life Marathi Status For Instagram
 2. जीवनात फक्त स्वतःवर विसवास करा कारण लोक तर देवा वर सुद्धा विसवास करत नाही 
 3. माझा स्वतःवर विसवास आहे म्हणून तर माझ्या कळे सर्व आहे 
  Instagram Marathi Status For Life
  Instagram Marathi Status For Life
 4. हसत राहायचे म्हणजे जीवन कधी आनंदी होउन जाणार तुमाला कळेल पण नाही 
  Instagram Marathi Status For Life
  Life Instagram Status In Marathi
 5. जो स्वतःवर विसवास करतो तोच स्वतःचे Dream पूर्ण करतो 
  Instagram Marathi Status For Life
  Instagram Marathi Whatsapp StatusInstagram Marathi Status For Best Friends

 1. खरे मित्र ते असतात जे २ दिल एक जाण असतात बर का 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Instagram Marathi Status For Best Friends
 2. प्रेम जर सुंदर आहे तर मित्रता त्याचा वरून १००० पटीने Better आहे 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Friends Instagram Marathi Status
 3. प्रत्येक मुलीला एक मुलगा Bestie पाहिजे म्हणजे पाहिजेच तवाच तिची Life Success होते 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Friendship Marathi Status For Instagram
 4. Friends ते Family असते जे आपण स्वतः निवळतो 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Family Instagram Marathi Status
 5. चांगला वेळ + वेळे मित्र = जीवनाच्या Best Memories 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Maitri Instagram Status In Marathi

  Read More -  Best Friendship Status In Marathi

Instagram Marathi Status 143

 1. आज मला प्रेम म्हणजे काय असते हे माहिती फक्त तुझा मुळेच आहे 
  Instagram Marathi Status 143
  Instagram Marathi Status Love
 2. प्रेम त्याला बोलतात ज्यात पुळच्याशि बिना बोले त्याला आपल्या Feelings कळतात 
  Instagram Marathi Status 143
  Love Instagram Marathi Status
 3. अरे वेळे तूच माझी happiness आहे हे तुला का समजत नाही 
  Instagram Marathi Status 143
  Love Life Instagram Status In Marathi
 4. आपण सोबत आहो म्हणून तर Family आहो 
  Instagram Marathi Status 143
  Prem Status In Marathi For Instagram
 5. प्रेम हे नेहमी double sided नसते कधी कधी one sided पण असते आणि double sided वरून भारी असते   
  Instagram Marathi Status 143
  One Sided Lover Status In Marathi For Instagram


Instagram Marathi Status Photos Hd

Instagram Marathi Status Photos Hd
Instagram Marathi Status Photos HdInstagram Marathi Status Girl

 1. मुलगी जावळी हैप्पी असते तेव्हडीच ते pretty असते 
  Instagram Marathi Status Girl
  Instagram Marathi Status Girl
 2. selfe घेणे हे एका मुलीचे जन्मसिद्ध अधिकार असतो हे नेहमी लक्षात ठेवा बर का 
 3. मी आहो Single ready to mingle
  Instagram Marathi Status Girl
  Girl Instagram Marathi Status
 4. कधी soft कधी rude killer आहे माझा Attitude 
  Instagram Marathi Status Girl
  Girl Marathi Status For Instagram
 5. लोकांच्या Attitude वर लोक जळतात पण माझा Attitude वर लोक मरतात समजले 
  Instagram Marathi Status Girl
  Instagram Status For Girls In Marathi

  Read More - Girls Status In Marathi

Instagram Marathi Status Attitude Girl

 1. लोक माझा face वर नाही Smile वर मरतात आणि आणि ते माझा वर नाही माझ्या Attitude वर प्रेम करतात 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
 2. माझ तर बस एकच competition आहे ते म्हणजे मी स्वतः
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girl Instagram Marathi Attitude Status
 3. oye hero तुझी Style जितकी भारी आहे, त्या वरून जास्त माझे गाल गुलाबी आहे 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girls Attitude Status For Instagram
 4. ते बोले महागात पडेल तुला हे दुश्मनी, मी पण बोले ससत तर मी काजल पण नाही लावत 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Instagram Marathi Status For Attitude Girls
 5. गोष्टी तर त्याचीच होते ज्यानं मधी काही बात असते 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girls Marathi Status For Instagram And Facebook

Instagram Marathi Status Fb

 1. प्रत्येकात काही ना काही special असते फक्त ते शोधण्याची गरज असते 
  Instagram Marathi Status Fb
  Instagram Marathi Status FB
 2. या जगात मी फक्त २ गोष्टीनवर प्रेम करतो पहिले म्हणजे माझे आई बाबा दुसरे म्हणजे माझी pillu 
  Instagram Marathi Status Fb
  Fb Instagram Marathi Status
 3. मी उमीदवर नाही स्वतःचा विसवासावर जगतो समजले 
  Instagram Marathi Status Fb
  Facebook Marathi Status
 4. जे मला पाहिजे ते मला पाहिजेच मग त्या साठी मला काही करा लागले तरी चालेल 
  Instagram Marathi Status Fb
  Marathi Status For Facebook
 5. ज्याचा कळे जिगर असते दुश्मन पण फक्त त्याचेच असतात 
  Instagram Marathi Status Fb
  Marathi Status For FB

  Read More - FB Status In Marathi

Fb Marathi Status For Life

 1. आमी वाईट लोक आहो आमी फक्त वाईट वेळेतच कामात येतो 
  Fb Marathi Status For Life
  FB Marathi Status For Life
 2. मी मनाचं ऐकतो म्हणून तर आनंदी राहतो 
  Fb Marathi Status For Life
  Life Marathi Status For FB
 3. Confidence आपला असा आहे, के सर्व त्याचे fan आहे 
  Fb Marathi Status For Life
  Marathi Fb Status For Life
 4. आपला तर एकच फनडा आहे, कोणाचे उपकार विसरायचे नाही आणि कोणावर उपकार केले तर ते कोणाला सांगायचे नाही 
  Fb Marathi Status For Life
  Marathi Facebook Status For Life
 5. स्वप्ने बगा पूर्ण करा पण त्यासाठी आई बाबाला कधीच सोळून जाऊ नका 
  Fb Marathi Status For Life
  Aai Baba Instagram Marathi Status

  Read More - Marathi Status On Life

Instagram Marathi Status Image Download


Instagram Marathi Status Image Download
Instagram Marathi Status Image Download


Instagram Marathi Status For Friendship

 1. मैत्री शिवाय जीवन जगणे म्हणजे बिना साखर चाय पिणे आहे 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Instagram Marathi Status For Friendship
 2. देवाने दिलेले सर्वात भारी गिफ्ट म्हणजे मैत्री 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Instagram Marathi Status On Friends
 3. Best Friend तो असतो जो आपल्या सारखा वेळा असतो 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Friendship Status In Marathi For Instagram
 4. खरा मित्र आपल्या कळे असणे हे देवाची सर्वात मोठी Blessing असते बर का 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Best Friendship Status In Marathi For Instagram
 5. Best Friend ते असतात ज्यांना सारख्याच गोष्टी आवडतात आणि नाही आवडतात 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Best Friends Instagram STatus In Marathi

  Read More -  Friendship Quotes In Marathi

Instagram Marathi Mulgi Status

 1. कोणाला घायल करण्यासाठी मला हतयारची गरज नाही माझी smile लंच काफी आहे 
 2. जेवा पासून लोकांचा विचार करणे सोळले ठेवा पासून जीवन हे खूपच सुंदर झाले 
 3. तुमचा सिक्का चालते, तर माझा Attitude चालते समजले 
 4. कोणाला खरे बोलून दुःख दिलेला पुरता पण कधी खोट बोलून आनंद देणे खूप खराब असते 
 5. ना शिकसा ना माफी जळणाऱ्यांसाठी तर माझे एक selfe चा काफी 

Marathi Attitude Caption For Instagram

 1. जगात चांगले व्यक्ती शोधू नका स्वतः चांगले होउन जा 
 2. शिक्षण म्हणजे ते नाही जे आपण पुस्तकात शिकतो, खरे शिक्षण तर ते आहे जे आपण आपल्या अनुभवाने शिकतो 
 3. तुमचे बोलले शब्द हे तुमचा केलेल्या मारा वरून जास्त घातक असतात 
 4. दिवस कितीहे जरी खराब असला तरी आपल्याला काही ना काही चांगले शिकायुन जातो 
 5. तुमि काय करता याने लोकांना काही फरक पडत नाही फक्त तुमि काय चूक केली हे त्यांना समजते 

Marathi Caption For Instagram

 1. तुमि आज जे करता त्यानेच तुमचे future deside होते हे नेहमी लक्षात ठेउन प्रत्येक काम करा 
 2. तुमि जसा विचार करता, तुमची जीवन तसेच होउन जाते, हे खरे आहे 
 3. ९९ वेळा पळा पण १०० वी वेळा जिंका 
 4. अपयश आले म्हणून कधीच थांबू नका, उटा आणि चूक सुधरून जिंकून दाखवा 
 5. Postive विचार हे एका यशश्वी व्यक्तीची ओधक असते 

Related Posts-


Last Words,

Thanks For Visiting My Post, Instagram Marathi Status Guys, If You Like This Post Then Please Share This Post To All Your Friends And Family Members, And If You Want To Tell Anything About This Post Then Please Comment In The Comment Section. Bye Bye

2 comments:

 1. Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you've on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect website.

  ReplyDelete
 2. Sagli akshara chukiche takle ahet chutiya

  ReplyDelete