Skip to main content

100+ { Best } Instagram Marathi Status : Instagram Marathi Captions

Instagram Marathi Status

Instagram Marathi Status
Instagram Marathi Status
Instagram Marathi Status हे आता whatsapp status वरून पण जास्त famous होत आहेत. म्हणून मी तुमची मदत करण्यासाठी तुमाला best instagram marathi status आणि best Fb marathi status provide करत अहो.
 1. Attitude तर लहान मुलं दाखवतात, मी तर पुळच्याला त्याची औकात दाखवतो 
  Instagram Marathi Status
  Marathi Instagram Status
 2. Attitude तर माझा पण खूप भारी आहे मी फक्त लोकांच्या डोकयात नाही मनात पण राहतो 
  Instagram Marathi Status
  Instagram Status In Marathi
 3. अरे वेळा मी तुझी action का मारणार माझे तर photo चे pose सुद्धा लोक Copy करतात 
  Instagram Marathi Status
  Marathi Status For Instagram
 4. माझ्या राहण्यात नाही जगण्यात रॉयल पणा आहे समजला 
  Instagram Marathi Status
  Best Instagram Marathi Status
 5. माझे प्रेम तुला मी सोळून गेल्यावर कळेल कारण जे आपल्या कळे असते त्याची कदर आपल्याला कधीच नसते 
  Instagram Marathi Status
  Best Marathi Status For Instagram

Marathi Status For Instagram

 1. अरे वेळा तू जर शेर आहे तर लक्षात ठेव मी पण सव्वाशेर आहो 
  Marathi Status For Instagram
  Marathi Instagram Status
 2. घाबरत तर मी कोणाच्या बापाला नाही मग तुमि तर चिलर आहा 
  Marathi Status For Instagram
  Best Marathi Instagram Status
 3. तेवढेच बोला जेवळे तुमि ऐकू शकता कारण बोलता तर मला पण येते 
  Marathi Status For Instagram
  Instagram Marathi Captions
 4. माझ्या status चा एवढ्या जास्त maholl आहे के ते waste नाही copy paste होतात 
  Marathi Status For Instagram
  Mahol Instagram Status In Marathi
 5. माझा attitude पण कमाल आहे, लोक जळणं सोडत नाही आणि मी हसणं 
  Marathi Status For Instagram
  Attitude Instagram Marathi Status

Instagram Marathi Status For Life

 1. जर तुमि माझात कमी काळत आहा म्हणजे नकी तुमच्यात काही ना काही कमी आहे 
  Instagram Marathi Status For Life
  Life Marathi Status For Instagram
 2. जीवनात फक्त स्वतःवर विसवास करा कारण लोक तर देवा वर सुद्धा विसवास करत नाही 
 3. माझा स्वतःवर विसवास आहे म्हणून तर माझ्या कळे सर्व आहे 
  Instagram Marathi Status For Life
  Instagram Marathi Status For Life
 4. हसत राहायचे म्हणजे जीवन कधी आनंदी होउन जाणार तुमाला कळेल पण नाही 
  Instagram Marathi Status For Life
  Life Instagram Status In Marathi
 5. जो स्वतःवर विसवास करतो तोच स्वतःचे Dream पूर्ण करतो 
  Instagram Marathi Status For Life
  Instagram Marathi Whatsapp Status

Instagram Marathi Status For Best Friends

 1. खरे मित्र ते असतात जे २ दिल एक जाण असतात बर का 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Instagram Marathi Status For Best Friends
 2. प्रेम जर सुंदर आहे तर मित्रता त्याचा वरून १००० पटीने Better आहे 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Friends Instagram Marathi Status
 3. प्रत्येक मुलीला एक मुलगा Bestie पाहिजे म्हणजे पाहिजेच तवाच तिची Life Success होते 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Friendship Marathi Status For Instagram
 4. Friends ते Family असते जे आपण स्वतः निवळतो 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Family Instagram Marathi Status
 5. चांगला वेळ + वेळे मित्र = जीवनाच्या Best Memories 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Maitri Instagram Status In Marathi

Instagram Marathi Status 143

 1. आज मला प्रेम म्हणजे काय असते हे माहिती फक्त तुझा मुळेच आहे 
  Instagram Marathi Status 143
  Instagram Marathi Status Love
 2. प्रेम त्याला बोलतात ज्यात पुळच्याशि बिना बोले त्याला आपल्या Feelings कळतात 
  Instagram Marathi Status 143
  Love Instagram Marathi Status
 3. अरे वेळे तूच माझी happiness आहे हे तुला का समजत नाही 
  Instagram Marathi Status 143
  Love Life Instagram Status In Marathi
 4. आपण सोबत आहो म्हणून तर Family आहो 
  Instagram Marathi Status 143
  Prem Status In Marathi For Instagram
 5. प्रेम हे नेहमी double sided नसते कधी कधी one sided पण असते आणि double sided वरून भारी असते   
  Instagram Marathi Status 143
  One Sided Lover Status In Marathi For Instagram

Instagram Marathi Status Photos Hd

Instagram Marathi Status Photos Hd
Instagram Marathi Status Photos HdInstagram Marathi Status Girl

 1. मुलगी जावळी हैप्पी असते तेव्हडीच ते pretty असते 
  Instagram Marathi Status Girl
  Instagram Marathi Status Girl
 2. selfe घेणे हे एका मुलीचे जन्मसिद्ध अधिकार असतो हे नेहमी लक्षात ठेवा बर का 
 3. मी आहो Single ready to mingle
  Instagram Marathi Status Girl
  Girl Instagram Marathi Status
 4. कधी soft कधी rude killer आहे माझा Attitude 
  Instagram Marathi Status Girl
  Girl Marathi Status For Instagram
 5. लोकांच्या Attitude वर लोक जळतात पण माझा Attitude वर लोक मरतात समजले 
  Instagram Marathi Status Girl
  Instagram Status For Girls In Marathi

Instagram Marathi Status Attitude Girl

 1. लोक माझा face वर नाही Smile वर मरतात आणि आणि ते माझा वर नाही माझ्या Attitude वर प्रेम करतात 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
 2. माझ तर बस एकच competition आहे ते म्हणजे मी स्वतः
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girl Instagram Marathi Attitude Status
 3. oye hero तुझी Style जितकी भारी आहे, त्या वरून जास्त माझे गाल गुलाबी आहे 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girls Attitude Status For Instagram
 4. ते बोले महागात पडेल तुला हे दुश्मनी, मी पण बोले ससत तर मी काजल पण नाही लावत 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Instagram Marathi Status For Attitude Girls
 5. गोष्टी तर त्याचीच होते ज्यानं मधी काही बात असते 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girls Marathi Status For Instagram And Facebook

Instagram Marathi Status Fb

 1. प्रत्येकात काही ना काही special असते फक्त ते शोधण्याची गरज असते 
  Instagram Marathi Status Fb
  Instagram Marathi Status FB
 2. या जगात मी फक्त २ गोष्टीनवर प्रेम करतो पहिले म्हणजे माझे आई बाबा दुसरे म्हणजे माझी pillu 
  Instagram Marathi Status Fb
  Fb Instagram Marathi Status
 3. मी उमीदवर नाही स्वतःचा विसवासावर जगतो समजले 
  Instagram Marathi Status Fb
  Facebook Marathi Status
 4. जे मला पाहिजे ते मला पाहिजेच मग त्या साठी मला काही करा लागले तरी चालेल 
  Instagram Marathi Status Fb
  Marathi Status For Facebook
 5. ज्याचा कळे जिगर असते दुश्मन पण फक्त त्याचेच असतात 
  Instagram Marathi Status Fb
  Marathi Status For FB

Fb Marathi Status For Life

 1. आमी वाईट लोक आहो आमी फक्त वाईट वेळेतच कामात येतो 
  Fb Marathi Status For Life
  FB Marathi Status For Life
 2. मी मनाचं ऐकतो म्हणून तर आनंदी राहतो 
  Fb Marathi Status For Life
  Life Marathi Status For FB
 3. Confidence आपला असा आहे, के सर्व त्याचे fan आहे 
  Fb Marathi Status For Life
  Marathi Fb Status For Life
 4. आपला तर एकच फनडा आहे, कोणाचे उपकार विसरायचे नाही आणि कोणावर उपकार केले तर ते कोणाला सांगायचे नाही 
  Fb Marathi Status For Life
  Marathi Facebook Status For Life
 5. स्वप्ने बगा पूर्ण करा पण त्यासाठी आई बाबाला कधीच सोळून जाऊ नका 
  Fb Marathi Status For Life
  Aai Baba Instagram Marathi Status

Instagram Marathi Status Image Download


Instagram Marathi Status Image Download
Instagram Marathi Status Image Download


Instagram Marathi Status For Friendship

 1. मैत्री शिवाय जीवन जगणे म्हणजे बिना साखर चाय पिणे आहे 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Instagram Marathi Status For Friendship
 2. देवाने दिलेले सर्वात भारी गिफ्ट म्हणजे मैत्री 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Instagram Marathi Status On Friends
 3. Best Friend तो असतो जो आपल्या सारखा वेळा असतो 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Friendship Status In Marathi For Instagram
 4. खरा मित्र आपल्या कळे असणे हे देवाची सर्वात मोठी Blessing असते बर का 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Best Friendship Status In Marathi For Instagram
 5. Best Friend ते असतात ज्यांना सारख्याच गोष्टी आवडतात आणि नाही आवडतात 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Best Friends Instagram STatus In Marathi

Instagram Marathi Mulgi Status

 1. कोणाला घायल करण्यासाठी मला हतयारची गरज नाही माझी smile लंच काफी आहे 
 2. जेवा पासून लोकांचा विचार करणे सोळले ठेवा पासून जीवन हे खूपच सुंदर झाले 
 3. तुमचा सिक्का चालते, तर माझा Attitude चालते समजले 
 4. कोणाला खरे बोलून दुःख दिलेला पुरता पण कधी खोट बोलून आनंद देणे खूप खराब असते 
 5. ना शिकसा ना माफी जळणाऱ्यांसाठी तर माझे एक selfe चा काफी 

Marathi Attitude Caption For Instagram

 1. जगात चांगले व्यक्ती शोधू नका स्वतः चांगले होउन जा 
 2. शिक्षण म्हणजे ते नाही जे आपण पुस्तकात शिकतो, खरे शिक्षण तर ते आहे जे आपण आपल्या अनुभवाने शिकतो 
 3. तुमचे बोलले शब्द हे तुमचा केलेल्या मारा वरून जास्त घातक असतात 
 4. दिवस कितीहे जरी खराब असला तरी आपल्याला काही ना काही चांगले शिकायुन जातो 
 5. तुमि काय करता याने लोकांना काही फरक पडत नाही फक्त तुमि काय चूक केली हे त्यांना समजते 

Marathi Caption For Instagram

 1. तुमि आज जे करता त्यानेच तुमचे future deside होते हे नेहमी लक्षात ठेउन प्रत्येक काम करा 
 2. तुमि जसा विचार करता, तुमची जीवन तसेच होउन जाते, हे खरे आहे 
 3. ९९ वेळा पळा पण १०० वी वेळा जिंका 
 4. अपयश आले म्हणून कधीच थांबू नका, उटा आणि चूक सुधरून जिंकून दाखवा 
 5. Postive विचार हे एका यशश्वी व्यक्तीची ओधक असते 
Related Posts-


Last Words,

Thanks For Visiting My Post, Instagram Marathi Status Guys, If You Like This Post Then Please Share This Post To All Your Friends And Family Members And If You Want To Tell Anything About This Post Then Please Comment In The Comment Section. Bye Bye

Comments

 1. Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you've on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect website.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

100+ { Best } Friendship Status In Marathi 2020 : Friendship Quotes In Marathi : Friendship Shayari In Marathi

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

100+ { Bhari } Birthday Status For Sister In Marathi 2020

Birthday Status For Sister In Marathi
Birthday status for sister in marathi are the wishes, messages and sms for sister birthday which marathi peoples in maharastra use for whatsapp status. And show their feeling and love to their Sister. पिल्लू बोलणारी गर्लफ्रेंड नाही oye Hero कूट चाला .. अस बोलणारी बहीण पाहिजे ..हैप्पी बर्थडे sister बहीण ते असते जे आपले सर्व Secret लपून ठेवता पण त्या साठी आपल्या कडून पैसे Charge करते बर का बहीण तर आईचा ची copy असते जे आई नसल्या वर आपली आई सारखी काडजी करते अस्या या माझा Sis ..... ला Happy Wala Birthday बाबा ने तिचासाठी काही आणले तर ते आधी मला देते, आणि जे माझा सर्व प्रॉब्लेम slove करते, आणि तिचा bestie सोबत setting लाउन देते, अस्या माझा लाडक्या पण पागल Sister ला हैप्पी वॉल बर्थडे माझा सारखी वेळी असलेल्या बहिणी ला हैप्पी बर्थडे जिला पागल नाही, महा पागल हा word सूट होतो अस्या माझा या पागल Sister ला तिच्या या शरीफ भावा कडून बर्थडे च्या खूप साऱ्या शुभेक्ष्या.....माझा जिवनाची सर्वात मोठी शत्रू, माझी जिगरी, माझी जान, माझा वेळा Sister ला हैप्पी वाला बर्थडे  Bd…

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,............आणि #त्यातील एकीला #Vahini बनवणारे.....amcha Builder, amcha hero............cute aani handsome GuY आपला BHAU.......#त्याला वाढदिवसाच्या मुलीचा पप्या भरून शुभेच्छा


वर्षात असतात ३६५ दिवस आणि महिनत असतात ३० ३१ दिवस आणि हफतात असतात फक्त ७ दिवस तात असते एक माझा सर्वात आवडीचा आणि Important दिवस तो मं…

100+ Marriage Anniversary Status In Marathi 2020

Marriage Anniversary Status In MarathiMarriage Anniversary Status In Marathi ( Marriage Anniversary Wishes In Marathi ) Are So Important For MarathiPeoples To Wish Their Close One On Their Marriage Anniversary. नजर ना लागो आपल्या प्रेमाला कोणाची, आणि आपण असेच सोबत राहू हे दुवा आहे देवाची ।।। Happy Marriage Anniversary  तुमचे हे नाते खूप गोळ आहे, म्हणून तर सोबत तुमचे जीवन सुंदर आहे... Happy Wedding Anniversary तुमच हे प्रेम असेच वाळत राहो आणि तुमचे नाते हे नेहमी असेच सुंदर राहो ... Happy Marriage AnniversaryWish करतो मी तुमाला तुमचा सालगीऱ्याला, असेच तुमि आनंदी राहो हे प्राथना करतो मी देवाला ...देव करो तुमच्यावर कधीच कोणती problem नाही यो आणि तुमची हे Smile नेहमी अशीच राहो ...तुमची जोळी कधी ना तुटो, देव करो तुमी एक मेका सोबत कधी ना रागो भरो , Happy Anniversary  Marriage Anniversary Wishes In Marathi असेच एक होउन तुमी हे जीवन काळावं आणि तुमी दोगांचे हे जीवन असेच आनंदी राहो  देवांनी तुमची हे जोळी अशी बनवली के सर्वे देत आहे बधाई, आणि तुमाला लग्नाचा सालगीरेची लाख लाख बधाईएक दुसऱ्याचा हात कधीच स…

75+ { Best } Father Birthday Status In Marathi 2020

Father Birthday Status In Marathi
Father Birthday Status In Marathi are very emotional types of status for marathi boys and girls because they love their parents so much. In Maharastra Father is like a god for children. That why when their father birthday comes they need father birthday status for whatsapp in marathi for share their feeling through whatsapp status. प्रत्येक वेळेस मी खाली पडल्यावर उचलतो, माझा बाबा माझा वर खूप प्रेम करतो ... हैप्पी बर्थडे बाबा बाबा तुमी माझी जाण आहा आणि या जगात सर्वात best आहा ...हैप्पी बर्थडे बाबा जन्म कधी परत नसतो भेटत आणि माझा सारखे Best आई बाबा कोणाचा नसीबत नाही मिळत ...हैप्पी बर्थडे बाबा माझा रुबाब, माझा Attitude, माझा Smile च्या मागच्या कारण माझा बाबाला हैप्पी वॉल बर्थडेजो माझे सर्व दुःख स्वतावर घेउन जगतो आणि मला हे कधीच कडू सुद्धा देत नाही अस्या माझा बाबा ला हैप्पी बर्थडे प्रेत्येक वडील हे त्याचा मुलासाठी त्याचे सर्वात मोठे Hero असतात आणि मुलीसाठी तिचे पहिले प्रेम ...हैप्पी बर्थडे बाबा ... Love you बाबा बोलतात रागाने पण मनात असते प्रेम, बोलतात रागा…

90 + { Dadagiri } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi ( Dadagiri Status In Marathi ) are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathibhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे  Marathi Bhaigiri Status
रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिर…

100+ { Feeling } Alone Status In Marathi 2020

Alone Status In Marathi
Alone Status In Marathi are the status which is popular in marathi boys and girls who love alone life and who are introvert. Marathi peoples love attitude alone status and sad alone status most. एकटे पणा खराब लोकात राहिल्या पेक्ष्या खूप बर असते बर का एकटे राहणे म्हणजे माझा Attitude समजले ना सिंगल आहो पण मजेत आहो समजले ना मी एकटाच ठीक आहो कारण या जगात सर्व लोकांचे दोन दोन चेहरे आहेत बर का एकटा आहो पण तुमचा पेक्ष्या १०० पट खुश आहो बर का Alone but happy बोलणारे खूप असतात पण माझा सारखा कोणी नसेल मला कधी कधी वाटते Alone But Happy हे line फक्त आणि फक्त माझ्या साठी लिहिली आहे के काय तुला काय वाटते तू सोडून गेली तर मी एकटा झालो चल हट दुसरी भेटली मला आता परत येउ नको समजली ना Single हे माझ Status नाही माझा Brand आहे बर का या जगात ज्यांनी एकटे जगणे शिकले म्हणजे त्याने खरे जीवन जगणे शिकले बर का  Alone Status In Marathi Language
एकटे पणात जे मजा आहे ना ते फक्त Relationship मधलेच समजू शकतात बर का स्वताची Happiness स्वता मधी बगा दुसरा जवळ बगशाल तर नेहमी स्वताला एकट बगशाल काही बोल…

1000+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्यावर केसरी टीका.Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो

110+ { Romantic } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi : Love Images In Marathi
Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend ( Love Images In Marathi ) is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.


माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू


जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल


देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 


छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi : Good Morning Images In Marathi

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi ( Good Morning Images In Marathi ) हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 
Good Morning Images In Marathi माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग


माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग


रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग


',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (


अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग


नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस…