Marathi Status For Whatsapp

Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp हे मराठी लोकांसाठी whatsapp वर त्याचे feelings सांगण्याचे सर्वात मोठे साधन आहे. म्हणून मी हे Post करून त्याची मदत करण्यास Try करत अहो. खाली दिलेले मराठी स्टेटस हे best marathi status आहेत. जर तुमाला हे आवडले तर नक्की मला comment करून सागा

कोणाला कितीही जीव लावल्या, तरी तो जेवा आपल्याला चुकीचा समजतो, तेव्हा जे दुःख होते, ते सांगता येत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp

हे facebook आणि whatsapp, काय मला famous करतील, मी तर तेवाच famous झालो होतो, जेव्हा मी मराठी म्हणून पैदा झालो होतो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


माझी पण Smile खूप भारी होती, पण एक दिवस, प्रेम झाले, आणि ते परत नाही आली 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


घरी पाहुणे आले, तर विचारतात, काय करतो तुमचा मुलगा? तर आई बोलते लग्नाची तयारी 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp 2020


हे जग जित्न्यासाठी पैसे नाही, फक्त Attitude आणि माझ्या सारखी कडक Smile पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Dp Status


जेव्हा असे वाटते ना, के आता काही नाही होउ शकत, तेच वेळ असते काही तरी नवीन सुरु करायची 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Image Status


देव पण कमाल आहे, मी त्याला काही मागत नाही आणि तो मला काही कमी पळू देत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020


पाण्यात मगराशी आणि महाराष्ट्रत मराठी मुलीशी कधीच पंगा घेत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Girls Marathi Status Dp


नाते तर कोणी पण जुळू शकते, पण टिकवून ठेवणे फक्त मराठी व्यक्ती करू शकतो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Whatsapp Status


आयुष्य हे ice-cream सारखे आहे, Taste करा के Waste करा  ते पिगडनार तर ते आहेच 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Whatsapp


आता नाही तुझा Msg ची ख़ुशी आणि Reply चा गम, आता life चा तयारीत Busy असेल हम 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status In Marathi


हरणे हे खराब असते, पण परत Try नाही करणे भयानक असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Download


जीवन कोणासाठी कधीच थांबत नाही, म्हणून कोणासाठी कधीच थांबू नका 
Marathi Status For Whatsapp
Life Marathi Status For Whatsapp


जर जगण्याचे कारण संपले आहे, तर जगणे सोडल्या पेक्ष्या नवीन जगण्याचे कारण शोधणे गरजेचे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020


कधी कधी, जीवनातले काही प्रश्न हे तसेच सोळून देणे जरजेचे असते, कारण जीवन त्याचे उत्तर पुळे जाउन देते 
Marathi Status For Whatsapp
New Marathi Status


स्वतःचा Area मधी तर सर्वेच Maholl करतात, पण जो Dushmana चा Area मधी जाउन धिंगाणा करतो त्याला मराठी मुलगा म्हणतात.

जीवनात ते करण्यात मजा आहे, जे लोक बोलतात, तू हे कधीच करू शकत नाही 

Successful व्यक्ती आपल्या निर्णयाने जग बदलतात आणि अपयशी लोक जगाच्या विचाराने स्वतःचे निर्णय 

लक्षात ठेव, माझा वरून चांगले जरी भेटले ना तरी माझा सारखा नही भेटेल बर का

माझा मनानी जगतो म्हणून तर हे जग माझा पुळे झुकतं 
Marathi Status For Whatsapp
Attitude Marathi Status Images


तुमी नाव ठेवा मला आणि मी पुळे कधी निगेल, तुमाला कडेल पण नाही 

छोटा छोटा गोष्टीत जो समादानी होतो, तो जीवनात आनंदी राहतो आणि जो नाही होउन, काही मोठे कराला बगतो, तोच काही तरी मोठे करतो 

मला Single राहण्याचे दुःख नाही, पण दुःख याचे आहे के, कोणी तरी माझा मुळे Single आहे 
Marathi Status For Whatsapp
prem images in marathi


हिंमत इतकी आहे के कोणाला भीत नाही, आणि जिगर एवढे आहे के कोना समोर झुकत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
marathi attitude images


आनंदी तो असतो जो समादानी असतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


कधीच कोणा सोबत स्वतःला Compare करू नका, कारण जे देवाने तुमाला दिल आहे ते त्याला नाही 


दुसऱ्याला चुकीचे बोलण्याआधी, एकदा तुमी त्याचा जागी उभे राहून बगा, मग कडेल खरंच कोण चुकीचे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
sad love images in marathi


आमी मराठी लोक प्रेम तर प्रेम, दुश्मनी पण भारीच करतो राव 
Marathi Status For Whatsapp
marathi img


मराठी लोकांचा हातात गुलाब असो किंवा तलवार असो, दोनी भारी वाटतात 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


मराठी पोरं पोरीला bike नाही bullet समजते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi image 


मराठी मुला मुलीचे प्रेम म्हणजे Bullet 
Marathi Status For Whatsapp
cool marathi status message


Bullet train नाही मराठी लोकांना फक्त Bullet पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
good thoughts images in marathi


जळणाऱ्याचे पण काही ना काही भले होउ दे रे माझ्या देवा 
Marathi Status For Whatsapp
marathi status on life attitude


तुला विसरायचे म्हणजे जगणे विसरल्या सारखे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi image love


पैस्याने मोठा जरी नसलो ना, तरी मनाने खूप मोठा आहो म्हणून तर आनंदी आहो 

सैराट बगुन समजले, खरी मैत्री तर फक्त मुलं निभावतात पोरी नाही ... कारण परशा कळे त्याचे २ मित्र होतो आर्ची कळे नाही 

या Limited जीवनात कोणी तरी Unlimited प्रेम करणारे पाहिजे म्हणजे पाहिजेच 
Marathi Status For Whatsapp
good images in marathi


जगात जे shortcut ने मिळते ते फक्त short time साठीच असते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp


पैस्याने श्रीमंत तर जीवनात खूप भेटतात, पण मनाने श्रीमंत मिळाला नसीब लागते बर का 

जास्त बोलण्या पेक्ष्या, जास्त काम करणे कधी पण बरे असते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp photo


आपली Power एवढी आहे के, ज्या मुलीची Ringtone पूर्ण Clg मधी Famous होती आता तिचा पण मोबाईल माझ्या मुळे Silent वर राहतो 

माझ्याशी जर तुमाला काही problem असेल तर मला सागा मी तुमाला असे Solution देणार के तुमाला परत कधीच माझ्या मुळे Problem होणारच नाही 

आपल्या जीवनात कोणी तरी असे पाहिजे, ज्याला आपल्या मनात ले ओडकता आले पाहिजे
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status love


जीवनात एक व्यक्ती असा पाहिजे, जो आपल्या सोबत बोलेल, जेव्हा आपण त्याचा सोबत बोलत पण नसो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp status images


आपली वाली तर Top मधी काय Saree आणि Lahengat पण Super Hot दिसते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
marathi dp for whatsapp


मराठी मुलगी तर फक्त Saree आणि Lahengat तच Lai Bhari वाटते 
Marathi Status For Whatsapp
marathi mulinchi photo


जीवन खूप सुंदर आणि भारी आहे, बस जळणारे खूप खूप जास्त पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
whatsapp dp status in marathi


माझा विचार जास्त करू नका, कारण मी कधीच नाही समजणार विषय आहो 
Marathi Status For Whatsapp
whatsapp marathi dp photo


जर मी तुमचा सोबत बोलत नाही, याचा अर्थ एकच आहे के मला तुमची खरी लायकी कळली आहे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi photo download


चर्चात नाही, लोकांचा मनात राहायचे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi language photo


पैस्याने नाही माणूस लोकांचा मनात राहून मोठा होतो 
Marathi Status For Whatsapp
marathi photo hd


दम आपल्यात पाहिजे हवेत तर पतंग पण उडते बर का 


कोणी तुमचा सोबत वाईट करत आहे, तर तो त्याचा Fault आहे, तुमचा नाही म्हणून Ignore करा 
Marathi Status For Whatsapp
marathi picture video


येवळे मोठे व्हायचे आहे, के फक्त नावानेच माझे सर्वे काम झाले पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
marathi language photo


माझे मित्र, ना राजा आहे, ना वजीर पण Matter झाले तर २ मिन मधीहोतील हाजीर 
Marathi Status For Whatsapp
WhatsApp Marathi Status


Biscuit माझ्या कळे मारी चे आणि मित्र माझे मारामारी चे
Marathi Status For Whatsapp
व्हाट्सअप मराठी स्टेटस


जर कोणी प्रेम करणारे असेल ना, तर जीवनातले दुःख पण नाही सारखे होउन जाते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images

आपले दुःख कोणाला सांगायचे नाही कारण लोक त्यावर फक्त हसतात, ते कमी करत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp: Marathi Status Dp: Marathi Status Images


ज्याचा सोबत पूर्ण Life जगायची इच्छा असते, तोच सर्वात आधी सोळुन का जातो समजत नाही या जगात 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp: Marathi Status Dp: Marathi Status Images


जीवन कमी जगले तरी चालेल मला, फक्त त्यात रुबाब असल्या पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


जीवांची Validity जरी कमी असली, तरी चालेल, बस त्यात रुबाबाचे Balance भर पूर पाहिजे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images

चुकीचा व्यक्ती सोबत राहिल्या पेक्ष्या, अनओढकी व्यक्ती सोबत राहिलेले कधी पण बरे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Images


मी सर्वाना समजत नाही, पण ज्याला समजतो, तो माझा शिवाय राहू शकत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


आज काळ चे शाळे चे पोरं Timepass साठी Fb आणि Whatsapp Use करतात आणि एक आमी होतो Book मधल्या Picture ला दांडी मुची बनवायचो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


सर्वात जास्त Hert होते, जेव्हा कोणी जवळचे आपल्या दूर होते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


अरे किती स्टेटस आणि Dp बघशील बस कर आता ... डोळा ला डोळा पण मिळवणं 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


माझा मनात प्रेम आहे म्हणून कदाचीत मी तुमचा वरून Smart आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsappलक्षात ठेवा, या जगात स्वप्ने बघणे सोळुन सर्व गोष्टीनची काही ना काही किंमत देणे गरजेचे असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Whatsapp


जर कोणी सतत Sad Status ठेवत असते ना म्हणजे त्याने कोणावर तरी खरे प्रेम केलेले असते 
Marathi Status For Whatsapp
WhatsApp Marathi Status


ज्याच्यासाठी तुमी एक Entertainment आहा, अस्या व्यक्तीं सोबत फक्त बोला, पण कधी त्यांना जीव लावायची चूक करू नका
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status


नाते खूप असल्या पाहिजे पण नात्यात फूट टाकणारे एकही जीवनात नसल्या पाहिजे 

जीवनात २ व्यक्तींन कळून लांब राहा १ Busy दुसरे घमंडी 
Marathi Status For Whatsapp
status in marathi


नाव मोठे आहे कारण तुमचा आणि माझा विचारात खूप मोठा फरक आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status On Life


माझे दुःख बगुन कोणी हसत असेल तर चालेल, पण माझ्या मुळे कोणी दुखी होणार हे मला कधीच नाही चालेल 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Quotes For Whatsapp


प्रत्येकाच्या जीवनात कोणी तरी समजून घेणारा पाहिजे म्हणजे जीवन आनंदी राहून कटे
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status Dp


सगळयात मोठा Teacher म्हणजे अनुभव 


लक्षात ठेवा या जगात कोणतीच गोष्ट हे सोपी नसते बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Images


जगात प्रत्येक गोष्टीचे औषध मिळेल पण प्रेमाचे कधीच नाही मिळेल 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Pictures


आमी मराठी लोक प्रेम फक्त एकावर करतो मग दुसरा कळे बघणं तर दूरच आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Love Quotes


मराठी लोकांसाठी प्रेम वरून जर काही जास्त महत्वाचे असते तर ते आई बाबा ची Repect असते 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Quotes Images


आधी स्वतःचा विचार करणे शिका कारण हे जग स्वारती आहे इते गरज संपली म्हणजे नाते संपली
Marathi Status For Whatsapp
Sad Images In Marathi


जर कोणी मला A for Attitude दाखवते ना तर मी पण त्याला B for Bhav खाणे दाखउ शकतो समजला 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status


एक वेळ प्रेम सोळेल, पण मैत्री नाही, कारण प्रेम मनाची धडधड आहे, तर मैत्री त्याचा जीव आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Friendship images in marathi


जसे सागरातले मोती कोणाला लव्हकर मिळत नाही, तसेच खरी मैत्री पण या जगात लव्हकर मिळत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Friendshuip Attitude images in marathi


आपला तर एकच Funda आहे, मैत्री लव्हकर करायची नाही आणि केली तर अशी करायची के कोणाला त्याची किंमत लावता येणार नाही 
Marathi Status For Whatsapp
friendship status images in marathi


मी कुत्रा बनून कोणाचा Bf राहिल्या पेक्ष्या, Single राहून Attitude मधी राहणे पसंद करतो 
Marathi Status For Whatsapp
Attitude Status In Marathi


ताकद आणि पैसे हे तुमचा महणती चे फळ आहे, तर नाते आणि मैत्री हे तुमचा प्रेमाचे फळ आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Shayari Status


जे आपले असतात, ते आपल्यासाठी किती ही Busy असले तरी, वेळ काळतात आणि जे नसतात ते काही काम नसले तरी Busy असतात 
Marathi Status For Whatsapp
Love Images In Marathi


मी तुमचा सारखा नाही कारण मी कोणाची Copy करत नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Royal Marathi Status


कोणाची Copy करून तुमी चांगले दिसू शकता, पण Brand बाणायला स्वतःचीच ओधक लागते हे नेहमी लक्षात ठेवा 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi status For Fb


Copy करून दुसऱ्या सारखा नाही, Brand बनून स्वतः सारखे राहायचे आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Caption For Instagram


सादा सबाव म्हणजे घरचे संस्कार  
Marathi Status For Whatsapp
Instagram Marathi Caption


मुलीने तुमाला नाही म्हटले म्हणून नाराज नका होउ, अस समजा के देवाने तुमाला नवीन Mugli  पटवण्याचा Order दिला आहे 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Instagram


दुसर्याचा दमवर तर सर्वे उडतात, आमी स्वतःचा दम वर उडणार भावांनो 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status For Facebook

खरे मोठे पण तर साधे राहणातच असते, हे जेव्हा तुमाला कळते तेव्हा तुमची Life आनंदी होते 
काही लोकांचा आठवणी हे नेहमी आपल्या सोबत असतात आणि मला खूप काही शिकवतात 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status 2020
जीवन कस ही असू द्या, पण मन मात्र दिलदार पाहिजे बर का 
Marathi Status For Whatsapp
Nice Marathi Status
जसे जगायचे तसे जगा, कारण हे तुमची Life आहे कोणाचा बापाची नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Marathi Status On Life
माझे Competition मी स्वतः आहो दुसरा कोणी नाही 
Marathi Status For Whatsapp
Best Marathi Status
Last Words,

jar tumala majhee he post Marathi Status For Whatsapp : Marathi Status Dp : Marathi Status Images thodi pn aavadli asel jar ya post la tumcha sarva friends aani family members la love kr send kara. aani jar tumala majha ya post badel kahi bolaiche asel tar comment section madhee bola.Bye Bye

Instagram Marathi Status

Instagram Marathi Status
Instagram Marathi Status
Instagram Marathi Status हे आता whatsapp status वरून पण जास्त famous होत आहेत. म्हणून मी तुमची मदत करण्यासाठी तुमाला best instagram marathi status आणि best Fb marathi status provide करत अहो.
 1. Attitude तर लहान मुलं दाखवतात, मी तर पुळच्याला त्याची औकात दाखवतो 
  Instagram Marathi Status
  Marathi Instagram Status
 2. Attitude तर माझा पण खूप भारी आहे मी फक्त लोकांच्या डोकयात नाही मनात पण राहतो 
  Instagram Marathi Status
  Instagram Status In Marathi
 3. अरे वेळा मी तुझी action का मारणार माझे तर photo चे pose सुद्धा लोक Copy करतात 
  Instagram Marathi Status
  Marathi Status For Instagram
 4. माझ्या राहण्यात नाही जगण्यात रॉयल पणा आहे समजला 
  Instagram Marathi Status
  Best Instagram Marathi Status
 5. माझे प्रेम तुला मी सोळून गेल्यावर कळेल कारण जे आपल्या कळे असते त्याची कदर आपल्याला कधीच नसते 
  Instagram Marathi Status
  Best Marathi Status For Instagram


  Read More - Marathi Attitude Status


Marathi Status For Instagram

 1. अरे वेळा तू जर शेर आहे तर लक्षात ठेव मी पण सव्वाशेर आहो 
  Marathi Status For Instagram
  Marathi Instagram Status
 2. घाबरत तर मी कोणाच्या बापाला नाही मग तुमि तर चिलर आहा 
  Marathi Status For Instagram
  Best Marathi Instagram Status
 3. तेवढेच बोला जेवळे तुमि ऐकू शकता कारण बोलता तर मला पण येते 
  Marathi Status For Instagram
  Instagram Marathi Captions
 4. माझ्या status चा एवढ्या जास्त maholl आहे के ते waste नाही copy paste होतात 
  Marathi Status For Instagram
  Mahol Instagram Status In Marathi
 5. माझा attitude पण कमाल आहे, लोक जळणं सोडत नाही आणि मी हसणं 
  Marathi Status For Instagram
  Attitude Instagram Marathi Status

  Read More - Insta Marathi Status

Instagram Marathi Status For Life

 1. जर तुमि माझात कमी काळत आहा म्हणजे नकी तुमच्यात काही ना काही कमी आहे 
  Instagram Marathi Status For Life
  Life Marathi Status For Instagram
 2. जीवनात फक्त स्वतःवर विसवास करा कारण लोक तर देवा वर सुद्धा विसवास करत नाही 
 3. माझा स्वतःवर विसवास आहे म्हणून तर माझ्या कळे सर्व आहे 
  Instagram Marathi Status For Life
  Instagram Marathi Status For Life
 4. हसत राहायचे म्हणजे जीवन कधी आनंदी होउन जाणार तुमाला कळेल पण नाही 
  Instagram Marathi Status For Life
  Life Instagram Status In Marathi
 5. जो स्वतःवर विसवास करतो तोच स्वतःचे Dream पूर्ण करतो 
  Instagram Marathi Status For Life
  Instagram Marathi Whatsapp StatusInstagram Marathi Status For Best Friends

 1. खरे मित्र ते असतात जे २ दिल एक जाण असतात बर का 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Instagram Marathi Status For Best Friends
 2. प्रेम जर सुंदर आहे तर मित्रता त्याचा वरून १००० पटीने Better आहे 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Friends Instagram Marathi Status
 3. प्रत्येक मुलीला एक मुलगा Bestie पाहिजे म्हणजे पाहिजेच तवाच तिची Life Success होते 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Friendship Marathi Status For Instagram
 4. Friends ते Family असते जे आपण स्वतः निवळतो 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Family Instagram Marathi Status
 5. चांगला वेळ + वेळे मित्र = जीवनाच्या Best Memories 
  Instagram Marathi Status For Best Friends
  Maitri Instagram Status In Marathi

  Read More -  Best Friendship Status In Marathi

Instagram Marathi Status 143

 1. आज मला प्रेम म्हणजे काय असते हे माहिती फक्त तुझा मुळेच आहे 
  Instagram Marathi Status 143
  Instagram Marathi Status Love
 2. प्रेम त्याला बोलतात ज्यात पुळच्याशि बिना बोले त्याला आपल्या Feelings कळतात 
  Instagram Marathi Status 143
  Love Instagram Marathi Status
 3. अरे वेळे तूच माझी happiness आहे हे तुला का समजत नाही 
  Instagram Marathi Status 143
  Love Life Instagram Status In Marathi
 4. आपण सोबत आहो म्हणून तर Family आहो 
  Instagram Marathi Status 143
  Prem Status In Marathi For Instagram
 5. प्रेम हे नेहमी double sided नसते कधी कधी one sided पण असते आणि double sided वरून भारी असते   
  Instagram Marathi Status 143
  One Sided Lover Status In Marathi For Instagram


Instagram Marathi Status Photos Hd

Instagram Marathi Status Photos Hd
Instagram Marathi Status Photos HdInstagram Marathi Status Girl

 1. मुलगी जावळी हैप्पी असते तेव्हडीच ते pretty असते 
  Instagram Marathi Status Girl
  Instagram Marathi Status Girl
 2. selfe घेणे हे एका मुलीचे जन्मसिद्ध अधिकार असतो हे नेहमी लक्षात ठेवा बर का 
 3. मी आहो Single ready to mingle
  Instagram Marathi Status Girl
  Girl Instagram Marathi Status
 4. कधी soft कधी rude killer आहे माझा Attitude 
  Instagram Marathi Status Girl
  Girl Marathi Status For Instagram
 5. लोकांच्या Attitude वर लोक जळतात पण माझा Attitude वर लोक मरतात समजले 
  Instagram Marathi Status Girl
  Instagram Status For Girls In Marathi

  Read More - Girls Status In Marathi

Instagram Marathi Status Attitude Girl

 1. लोक माझा face वर नाही Smile वर मरतात आणि आणि ते माझा वर नाही माझ्या Attitude वर प्रेम करतात 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
 2. माझ तर बस एकच competition आहे ते म्हणजे मी स्वतः
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girl Instagram Marathi Attitude Status
 3. oye hero तुझी Style जितकी भारी आहे, त्या वरून जास्त माझे गाल गुलाबी आहे 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girls Attitude Status For Instagram
 4. ते बोले महागात पडेल तुला हे दुश्मनी, मी पण बोले ससत तर मी काजल पण नाही लावत 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Instagram Marathi Status For Attitude Girls
 5. गोष्टी तर त्याचीच होते ज्यानं मधी काही बात असते 
  Instagram Marathi Status Attitude Girl
  Girls Marathi Status For Instagram And Facebook

Instagram Marathi Status Fb

 1. प्रत्येकात काही ना काही special असते फक्त ते शोधण्याची गरज असते 
  Instagram Marathi Status Fb
  Instagram Marathi Status FB
 2. या जगात मी फक्त २ गोष्टीनवर प्रेम करतो पहिले म्हणजे माझे आई बाबा दुसरे म्हणजे माझी pillu 
  Instagram Marathi Status Fb
  Fb Instagram Marathi Status
 3. मी उमीदवर नाही स्वतःचा विसवासावर जगतो समजले 
  Instagram Marathi Status Fb
  Facebook Marathi Status
 4. जे मला पाहिजे ते मला पाहिजेच मग त्या साठी मला काही करा लागले तरी चालेल 
  Instagram Marathi Status Fb
  Marathi Status For Facebook
 5. ज्याचा कळे जिगर असते दुश्मन पण फक्त त्याचेच असतात 
  Instagram Marathi Status Fb
  Marathi Status For FB

  Read More - FB Status In Marathi

Fb Marathi Status For Life

 1. आमी वाईट लोक आहो आमी फक्त वाईट वेळेतच कामात येतो 
  Fb Marathi Status For Life
  FB Marathi Status For Life
 2. मी मनाचं ऐकतो म्हणून तर आनंदी राहतो 
  Fb Marathi Status For Life
  Life Marathi Status For FB
 3. Confidence आपला असा आहे, के सर्व त्याचे fan आहे 
  Fb Marathi Status For Life
  Marathi Fb Status For Life
 4. आपला तर एकच फनडा आहे, कोणाचे उपकार विसरायचे नाही आणि कोणावर उपकार केले तर ते कोणाला सांगायचे नाही 
  Fb Marathi Status For Life
  Marathi Facebook Status For Life
 5. स्वप्ने बगा पूर्ण करा पण त्यासाठी आई बाबाला कधीच सोळून जाऊ नका 
  Fb Marathi Status For Life
  Aai Baba Instagram Marathi Status

  Read More - Marathi Status On Life

Instagram Marathi Status Image Download


Instagram Marathi Status Image Download
Instagram Marathi Status Image Download


Instagram Marathi Status For Friendship

 1. मैत्री शिवाय जीवन जगणे म्हणजे बिना साखर चाय पिणे आहे 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Instagram Marathi Status For Friendship
 2. देवाने दिलेले सर्वात भारी गिफ्ट म्हणजे मैत्री 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Instagram Marathi Status On Friends
 3. Best Friend तो असतो जो आपल्या सारखा वेळा असतो 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Friendship Status In Marathi For Instagram
 4. खरा मित्र आपल्या कळे असणे हे देवाची सर्वात मोठी Blessing असते बर का 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Best Friendship Status In Marathi For Instagram
 5. Best Friend ते असतात ज्यांना सारख्याच गोष्टी आवडतात आणि नाही आवडतात 
  Instagram Marathi Status For Friendship
  Best Friends Instagram STatus In Marathi

  Read More -  Friendship Quotes In Marathi

Instagram Marathi Mulgi Status

 1. कोणाला घायल करण्यासाठी मला हतयारची गरज नाही माझी smile लंच काफी आहे 
 2. जेवा पासून लोकांचा विचार करणे सोळले ठेवा पासून जीवन हे खूपच सुंदर झाले 
 3. तुमचा सिक्का चालते, तर माझा Attitude चालते समजले 
 4. कोणाला खरे बोलून दुःख दिलेला पुरता पण कधी खोट बोलून आनंद देणे खूप खराब असते 
 5. ना शिकसा ना माफी जळणाऱ्यांसाठी तर माझे एक selfe चा काफी 

Marathi Attitude Caption For Instagram

 1. जगात चांगले व्यक्ती शोधू नका स्वतः चांगले होउन जा 
 2. शिक्षण म्हणजे ते नाही जे आपण पुस्तकात शिकतो, खरे शिक्षण तर ते आहे जे आपण आपल्या अनुभवाने शिकतो 
 3. तुमचे बोलले शब्द हे तुमचा केलेल्या मारा वरून जास्त घातक असतात 
 4. दिवस कितीहे जरी खराब असला तरी आपल्याला काही ना काही चांगले शिकायुन जातो 
 5. तुमि काय करता याने लोकांना काही फरक पडत नाही फक्त तुमि काय चूक केली हे त्यांना समजते 

Marathi Caption For Instagram

 1. तुमि आज जे करता त्यानेच तुमचे future deside होते हे नेहमी लक्षात ठेउन प्रत्येक काम करा 
 2. तुमि जसा विचार करता, तुमची जीवन तसेच होउन जाते, हे खरे आहे 
 3. ९९ वेळा पळा पण १०० वी वेळा जिंका 
 4. अपयश आले म्हणून कधीच थांबू नका, उटा आणि चूक सुधरून जिंकून दाखवा 
 5. Postive विचार हे एका यशश्वी व्यक्तीची ओधक असते 

Last Words,

Thanks For Visiting My Post, Instagram Marathi Status Guys, If You Like This Post Then Please Share This Post To All Your Friends And Family Members, And If You Want To Tell Anything About This Post Then Please Comment In The Comment Section. Bye Bye
No posts.
No posts.